Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Ha a csend beszélni tudna, Hol nevetne, hol meg sírna, Fekete is fehér volna talán. Víziók és...
Hol van a beszéd attól, amikor valaki igazán elmond valamit!
Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.
A gyermekek nyáron otthon voltak. Nőttek. Meglepő, milyen gyorsan tud nőni a gyermek. Ma még...
Egy új emberke, ki nem is beszél még, Hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, - hisz...
A tiszta ruhával önmagunkat becsüljük meg elsősorban - ugyanúgy a tiszta beszéddel is.
Ez a baja a mai világnak. Túl sok zűrzavar. És túl sok a finom beszéd. A finom beszéd, amely arra...
A jótékonysági akció és az itt a piros, hol a piros abban különbözik egymástól, hogy az utóbbi...
Ha szerelmes vagy, akkor nincs szükség a beszédre. Akkor minden mozdulat, de még maga a csend is...
Ezek a diligyógyászok azt képzelik, hogy a beszéd mindent megold, csakhogy ez nem igaz.
Nemcsak a tett, a beszéd - a nézés is cselekvés. Aki csak azt festi a világról, amit lát belőle,...
Ahol sokan vannak, ott sok a beszéd, és a sok beszédnek sok az alja, és minden végeláthatatlan...
A beszéddel, de még inkább az írással az ember túl tudta emelni magát a halálon. A...
Keresd hát láthatatlan barátok szellőtől kavart nyomát, fény jelbeszédét, csillanó...
A szép beszédeknek el kell röppenniük, hogy a szobor lelepleződjék.
A legtöbb ember beszéde olyan, hogy a legnagyobb bizonyossággal kitalálhatjuk, mi lesz a...
Mint az üres beszédű társalkodót: úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.
A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A...
Egyes értékesítői tankönyvek azt ajánlják, hogy a meggyőző személy próbálja leutánozni az ügyfél...
Emlék. Van, amit szándékosan tárolunk, mint például a vonásokat, a szeretett lény mosolyát,...
Az ügyvédek nem feltárni iparkodnak az igazságot, hanem furfangos beszéddel a számukra kedvező...
A beszéd - utazás, amelynek célja van, ezért az utat fel kell térképezni. Aki úgy kezdi, hogy nem...
De nem sajnállak, elveszett rímek, ti, Miket az úton elrebegtem én - Mert érezem, hogy szótalan...
A belső párbeszéd futtat zátonyra minket. (...) A világ csakis azért ilyen vagy olyan, mert...
Ha egyszer isteni parancs, hogy Isten nevét hiába ne vegyed, miért adta Isten az embernek a...
Az ember néha azt hiszi, hogy a múltnak üzenete van számára. Úgy véli, oda kell figyelnie rá,...
Ha van mit mondanod, de hallgatásra kényszerítenek, belül mondd ki; az ilyen hallgatás...
Minden úgy jó, ahogy van: ez a szem nézete. Holott az agyban egy végtelen védő- és vádbeszéd...
Át- s átalakult vérem, bőröm, minden sejtje testemnek, bánatom, reményem. Mily lakócsere az...
Figyelemre méltó az érzelmek hatalmas befolyása az emberi természetre. Lehet valaki bármilyen...
Csak akkor kell tanácsot adnunk, ha társunk ezt kéri tőlünk, de akkor sem lekezelően. A legtöbb...
A nyelv titokzatos dolog. Nemcsak a beszéd, a szó közöl, többet mond olykor a szem, egy...
A nevetés beszéd szavak nélkül.
Az én karom reszket ölelve téged, Az én szivemre verődik beszéded S hogy gyökeret vert tebenned a...
Elhagyom a szavak útját, hogy az erdőt járjam, Erdei ember leszek, köszöntöm a napot, És érzem,...
Megálljatok, kínok, sebek, Ne siessetek. Meghalok én szépen, szabállyal, De beszédem van a Halállal.
Néha cserben hagy a beszéd süketítő csönd körülfürkészek hallják-e ordító gondolataimat.
A legfontosabb üzenet a családunk köréből nem az, amit szavakkal mondtak el, hanem amit beszéd...
Keveset szólj, de igazat: Sok beszéd sok roszba avat.
A beszédben világgá kiáltjuk, az írásban elrejtjük titkainkat.
Nőként egy kapu előtt állsz. Ez a lehetőség kapuja, ahol adva van az arcod, az alakod és a...
A türelem nem azt jelenti, hogy a békesség kedvéért úgy teszünk, mintha egyetértenénk. A türelem...
Vannak olyanok, akik tudják, hogy hazudnak, de a hazugságot szükségesnek tartják a...
Aki élt már egyedül, tudja, milyen természetes dolog a a magánbeszéd. A lenyelt szavak marják az...
Minden nép, amelyben megvan az erő záloga, tele van a lélek sajátos, ragyogó, alkotó...
Ahogy Isten művei beszédesek azok számára, akik ismerik, és megnyílnak azok számára, akik...
Beszédünk csak zaj. Közlendőink csók-némák: lényegük szótlan.
A gyógyító öröm egyenletes napsütés belül. Ez az élet kiolthatatlan lángja, amely kezdet nélküli...
Az emberek többsége nem tudja értékelni a csöndet. Folyamatos beszédkényszerük van. Beszélek én...
A nemes ember mértéktartó beszédében, de kitűnik tetteivel.
A beszéd a gondolatok eltitkolására való.
A hegedű a maga nyelvén dalol, és hamis lesz tőle minden beszéd.
A dolgok ezen a napon végre szólani kezdettek hozzám, valami történt, az élet megszólalt. S...
Alig van asszony, aki életében legalább egyszer valamilyen elvitathatatlan tény következtében...
A közeledés, a párbeszéd, a béke híve vagyok, azt azonban tudnunk kell, hogy ezeket csakis apró...
A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd.
Van olyan beszéd, amelynek szavaiban csak konvencióból vannak magán- és mássalhangzók, és annyira...
Hallasz majd beszédet, hangosat, csendeset, Keserűt kárognak, az igazság édesebb. Édesebb a...
A szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. Sokan legyenek,...
Az okos beszéd... a legjobb bevezető a hangulat megnyeréséhez és az igazi helyzet megfigyeléshez.
Az igazi párok tagjai nem hasonlítanak egymásra. Kettejük közül az egyik csendes, a másik...
Bőre libabőrös lett, amikor egy csodálatosan édes érzés szétáramlott az egész testében. A lány...
A tisztázó megbeszélések lényege nem a szépen csengő szavakban rejlik. A sok beszéd csak ködösít....
Miért kell oly sok beszéd Hisz az első szóból mindezt érthetnéd Miről a szám csukva beszélt.
Mondád - és nem is reszketett beszéded - Mondád, hogy soha senkit nem szeretsz. (...) Attól...
Az ember, akit jogosan neveznek beszélő állatnak, az egyetlen faj, amelynek fennmaradásához...
Mindenki összeakad néha olyan emberrel, akinek beszédét szívesebben hallgatja, mint másokét,...
Az emberi tudomány olyan, mint létrehozója, az ember: mulandó. Ezért van az, hogy minden...
Hét tulajdonságáról ismerni meg a bölcset: nem beszél az előtt, ki tudomány - és korra nézve őt...
A tegnapi szentbeszédben volt egy ósdi kitétel - egyike azoknak az ostobaságoknak, melyektől a...
Én szeretem a liberalizmust meg a korszerűséget, és szeretem hallgatni az okos beszédet, de...
A beszéd nem arra való, hogy elrejtsük mögé a gondolatainkat.
A beszéd pedig olyan, mint egy tóba dobott kő, hullámfodrokat vet, amelyek nőttön-nőnek.
Aki a hallgatásom nem érti, az a beszédemet sem.
Csak annak van szüksége naplóra, akinek nehezére esik a beszéd.
Az a gondolat, hogy egy jó Isten elküldi az embereket égni a pokolba, teljesen elfogadhatatlan...
Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.
A beszédem akkor lesz egy velem, ha jóakarattal igazat és fontosat mondok annak, akit megillet.
Ha egy arc rácáfol a szavakra, az arcot kérdezzük. Elég egy hamis tekintet, egy elpirulás, egy...
Köröttem mindenütt békés keresztek S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat. Mely minden...
A lélek tükre a beszéd.
Szívesen megvallom Önöknek, hogy bámulatba ejt a szent írások fensége és az evangélium szentsége...
A hallgatást soha, a beszédet gyakran megbánjuk.
Gyakran elég csak lenni valakivel. Nem kell, hogy megérintsen. Még a beszéd sem kell. Egy érzés...
Lehet száz szeretőd, de feleséged csak egy, aki tanúja és részese minden sikerednek és...
A szenvedő ember és orvosa között sajátos, bizonyos tekintetben furcsa viszony alakulhat ki. A...
- Mi a szerelem, Maya? Mi az, amit érzel? Mi az, amit érzek? - Hallgass! Szeress! (...) A szavak...
Beszél, aki keres Hallgat, aki talált.
Nem jöttél, nem is írtál, Úgy látszik, ennyit ér a szó. Kimondod, kimondom, elszáll, Minden...
Bármit mondasz, magadról beszélsz. Uralkodsz és elítélsz még úgy is, ha dicsérsz. Bárki szól,...
Ha túl sokat mondunk, A határ az igazság közt elmosódhat, Mert a szavak néha oly erőteljesek,...
Hagyd a szavakat, Így védd az igazad, Aki fecseg, az úgy marad, Hallgatni boldogabb. Hogyha...
Bujtogatóink is mögöttünk szoktak állni, ők is úgy suttognak a fülünkbe, hogy nem látjuk őket, a...
A gügyögés egyetemes nyelv. A szavak különböznek, de a jelentés és a hangzás ugyanaz.
A legszívesebben gyermekekkel beszélgetek, tőlük még remélhetem, hogy majd értelmes lények lesznek.
Az beszél állandóan bizalomról, aki tudja, hogy ez a gyenge pontja.
Hosszú, emberi útjainkon lobogó, szép szó is van elég, de vajon a melegéért lépünk-e mindég...
Teljesen őszintén beszélni sok esetben Nevetséges volna, s tán megengedhetetlen...
A kommunikáció a házasság sikerének gyökere, melyből erős frigy fejlődhet ki, a kommunikáció...
Amit valakiről beszélnek, akár való, akár valótlan, gyakran ugyanolyan fontos szerepet játszik...
Olyan dolog igazi barátnak beszélni, mint télen nagyon jó tüzet rakni, amiből nem marad pernye,...
Egy jó harcos nem tökéletes! Nem győz mindig! Nem sérthetetlen! A jó harcos nagyon is sebezhető!...
Te hallgattál, én pedig nem vagyok azok közül való, akik kérdezni bírnak. Hallgattunk mind a...
Röviden és homályosan fogalmazzatok!
Amit valakiről beszélnek, akár való, akár valótlan, gyakran ugyanolyan fontos szerepet játszik...
Megfigyeltem, hogy telefonon keresztül az emberek ezerszer több dolgot mondanak el, mint...
Mennyi, de mennyi gondolatomat, érzésemet megosztottam életemben olyanokkal, akik bölcsen vagy...
A szavakat (...) pontosan kell használni az életben, ha azt akarjuk, hogy értékük legyen.
Egy jó kérdéshez több ismeret szükséges, mint egy közepes válaszhoz.
Hangozzék bár kegyetlenül, unottan. Egy szó elég. Nem értem félre majd. Ami eszedbe jut - pont az...
Egy egész beszélgetés is lezajlódhat némán, mert a szívnek megvan a maga sajátos nyelvezete.
Amit az ember józan állapotban gondol, részegen kikotyogja.
Senkiről roszat ne beszélj, Hogy másokkal békében élj.
Aki könyvet olvas, kezdetnek éppúgy hajlandó eltársalogni az időjárásról, mint akárki más, de...
Hiába mondjuk ki a szavakat, mert még ha igazak is, akkor sem tudják megváltoztatni az...
Ebből tudhatod, hogy valaki igazit találtál: amikor egy (...) büdös szót se szóltok egy percig,...
Megvallom, szerény véleményem szerint egyáltalában nem dicséretes dolog mindent elbeszélni, még...
Nem is lett volna szükségük szavakra, ha hajlandóak elég sokáig hallgatni, hogy megtanuljanak...
Akik beszélnek, nem tudnak; akik tudnak, nem beszélnek.
Az összes fegyver közül a legborzalmasabb a szó, amely úgy dönt romba egy egész életet, hogy nem...
A szavak arra valók, hogy hazudjunk velük. Fegyverek csupán, amik becsapják az embert.
A szó a leghatékonyabb eszköz. Egyszerű, ezért sokszor alábecsülik. Pedig képes gyógyítani és...
A nagyvilágon nem hallotta senki, Mit mondtál, csak mi hárman: fenn az Úr, Te, aki mondtad, és én.
A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen.
A logikus érvelés, az is csak ugyanolyan vitázási módszer, mint a többi, nem? Csak azért hisszük,...
Gyakran használok nyomdafestéket nem tűrő szavakat, igaz, nem kötőszó gyanánt. De nekem...
Szólj, ha úgy érzed, szólnod kell, de semmiképpen ne hallgass, amikor senki más nem áll fel azok...
Vén szatyor, vén trottyos, vén hülye, (...) vén roncs, vén totyakos, öreg vaskalapos, vén disznó,...
Miért van az, hogy minél kevesebb a mondanivalónk, annál cifrábban és körmönfontabban adjuk elő?...
A bűnt, a csalást megértem. De a csalást a szavakban? (...) Aki ugyanis a szavakban csal, nem az...
A szó hitelét a hang adja meg.
A társalgás mindig veszedelmes, ha az ember el akar titkolni valamit!
Ha semmiről beszélünk, semmi sem változik.
Mivel tudod, hogyan kell másokról beszélni, fogadd megértéssel, amikor rólad beszélnek.
- Az én fogalmaim szerint (...), jó társaság az, ha okos, művelt emberek jönnek össze, akiknek...
Az emberi érintkezésben a tragédia nem akkor kezdődik, amikor a szavakat félreértik, hanem amikor...
Miért van az, hogy mindegy, mi hangzik el, ha a hangsúly és a hanghordozás megfelelő? Miért van...
Az őrült, aki beszél, kevésbé ijesztő, mint az, aki ki sem nyitja a száját.
A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, így irányítjuk egész testüket. A...
Győzd le a kísértést, hogy kiöntsd a lelkedet bárkinek is, mert utána neked is végig kell...
Mindig felelni kell a gyerekeknek, akármilyen különös vagy látszólag illetlen dolgot kérdeznek is.
Vannak, akik csak azért beszélnek, mert úgy vélik, a hang könnyebben kezelhető, mint a csend.
A valódi emberek megérdemlik, hogy válaszoljunk nekik.
Néha azon tűnődöm, megnyikkannánk-e egyáltalán, ha törvényt hoznának, hogy ezentúl csak lényeges...
Vannak titkok a látszólag oly nyilvánvaló világon, és különös elhallgatások rejtőznek a kimondott...
Bizonyos mondatok nem jönnek ki az ember száján magázódva. A vigasztaló mondatok ilyenek. Ki kell...
Ha valaki el akar titkolni valamit, előbb-utóbb túl sokat fog beszélni.
Ahogy a kavics legömbölyödik, ha sokat sodorja víz, úgy a precíz fogalmak, finom különbségtételek...
Ha meg akarod tudni, miként gondolkodik valaki, hallgasd meg, hogyan beszél.
Süket embernek se mondd, mit nem mondanál annak, aki hall.
Kemény szerszám a szó, éles, mint a beretva, súlyos, mint a guillotine - kétszer gondolja meg,...
Mert amennyire a kéretlen-éretlen tanács káros túlcsordulása a jóakaratnak, a kérésre megtagadott...
Az ember nem mondhat mindig világrengető értelmességeket. Néha nagyon pihentető és kényelmes egy...
Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot.
Vannak kérdések, amelyeket nem teszünk fel, mert félünk a választól.
- A nők túlbecsülik a szép szavakat. - És a férfiak gondoskodnak róla, hogy szavaikat a...
A legszörnyűbb lavinák, úgy lehet, Indulnak egy elejtett szó nyomán, Mit elhallgatni - véltük -...
Amikor a szavak hallgatnak, amikor a mondható mondhatatlan, amikor ajkam zárt, feszes vonal,...
Elfelejtettünk, mi mindannyian, beszélgetni. Beszélünk egymással, de nem találunk szavakat......
A nagy dolgot ki ne mondd. Aki sokat beszél, az elfecsegi a hasznot. (...) Csak arra való a szó,...
A bölcs emberek azért beszélnek, mert van mondanivalójuk; a bolondok azért, mert mondaniuk kell...
Annak, akit szeretsz, másképpen mondod ki a nevét. Valahogy biztonságban van a neve a szádban.
Túl könnyen mondja ki az ember idegen nyelven, hogy szeretlek... Nincs annak súlya, csak az...
Ha az ember meggondolja, talán a ki nem mondott szavak még fontosabbak, mint a kimondottak.
A szavak valódi jelentéstartalma saját belső világunk egyedisége miatt nem egyforma. Ezért nagyon...
Nagyon fontos, hogy megtanuljátok kimondani, amit gondoltok. Ez a legnagyobb ajándék, amit...
A nagy elmék jellemző vonása az, hogy kevés szóval sokat mondanak; a kis elmék képessége viszont...
Ha a beszélgetést tekintjük a dalszövegnek, a nevetést a zenének, az együtt töltött időből így...
Az üres szavak adóját meg kell fizetni, különben nagyon egyedül maradsz.
Sok embert vitt már messzebbre a nyelve, mint ahová menni akart.
A varázsigék mindig a lehető legegyszerűbb szavak.
Jaj, csak soha ne hallanám, hogy mit mond Más egy Harmadikról!
Az ember úgy is lehet szókimondó, őszinte, hogy oly módon fejezi ki az érzéseit, amely nem bántó...
Azok, akik olyasmit kérdezgetnek, hogy igaz-e a hit, gyakran olyan beszélgetésekbe mennek bele,...
Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszélők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.
Nincs értelme a vitáknak. Mert csak a szavakon vitázunk és észre sem vesszük, hogy nem is értjük...
Beszélhetünk, ameddig akarunk. Attól csak a zűrzavar lesz még nagyobb. Vannak dolgok, amiket nem...
Ostoba kérdéseket könnyebb feltenni, mint kijavítani ostoba hibákat.
Elérhetetlenek számunkra a szó rejtélyei. És mégis e kudarc gyönyörűsége kínoz folyton, az idők...
Nagyon kellemetlen bizonyos dolgokról beszélni viszont legalább ilyen kellemetlen bizonyos...
Csak akkor jössz rá, milyen sokat vagy milyen keveset tudsz, amikor elkezdesz beszélni.
Nem kell mindig minden jogos kérdést feltenni.
Olykor egy érintés, egy csók, egy ölelés többet mond minden szónál, többet, mint egy józanul...
A retorika az érthetetlen dolgok ünnepélyes előadásának olyan művészete, amikor minden hallgató...
Amiről nem beszél az ember, arról nem derül ki semmi kínos.
A legjobb módja annak, hogy felkeltsük és fenntartsuk egy másik ember érdeklődését, az, hogy...
Van, amikor nincs miről beszélni, mert az ember életében vannak olyan korszakok, hát már miért ne...
Ki nem téved, aki minden áldott nap szól valakihez?
A legtöbb ember szeret beszélni, és nem tud figyelni a másikra. (...) Figyelni hosszan, csendesen...
Ha olyat kérdeznek az embertől, amire tudja a választ, egyáltalán nem nehéz hatásosan bűvészkednie.
Az ember nemcsak a szájával hallgat vagy beszél valamiről, hanem a lelkével is.
Vannak esetek, amikor hallgatni valóban arany, de bizony vannak esetek, amikor viszont hallgatni...
Megszoktam, hogy mindig kimondom, amire gondolok. (...) Az udvariasság mások becsapása, csak szép...
Fül-hallotta fagyos szó a szívbe hatolván jéggé válik.
Ha valaki azt hiszi, mindent elmond, akkor is óhatatlanul válogat. Ha most arra kérném, mondja...
Vannak emberek, akik mindig csak okos és helyénvaló dolgokat mondanak, és az ember mégis érzi,...
Fékezd a nyelvedet, ha tudod, és ha nem mondhatod ki az igazat!
Ha mindenki csak akkor beszélne, ha mondanivalója van, akkor az emberi nem igen hamar elfelejtene...
A szavak bármennyi terhet elbírnak, amennyit mi akarunk. Csak megegyezésre van szükség, és egy...
A cinizmus a gyilkolni kész, bűnös, szent együgyűség nevelője.
A legtöbb ember a beszélgetések hatására közeledik egymáshoz, és ez az, amitől megnyugvásra lelnek.
Mit kell kimondani? Hogyan, mikor és kinek? Ki kell-e mindig mondani az igazságot, vagy hagyni...
Ha furfangosan forgatod a szót, ha képes vagy érzelmi húrokon játszani, akkor szinte bárkit...
Aki engedelmeskedve a természet parancsának, valaha továbbadott már pletykát, az átélte a feltörő...
Mert nem szavakon vagy összezárt szájakon múlik az élet.
Gyakorta megesik, hogy ha nem kérdezünk, választ kapunk, akár olyat is, amire eszünkbe se jutna...
A legőrjítőbb az, amikor nincsenek szavak, amik kimondanák a valóságot.
Időnként, miután az egész napot azzal töltöttük, hogy igazán lényeges dolgokról beszélgettünk,...
Mennyi ember van, aki fontosnak, szükségesnek, elkerülhetetlennek látja, hogy elmondja életét!...
Ne a hangodat emeld fel! Tanulj meg jobban érvelni!
Hogy gyorsabban teljen a nap, jól jön egy kis fecsegés. Ám ez a leghaszontalanabb módja az...
Érezted-e már a szavak érintését, amelyek simogattak, gyógyítottak, vigasztaltak, talajt...
Ha túl sokat mondunk, A határ az igazság közt elmosódhat, Mert a szavak néha oly erőteljesek,...
Az északiaknál sose lehet tudni, (...) elképzelhető, hogy a jeges szavak forró érzelmeket takarnak.
Élő szó az, ami vérzik. Néha csak annyira, mint egy megszúrt ujjhegy. Az ember maga is megijed,...
Szavak. Kimondtam őket, és elenyésztek. Senki sem hallotta őket, ennélfogva már nem léteznek. Ha...
Amikor meghallod, hogy az emberek mások romlottságáról beszélnek, ne vegyél részt kedvtelésükben!...
Az egyedüli érdekes válaszok azok, amelyek szétrombolják a kérdést.
Az ostobák tévedése, hogy aki csúnyán beszél, az csak úgy tud, és rendszerint ők azok, akik...
Mintha egy kihalóban lévő nyelven beszélnénk, egyre kevesebb szó.
Az emberek többsége beszél az állatokhoz, de csak kevesen értik, mit is mondanak.
Beszélni kell, mert a hallgatásnak egész fészekalja rút, fekete kisgyereke születik: a...
Nincs keservesebb, mint fájdalmat szavakba önteni akkor, midőn a tett hatalmunkban nem áll.
Az ember beszél..., de amit érez, az az igazi.
Se a gonoszságnak, se a jóságnak nem kellenek szavak. A gonoszságnak azért, mert a rejtőzködést...
Ha másokról beszélnek az emberek, többnyire unalmasok, de ha magukról beszélnek, majdnem mindig...
Sajnos nem ismerjük fel a szavak ürességét, és úgy támaszkodunk rájuk, mintha igaziak lennének....
Azok a szavak, amiket kimondtam, teljesen más irányba vezettek. A végén pedig egy olyan világ...
A beszélgetés legfőbb célja mégis, hogy tudassunk vagy tudomást szerezzünk, továbbá hogy...
- Igazán tetszem én teneked? Valahogy ki kellene szoktatni a magatartásából, hogy időnkint ilyen...
Amikor a házastársak nyíltan kommunikálnak egymással, sokkal valószínűbb, hogy olyan problémákra...
Nem számít, mit mond az ember, csak a bizalom, amivel kimondja, és az együttérzés, ahogy fogadják.
Amivel tele van a szívünk, az jön ki a szánkon.
Az egyik ember tudja, amit beszél, a másik ember beszél, amit tud.
Sose beszéljünk egymás nevében.
Ami kedveset nem mondasz ki idejében, nem pótolhatod, ami gorombaságot meg kimondasz, vissza nem...
A szavaknak igéző erejük van, egyszerre tudnak a múltba és a jövőbe világítani.
A szavak vasmacskaként rögzítik az emlékezet csónakjait, amelyeket másként szétszórna a vihar.
A démonoknak akkor se higgyünk, ha igazat mondanak.
Van mindenféle szó. Szúró, sebző szavak, és simogató, gyógyító szavak is. (...) Hát ha a bajt szó...
Te hallgattál, én pedig nem vagyok azok közül való, akik kérdezni bírnak. Hallgattunk mind a...
Õsi bölcsesség, hogy mielőtt beszélni kezdünk, érdemes megfontolni, hogy amit mondani akarunk,...
Sírni tud a szó, magától is. – Ha tudod: mosolyra tanítsd.
Vannak szavak, melyek holtig velünk maradnak, szeretetteljesek, kétséget oszlatók, velük...
De sokszor történik ez, még a legjobb barátok között is! Mindkét fél fontosabbnak tartja a maga...
Vajon számít, mit ír az ember, ha soha senki nem olvassa? Van a szavaknak jelentése, ha soha...
Száz szónak is egy a vége.
Beszélj, beszélj; igen Jól hallom én panaszod; de magam Panasza is beszél.
Az igaz szavak nem kellemesek. A kellemes szavak nem igazak.
Nem tehetem meg, hogy ne figyeljek a másikra. Két okból. Nem csak azért, mert illetlenség és...
Jó ember szava követ lágyít, rossz ember szava fejet fájdít.
A kórházakra különösen jellemző, magából a helyzetből fakadó csend - egyikük betegen vagy...
Szeretek a falnak beszélni. A fal az egyetlen, ami soha nem mond nekem ellent.
A tettek egyedüliek és megmásíthatatlanok, míg a szavakat meg lehet ismételni, vissza lehet...
Ha fölösleges, mit szólok: szavam kihűl, mint ősszel a szél.
Általában a szó mindig több, mint a tett.
Szavak, csodálatos szavak, Békítenek, lázítanak. (...) Szárnyalnak, mint a gondolat. Görnyedve...
Az beszél többet, aki kevesebbet érez.
Isten mindenben megnyilvánul, de a szó az egyik kedves eszköze a cselekvésre. Mert a szó nem más,...
Az ember olykor csendkúráztatja magában a folyvást lepcselő énjeit, és az így beállt csendben...
A sikeres emberek jobb kérdéseket tesznek fel, és ennek eredményeként jobb válaszokat is kapnak.
Kétféle beszélgetés van. Az egyik, amikor mondom a magamét. Amikor önmagamat akarom...
A szó pedig, ha egyszer elhangzott, tovább is adható, és gurul, mint a frissen vert pénz,...
Vissza kellene adni hitelét, becsét, szépségét a szónak, a szóra érdemes szavaknak, melyekkel...
Ha egy évig hallgatunk, elfelejtünk fecsegni, és megtanulunk beszélni.
Gyakran ellentmondunk egy véleménynek, holott tulajdonképp csak a hang ellenszenves nekünk,...
Mielőtt megszólalnál, gondold végig, hogy amit mondanál, szebb-e, mint a csend, amit meg akarsz...
A kimondott szóban azt hallod: nem, a ki nem mondott szóban látod az igen-t. A száj üzenete: nem,...
Az emberek többsége csak dadog, amikor kommunikálni próbál. Megszoktuk, hogy értékeljük,...
Csak egy jó szó, mi melletted tart, még akkor is, ha sokszor úgy érzem, számomra hallhatatlan.
Vannak olyan dolgok, amik a napnál is világosabbak. Merni kell kimondani - bátorság kérdése....
Jönnek-mennek a szavak, divatoznak, leáldoznak, el is bújnak, mutatják is magukat, segítenek is,...
A séta és a beszélgetés egyaránt nagy élvezetet jelent, de hiba összekötni a kettőt egymással....
Beszéltesd az embereket, akkor megszeretnek. Ne untasd őket a magad sorsával, hanem hagyd, hogy a...
Minden kérdésen becsületesen el kell gondolkodni, nem véletlenül teremtette az Úr a kérdő mondatot.
Néha történnek olyan valószínűtlen események, hogy az embernek komoly erőfeszítésébe kerül...
A hallgatás akaratlagos cselekvés. Azt követeli, figyeljen arra, amit a másik mond.
Sajnos nagyon sokan hiszik azt, hogy a csend olyan űr, amit mindenképp ki kell tölteni még akkor...
Ha kellő határozottsággal és megfelelő gyakorisággal ismételgeted, bármit el tudsz hitetni előbb...
A szótlan szív se hallgat; beszél, s ki érti, annak többet, mint nagy szavak.
A beszélgetés hozzátartozik a barátsághoz. A beszélgetésben megérintjük a másik titkát. Így...
Biztos sokszor tapasztaltad már: egy jó beszélgetésnek, egy meghitt együttlétnek, egy szerelmes...
Az ember sohasem azt hallja, amit mondanak neki, hanem amit a szívével lefordít magának.
Suttogással nem fogsz tudni hegyeket elmozdítani.
Az unalom legtöbbször azzal kezdődik, hogy a házasságban már nem beszélgetnek, csak megbeszélnek...
A pletyka nem botrány, és nem is mindig rosszindulatú. Sokkal inkább kellemes csevegés az emberi...
Mindenről KELL TUDNI beszélni, de nem feltétlenül KELL BESZÉLNI is mindenről.
A nőnek kellenek a szerelmes szavak. Szavak nélkül szeretni nem lehet. Éppolyan lehetetlen, mint...
A szavaknak súlya legyen, ne száma!
Ha nem tudsz őszintén beszélni magadról, akkor más emberekről sem tudsz.
Á, téged is bánt néha, hogy a gondolat nem fér a szóba! Ez nemes szenvedés, édes barátom, csak a...
Érdemes türelmesen végighallgatnunk egymást. Hiszen amit mi akarunk mondani, azt már úgyis...
Az én időmben - kezdi -, az emberek nemigen tudtak mást csinálni, mint beszélgetni. (...) Nem...
A szavak a csönd kimondható részei.
Annyi minden van, amit nem mondanánk ki, ha előbb meggondolnánk. Fene sok minden van, amiről azt...
Az ember sohasem tehet félig-meddig átgondolt, általános természetű kijelentést anélkül, hogy...
Mennyi bájt s mennyi méltóságot önthet arckifejezésünk egyetlen szóba! Takarékoskodjunk a szavakkal!
A szavaknak ereje van, ezt mondta. A szavak karddá válnak annak a kezében, aki jól bánik velük.
A legtöbb ember nem látszik hülyének, míg ki nem nyitja a száját.
Lehet a szavakkal visszaélni, hitegetni, lépre csalni, hamisan esküdni - de a szavak aretéje az...
Hallgatni csak a bölcs tud. Mert a bölcs számára beszélni szinte teher; a bölcs csak akkor...
Ne szólj, szám, és nem fáj fejem, Bolond, ki sokat beszél. Csak arra figyelj, véletlenül Cinkos...
Csak azért, mert valamit ki kell mondani, még nem biztos, hogy hallani is kell.
Egy vitában az a lehető leghitványabb fogás, ha az egyik fél a másik nyelvtani hibáiba köt bele.
Csodálatos, miken sok időbe telik, míg a dolgok szavakba öltöznek. Ha két ember egy bizonyos...
Van, aminek a minimuma is fölösleg (gyűlölet) Van, aminek a maximuma sem fölösleg (szeretet) van,...
Nem szeretek komolyan beszélni, mert akkor csak egyetlen téma marad: életünk igazolása.
Van egy elméletem, mely szerint a kimondott szó sokkal hatásosabb baj esetén, mint a néma...
A baj (...) sohasem a nyitva felejtett éléskamrákból és házakból szakad reánk, hanem mindig a...
Apró szavak, melyek összetörik, megcsonkítják a gondolatot, nem fejeznek ki semmit. (...) Nem, az...
Bár a szavak megmondják, kik vagyunk, mégis sokkal többek vagyunk, mint amennyi szavakba foglalható.
Jó modor az, amikor átgondoljuk, amit mondani akarunk. Ezzel időt spórolunk.
Szamárság bízni csak úgy a szavakban, olyan nincs, hogy rossz a mondat, de jó a szó, az elemek...
A vonzalmat nem lehet szelíden, szabályozottan és tagoltan kifejezni, és (...) nem fogalmazhatom...
Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos.
Csak akkor beszélj idegen nyelven, ha erre föltétlenül szükség van!
A sértettség kemény dolog, kihozza az emberből a legszemetebb énjét, és kimondat vele olyan...
Azt mondják, a férfiak és a nők különböző nyelvet beszélnek, de ez nem igaz. Ugyanazt a nyelvet...
A némák egyszer úgyis felrobbannak majd nem övék a csönd.
Beszél az emberről, ahogy az ember beszél.
Nem baj, ha lassan gondolkodsz, de közléseid ne legyenek gyorsabbak gondolkodásodnál.
Olykor csak a Kedves hangja a fontos. Csak meséljen, meséljen, meséljen, csak hallhasd a hangját....
Sok minden van, amiről nem illik beszélni. Nem ezért semmitmondóak sokszor a beszélgetéseink?
A kitérő válasz is válasz.
A csoportok javára válik, ha tagjaik beszélnek egymással és tanulnak egymástól, de a túlságosan...
Szavakkal is lehet bántani. A nyelv is tud sérülést okozni a szívnek és a léleknek.
Szótlanná tesz a holmikorésmennyiért. - Én beszélgetnék.
Néma gyereknek az anyja sem érti szavát. Ez volt a baja. Ebben a buta közmondásban benne volt...
A szavak csak olyanok, mint azok a kis kövek, melyeket a föld felszínén látsz, de amelyek mégis...
Hagyd a szavakat, Így védd az igazad, Aki fecseg, az úgy marad, Hallgatni boldogabb. Hogyha nem...
Nem tudta elképzelni, hogy van nő, aki ilyen hangon mer egy férfival beszélni. Ami engem illet,...
Azokat a szavakat, amelyek utat találnak a szívedbe, nem beleordítják a füledbe, hanem...
Az okoz igazán örömet, ha kimondhatjuk, ami a szívünkön van, kockázatot vállalunk, és fejest...
Kommunikáció csak akkor lehetséges, ha feltört lényedben egy dallam, amikor megjelent benned az...
Valamilyen formában ki kell fejezni a dolgokat, ez nagyon fontos. Határozottan érzem, ha...
A szó igazsága nem ejt foglyokat, mert mindent elnyel, és mindent bizonyít.
Nem mondhatsz gyakran nemet azoknak, akiket szeretsz. Ez a titok. És ha mégis megteszed, annak...

Idézet mára

Ha valami sikerül, azt mondod, te voltál ügyes, vagy a körülmények játszottak össze jól. A lényeget elfelejtetted: Ki tett téged ügyessé, és ki szervezte a körülményeket?
(Halász Alexandra)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2022. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio