Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Külföldön nem várja el az ember, hogy az ottaniak becsületesek legyenek, de itthon nem vigyáz, és...
Mi fiatalok, becsületesen, tisztán szeretnénk élni és dolgozni. Vannak céljaink, álmaink,...
A jó szót, az okos gondolatot, az értelmes cselekedetet egyszer előnyben részesítik majd az...
Harcolni csak egyféleképpen lehet: mocskosan. A tiszta, becsületes küzdelem csak arra jó, hogy...
Ki csak írott vagy adott szava miatt engedi el épségben ellenfelét, az nem a szavát félti, hanem...
A szerelem piciny magocska, melyet a fagy elpusztíthat, de egy igaz kebel mélyén dobogó...
Két ember becsülete és tisztasága sohasem azon a helyzeten múlik, amibe kerülnek, hanem a...
A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi...
Ilyen ára van a becsületnek. Ha nincs mitől félni, a gyávák is lehetnek ugyanolyan bátrak, mint...
A becsület ma már nem divat, de még mindig népszerű.
Az íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy alany és egy állítmány...
Időnként nem számít, hogy igazak-e; vannak dolgok, amikben mindenképp hinnünk kell. Hogy az ember...
Tapasztalataim szerint egy férfi jó tulajdonságai, úgymint szívjóság, becsületesség és...
A lelkek betegek (...). Itt mindenki lop, csal, hazudik, saját hasznát lesi. Az igaz ember...
Háborúra, mint becsületes ember, háborúval reagálok.
Ezt a kertet nem őrizte senki más, csak Isten s a még romlásnak nem indult Becsület. Magas,...
Szavak, szavak, szavak, azt mondják, minden könyv valamilyen szándékkal készül, és azt is...
Minden ambiciózus ember álma, hogy becsületes emberrel kerüljön szembe.
Hiányos becsülettel ne számíts becsülésre. Lehet, hogy a híját alig venni észre: akkor sem...
Semmit sem utálok úgy, mint a hazugságot. Azt mondják, hazug kutya! Pedig a kutya nem hazudik....
Legyenek inkább becsületes ellenfeleim, mintsem becsvágyóak, és nyugodtabban fogok aludni...
Legtovább tart a becsület.
Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit érted tettek, a nehéz órákra,...
Aki tud valamit, annak mindenütt van becsülete.
Védje becsületed akármilyen sugallat, Amiről beszéltünk, félig már bizony az vagy, Mihelyt...
Bármilyen fájdalmas az érzés, miért ne lenne nagyobb becsülete előttünk a kendőzetlen igazságnak,...
Van itt valami, amit többre tartok (...): a tisztességet. Inkább hagyom elkallódni az értékeket,...
Tudja, imádni való dolog a pénz. Nem egyszerűen a gazdagságról beszélek, hogy például egy nagyobb...
Élj jól becsületes életet, így amikor öreg leszel, és felidézed az emlékeidet, képes leszel...
Nálunk, ha valaki nem tolvaj: hát ostoba, s a becsület nem a becsületességben van; a becsület az,...
Ha nem tudod, melyik az igazabb két nézet közül, válaszd a becsületesebbet.
Õ engem körülvett volna az okosságával, a kedvességével, a megfontoltságával, vigyázott volna...
Jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak. (...) Jogod van szabadon gondolkodni a világ...
- Lehet becsület egy hazugságban, ha... jó cél érdekében mondja az ember? - Azt hiszem, az a...
Szeretem. De ez az érzés még nem szerelem. Szeretem, mert maga, Zoltán, nagyon becsületes ember....
A gyász mindannyiunkban közös, de mindenkiből mást hoz ki. Nemcsak a halált gyászoljuk, az életet...
A dolog akkor kezdődik, amikor az ember még fiatal. Csupa olyat hall, ami nem igaz. Azt kívánják...
Senki sem hasonlít jobban a becsületes emberhez, mint a minden hájjal megkent gazember. Ha egy...
Nem szabad megbízni az olyan emberben, aki okot keres rá, hogy becsületes legyen.
Mennyivel egyszerűbb volna bizonyos dolgokat kisebb vagy nagyobb ütésekkel elintézni, ahelyett,...
A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb...
Te magad vagy a feladat, te magad vagy az út, te magad vagy a becsület - amikor ezt felismered,...
Sohasem kerülsz bajba, ha bevallod, te is tévedhetsz. Ez megszüntet minden vitát, és arra...
Tudatában voltam az együgyűségemnek és a hitem naiv voltának. De mi mindent meg nem teszünk...
Ékes a szó, de a szent becsület több nála bizonnyal, s minden szellemi értéknél följebb van az...
A becsületét csak az adja el, akinek nincs.
Légy becsületes, és soha ne szégyellj helyesen cselekedni; döntsd el, hogy helyes az, amire...
Nekem állandóan úgy rémlik, hogy a világon sokkal több a tolvaj, mint a nem tolvaj, és hogy nincs...
Minden kérdésen becsületesen el kell gondolkodni, nem véletlenül teremtette az Úr a kérdő mondatot.
A becsület világában nevelkedvén, nem ismervén se bűnt, se nyomort, se árulást, most először...
A borús, visszafogott komolyságban nem sok öröm rejlik. Amikor a régiek közül néhányan úgy...
Na persze, a nem létező Mikulás! Biztosan ott szorong mellette a szüzességem is! Ja, és a holtig...
Politikában, hitelügyletben és szerelemben átkozottul keveset ér a becsületszó.
Nincsenek többé becsületes emberek; legfeljebb olyanok, akik a csirkefogókhoz képest becsületesek.
Elveszett becsületükön legtöbben azt siratják, hogy olyan olcsón adták.
Hiszek abban, hogy létezik valami, ami segít majd nekem, ha hozzá fordulok. Például ha igazán...
Óh, a bátrak, az erős idegű emberek nem tudják megítélni, mily óriási heroizmus kell ahhoz, mikor...
A becsületességet nem lehet kerülő úton megközelíteni.
Néha azt sem tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Bármelyik bolond lehet bátor, de a becsület más....
Én megpróbáltam. Megpróbáltam jó férj lenni. Megpróbáltam jó apa lenni, becsületes állampolgár,...
Ám a semminél még a betyárbecsület is több ebben a becsületprédáló ínségben.
Az egyetlen útmutató az emberhez a lelkiismerete; az egyetlen pajzs tetteink becsületességének és...
Fogadd e színarany tollat becsülésem jeléül. Hiszen ez a kicsiny szerszám erősebb a kardnál,...
Az üzletben a legfőbb a becsület, a tisztesség, a kemény munka. A család, hogy sose feledd,...
Szép az, ha az ember kezét kérik, de éppen nem felemelő, mikor a két kezeddel töröd össze a...
Csakis azzal törődöl, hogy őszinte légy. De nem gondolod-e, hogy ez az állandó törekvés az...
Az őszinteség az egyszerű emberek luxusa.
Az őszinteség mindig túlmutat önmagán.
Te bízol bennem. Legalábbis ezt állítottad... Én csak arról biztosítalak, hogy igyekezni fogok...
Az őszinteség sohasem nevetséges, mindig tiszteletreméltó.
Ahol a férj nem becsüli az asszonyt, ott a férj a hibás, ahol az asszony nem becsüli a férjet,...
Egy anya életet ad a gyermeknek, hogy az a gyermek az apjának adjon új életet: egy érintéssel,...
A kiegészítő erkölcstan és morális irányítás anyámnál maradt: a szennyet nem tűrő magatartás...
Akinek nyerő kártyái vannak mindig tisztességesen játszik.
A szilárd kötelességtudat a jellem koronája.
Mostanság mindent lopnak, jó s rossz ötletet, zenei, filmes, irodalmi témát egyaránt. Nem is...
Ha valakit mindentől megkímélnek, nem nagy kunszt tisztességesnek maradni.
Kéz kezet mos, de ha mind a kettő sáros, vakaróval se tudják lekaparni egymásról.
Ha becsülik az embert (...), az olyan jó érzés, mintha az ember állandóan napfényben sütkéreznék,...
Sok kínt kell tűrnöd, ha a tisztességre törekszel.
Szólj, ha úgy érzed, szólnod kell, de semmiképpen ne hallgass, amikor senki más nem áll fel azok...
- Ha komolyan mondta, hogy szolgálatomra áll, akkor bizony tehetne egy szolgálatot. - Afféle...
Az ember sosem szabadul meg az általa tett ígéretektől. Még ha meg is szegi őket, akkor sem...
Aki másokat győz le, mindig beszennyeződik. De aki önmagán győzött, megtisztul általa.
Nincs bíróság hamisság nélkül.
Nincs nagyság ott, ahol nincs egyszerűség, jóság és igazság.
A feddhetetlen ember akkor is tisztességesen cselekszik, ha tudatában van annak, hogy ezt senki...
A tisztesség valami láthatatlan, S kinek nincs, gyakran az henceg vele.
Szinte semmim sincs, de megőriztem két dolgot, amit a nálam gazdagabb emberek nagy része már...
Mindenképpen jobb tönkremenni, mint másokat tönkretenni.
Aki csaló volt, csaló marad.
A boldogsághoz vezető úton nagyon nehéz haladni, ha a vállunkat olyan kötelezettségek terhe...
Nagyot hallgattunk hazáig. A kapuban szivarunk összeért. És jólesett, hogy tudtam: rossz...
A hallgatás a legocsmányabb árulás.
Legalább a saját szabályait tartsa be az ember! A törvények azért vannak, hogy megszegjük őket,...
Mindig legyél tisztességes! Ez majd sok embernek örömet okoz, a többi pedig megdöbben.
Minden igaztalan tett, még ha igaz ügy érdekében követik is el, magában hordja önnön átkát.
Az őszinte ember Isten legnemesebb műve.
Az ellenséget mindig félre kell vezetni, a széles körű közvéleményt is félre lehet vezetni néha a...
A boldogsághoz vezető úton nem lehet lopott javakkal haladni.
Bárki elvehet bármit tőled az életben, de az őszinteséged örökre a tiéd. Ha te is úgy akarod.
A bűnös szívében titkos féreg foga rág, a megszerzett javakat nem tudja élvezni, s szívét a...
A minap kérkedett előttem egy könyvíró, de énekes, festő, filmes, bár akármi is lehetett volna: ő...
Szívsebhető gondolat az: hogy az ember szolgáljon az embernek!
A tisztességes ember, ha alapvetően gyáva is, adott esetben bátorrá válhat, mert az emberi...
Az a politikus, aki nem vallja be a balsikereit: megtéveszti az utánakövetkezőket. Kevés olyan...
Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát....
Azok, akik becstelenül harcolnak, rá fognak jönni, hogy a kezükre tapadó sár miatt ellenségeik...
Mindig azt tedd, ami helyes, és pontosan úgy, ahogy tenni kell; akkor is, ha senki nem látja....
Minden olyan szerzemény, amely nem felel meg a ráfordított munkának, becstelen.
A bíró erkölcse: az ítélete.
Mi változott? Minden és semmi. Ha volna egy fivérem, aki valakit kirabolna, és jönne egy másik,...
Ne tégy soha semmit mással, amiért gyalázat érhet, még titokban sem, mert a szemérem önmagad...
Aki a kisebb ígéreteket megszegi, az a nagyobbakat is meg fogja szegni.
Csak a kötelesség teljesítése adja meg az embernek az élet nyugalmát és a lelkierőt.
A katona szennyes egyenruhája még mindig dicsőségesebb, mint a hazug diplomaták kifogástalan...
A megállapodások csak annyit érnek, mint az emberek, akik kötik őket, nem többet.
Az őszinteség a személyiség varázsa.
Nem elég tisztességesnek lenni, hanem annak is kell látszani.
Mi a siker? Az az érzés, hogy mindennap nyugodt lélekkel fekhetsz az ágyba.
A túlélési ösztön az embert arra készteti, hogy piszkos módszerekkel harcoljon.
Ha a kényelmes jólét nem is teszi tisztességessé az embert, legalább megtartja a tisztesség útján.
Inkább a halál, mint a becstelenség.
Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet, s ne aranyat hagyjunk.
Szegény embernek nincs egyebe, mint adott szava.
Ha valamit megígértetek, tegyétek is meg, és a világ kedvesebb lesz hozzátok, mintha nem tennétek...
Az esküben az ember méretik meg, aki leteszi.
A tisztesség a legjobb politika, ám akit ez a cél motivál, nem tisztességes.
Azon gondolkodtam, a helyes dolog miért ütközik mindig akkora ellenállásba, amikor az ember azt...
Légy hű a törvényeidhez!
A tisztességes vagyon tíz eset közül kilencben olyan vagyon, amelynek elfelejtették az eredetét.
Van-e bosszantóbb azoknál a tisztességes embereknél, akik szüntelenül tisztességüket...

Idézet mára

Soha ne zárd be az ajtót, ha újra kopog a múlt. Bárhol is élsz, el ne felejtsd, hogy az út hol indult.
(Emberek)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2021. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio