Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Élhetőbb lesz az élet, ha a hullámlovas filozófiáját követjük: a hullámok jelölik ki az utat, és...
Új filozófiám van. Nem egyszerre aggódom, hanem naponként.
Az apokalipszis éppúgy része a buddhizmusnak, mint a taoista filozófiának vagy a keresztény és a...
Newton filozófiája a jelen pillanatig sok ember számára éppoly érthetetlennek tűnt, mint az antik...
Írni azt jelenti, mint feltenni újra és újra ugyanazokat a kérdéseket, filozofálni pedig azt,...
A filozófia úgy jó, ha mértékletes fűszere a művészetnek és az életnek.
Nincs is édesb lelki élvezet, Mint megfigyelni a természetet, Tanulni tőle filozófiát: Mienk,...
Hogy az ember olyan okok eredménye, amelyek a legkevésbé sem törődnek a céllal, amelyhez viszik...
Isten ajándéka, hogy élünk, viszont a filozófiáé, hogy helyesen éljünk.
A filozófia ott kezdődik, ahol a szeretet végződik. A szeretet sose kérdezi: miért? Oly evidens...
Úgy érzed, elromlott a nyaralásod, miközben épp ellenkezőleg, talán új esélyt kaptál valami...
A mi fajunk az egyetlen alkotó lény, és csak egyetlen alkotó szerszáma van: az egyéni elme, az...
Mély meggyőződésem, hogy az az ember, aki nem szereti a szépet és a jót, akinek nincs ideálja,...
Egyszer csak beleszeretünk egy arcba, egy lénybe, és akkor tulajdonképpen kialszik bennünk az a...
Egy könyvet elolvasni, megemészteni komoly erőfeszítést igényel. De odaülni a televízió elé -...
Egyetlen kormánynak sincs joga tudományos elvek igazságáról dönteni, vagy bármilyen módon előírni...
A filozófia célja vagy feladata az, hogy javunkra használhatjuk fel a korábban megismert hatásokat.
A mitológiai és vallási racionalitás és hagyományos filozófiák többsége úgy határozta meg az...
A filozófia érdekes dolog, de olyan, mint a matematika, minden nap foglalkozni kell vele ahhoz,...
Az élet nagyon egyszerű. Még a fák is megélik; egyszerűnek kell lennie. Miért vált olyan...
A múlt is fájhat, de az én filozófiám szerint vagy elugrasz előle, vagy tanulsz belőle.
A filozófia soha nem volt és soha nem is lesz tudomány.
A rítus a szakrális játékból nőtt ki; a költészet a játékban született, és mindenkor a játék...
Az az ember is, aki azt mondja, hogy nincs Isten, ellentmond egy fontos filozófiai alapelvnek. Õ...
A filozófia túlságosan elviselhetetlen, s ez a legnagyobb hiányossága. Hiányzik belőle a pátosz,...
A filozófia a csalódásból ered. Mert a csalódás olyan fájdalmas, hogy könyveket kell írni és...
A barátság voltaképpen szükségtelen, akárcsak a filozófia vagy a művészet... Nem szükséges a...
Minden vallás közös gyökere a végtelen együttérzés. Az ember jobbá válását, a szeretetet és mások...
Azok a Mesterek, akik ezen a bolygón jártak, felfedezték a viszonylagosság világának titkát -...
Ez a filozófia csak az anyag létezését fogadja el, az embert különböző anyagok puszta keverékének...
Némely filozófiai kérdésbe belegondolni is ijesztő. Az emberek közül sokan épp ezért nem is...
A repkény filozófiája: Csakis kúszva juthatsz magasra!
A nő a filozófiát úgy értelmezi, hogy aki vele filozofál, kutyába sem veszi.
A filozófia játszva diadalmaskodik a múlt és a jövő bajain, a jelen bajai viszont játszva...
Ha teheted, szolgálj más embereket, más érző lényeket. Ha nem, legalább attól tartózkodj, hogy...
Ha az eső lennék, ami összeköti az eget és a földet, akik soha nem lesznek eggyé... Vajon össze...
Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.
Egy jó harcos nem tökéletes! Nem győz mindig! Nem sérthetetlen! A jó harcos nagyon is sebezhető!...
A gondolat indítja be a cselekvést.
Morális félreértés vagy összeütközés morálisan szabad emberek között kizárt. Csak a morálisan nem...
Az idealisták tartják a világban a lelket.
A tény önmagában semmi. Csak a hozzá fűződő gondolat miatt értékes, vagy az általa szolgáltatott...
Vajon jut-e még rá idő, hogy az elmélkedéssel olyan nyugalmat nyerjen, ami mentessé teszi a...
A vizsgálódás nélküli élet nem embernek való élet.
Ha kapcsolatba akarsz kerülni a dolgok valóságával, az első, amit meg kell értened, hogy minden...
A pillangóhatás elmélete szerint a pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót...
Soha semmi nem múlik el, semmin nem vagyunk sose túl, semmit nem lehet kikerülni, semmi fontosat,...
Katasztrófa: mi van akkor, ha a hamisság voltaképpen isteni? Nem lehetséges-e, hogy minden dolgok...
Azért helyeztelek a világ közepébe, hogy annál könnyebben láthasd meg azt, ami benne van. Nem...
Egyáltalán, honnan tudhatjuk, hogy kettő meg kettő valóban négy? Vagy hogy a nehézségi erő...
Igen, a játék minden bizonnyal egyike azoknak az ősi, alapvető erőknek, amelyek létrehozták az...
Ha az univerzum hideg gépezet, ha az élet nem más, mint egy utazás az egyik üres feketeségből a...
Az emberek azt hiszik, hogy egy fogalomnak nincs jelentése addig, amíg nem definiálták. De...
A filozófus olyan, mint az elefánt, amely mentében sohasem teszi a másik lábát a földre, amíg az...
Nagyon nehéz megértenünk és elfogadnunk azt, hogy ez itt (ahol élünk, és amit látunk) egy...
Az embereknek nemcsak a fizikai, hanem a lelki, pszichikai, spirituális túlélésért is küzdeniük...
Állapítsuk meg: Vagy van Isten, vagy nincs. Mármost melyik felfogás mellé álljunk? Az ész ebben...
A racionalizmus, ez a lidércfénye a valóságnak merőben önkényes, csak azokat a részeit világítja...
Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig...
Ha adott esetben furcsa következtetésekre jutunk (...), akkor lényegtelen, hogy ez tetszik-e...
A világ, amelybe beleszületünk, durva és borzalmas, de egyúttal istenien szép is. Vérmérséklet...
Márpedig minden elmélet lehet helyes vagy helytelen, de a bizonyító vizsgálatokig mindig csak...
Egy jó tudós mindig megkérdőjelezi saját elméleteit és feltételezéseit.
Ám aki maga semmi, odakint sem talál rá immár semmire. Azt pedig, aminek lennie kell, önmagunk...
Több alapunk van arra, hogy tagadjuk a létezését, azért, mert nem lehet bizonyítani, mint arra,...
Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.
Ha minden véges, ha mindennek van határozott eleje, közepe és vége, akkor miért kezdődött...
Meglepő, hogy az emberek nem hiszik, hogy a tudományban a képzeletnek is van szerepe. Pedig ez a...
A sok tudás nem tanít meg a helyes gondolkodásra.
A feltaláló csak a használók egyike, és az, amit a találmányának funkcióiról és felhasználásairól...
A boszorkányüldözés jelensége, feltehetőleg, úgy mindenestül az elfojtott szexualitás...
A paradoxon az ellentmondás ellentéte. Az ellentmondás mindig zsákutca, de a paradoxon nem az,...
Meggyőződéses materialista létemre eposzi idealizmusomnak az a szerepe, hogy mindhalálig...
Megszabadulni a személyiségünktől, ami az akaratunkat, törekvéseinket jelenti... élni törekvések...
Attól tartok, hogy még a megnyilvánult igazságnak is tovább kell fejlődnie. Minden, ami él,...
Nem azok vagyunk, akinek gondoljuk magunkat, hanem akinek gondoljuk magunkat, azok vagyunk.
A tudomány a teológiával ellentétben soha nem vezet butaságra.
Legyek vagy ne legyek? miért e légyott? szárnyalás helyett vergődő to be not? s míg a vadász...
Ismertem jót és rosszat, bűnt és erényt, helyest és helytelent. Ítéltem és ítéltettem. Megéltem...
A történések időrendbe állítása ugyanolyan önkényes beavatkozás a dolgok valódi összefüggésébe,...
A szocializmus gazdaggá akarja tenni a szegényeket, Jézus szegénnyé a gazdagokat; a szocializmus...
Gondolat nélkül nincs tett, és a tett nem más, mint maga a mozdulat. (...) Ha arra kérsz, hogy a...
A halál kicsapongása az élet, nélküle nem volna élet, és a középen van a Homo Dei állapota, a...
Nos, ha legelső vagy, (...) akkor nem vagy az egyetlen; ha pedig az egyetlen vagy, nem vagy a...
A múlt nem létezik, amíg meg nem mérjük a jelenben.
Szavak. Kimondtam őket, és elenyésztek. Senki sem hallotta őket, ennélfogva már nem léteznek. Ha...
Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még...
Az új elméletek már eleve magukban hordják saját túlhaladásuk, cáfolatuk csíráit, és egy idő...
A logika ugyan erős és nélkülözhetetlen eszköze az emberi gondolkodásnak, de nem tud mindent...
Nem mondható ki, hogy semminek nincs értelme, hiszen ezzel egy ítélettel szentesített értéket...
Minden a lehetséges határain belül van! Mivel bennünk veszi kezdetét minden valóság! A gondolat...
Az egész világ egy nagy zavar, és te azt hiszed, hogy nem az. Senki nem tudja, hol vagyunk, mivel...
Amikor a pillangó megszületik, él-e még tovább a hernyó?
Mi órával mérjük az időt, az óra viszont a mi önkényes időfogalmainkkal méri önmagát: hogy két...
Egy világnézet csak akkor bizonyul igaznak, ha a léthez és a világhoz fűződő viszonyunkat olyanná...
A név névhez vezet, amelyek további nevekhez vezetnek, amik elvezetnek a névtelenig.
Az ember saját akaratát sohasem gondolhatja másnak, mint szabadnak.
A gondolat erősebb, mint az ember, s inkább végzete az embernek a gondolat, mint a gondolatnak az...
Képtelen vagyok bárkinek bármit megtanítani. Csupán elgondolkodtatni tudom az embereket.
A problémákat nem új információk segítségével oldjuk meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe...
Minden szerves anyagokkal kapcsolatos dolog olyan bölcs célszerűségre mutat, amely valami...
Olyan determinista vagyok, aki kénytelen úgy tenni, mintha létezne szabad akarat, mert ha...
Az elmélet elmélet, és azt a kísérlet eredményeivel fennálló egyezés igazolja, akár tetszik...
Az elméletek a valóság térképei.
Elég volna megfejtenünk az Embert, hogy megfejtsük a Mindenséget - mint ahogy a Mindenség...
Az anyag feledékeny, a földön semmi sem emlékszik arra, hogy azelőtt mi volt, milyen volt.
Az emberi tudattalant mélyen áthatja az igény egy logikus világmindenség iránt, amelynek értelme...
Az, aki fogja a banálist, a mindennapit, és új megvilágításba helyezi, rettegést kelthet. Mi nem...
Az eszmében élni annyit jelent, mint a lehetetlennel úgy bánni, mintha lehetséges lenne.
Aki húszévesen nem kommunista, annak nincs szíve, aki harmincévesen kommunista, annak nincs esze.
Ami régen volt nagy, többnyire kicsivé lett, s ami az én időmben nagy, korábban kicsi volt. Annak...
A világon mindenhol, nálunk is, egyre gyakrabban érik támadások a tudományos világot. (...)...
A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb...
Az univerzum törvény szerint működik. Amikről fizikaórán tanultunk. Tudod, mint a mozgás...
Milyen titokzatos frigyre kell lépnie a törvényszerűségnek az egyénivel, hogy emberi szépség...
A tudományos ismeretek tára valójában változó bizonyosságú állítások tömege - némelyik nagyon...
Ami a tudósokat valóban különlegessé teszi, az nem annyira a tudás, mint az a módszer, ahogyan...
Akár létezik isten, akár nem, akár beszélt hozzánk, akár nem, az emberek erkölcsi kötelességei...
A történelmi fatalizmus elkerülhetetlen ahhoz, hogy megmagyarázzuk az ésszerűtlen jelenségeket...
Az, hogy a csoda egyszeri és megismételhetetlen, nem jelenti azt, hogy nem fordulhat újra elő....
Vajon hol van a határ a romantikus és az illuzórikus között, és egyáltalán honnan tudod, hogy...
Hidd el, jobb az összevissza, rendezetlen életmód, noha eleinte biztosan őrültségnek tűnik. De ha...
Az idővel tévesnek bizonyuló hipotézis is jobb, mint a semmilyen.
Semmi sem áll közelebb a modern ember erkölcsi felfogásához, mint a sztoicizmus. Kábítószerek...
Nincs egyértelmű megfeleltetés a megfigyelt dolgok és a kijelentések között. A legegyszerűbb...
Azt képzeltem, hogy kívülem senki és semmi sem létezik az egész világon, hogy a tárgyak - nem...
Az okok vasból vannak, így csak az tud bármit is kezdeni velük, akinek van hozzájuk kemencéje,...
Az emberi elme nem egyéb, mint eszméink szövedéke... az elme csupán szerzett birtokunk.
Az embernek úgy kell az eszmére rátekintenie, hogy saját magában átélje azt; különben a...
Az ember nem egyéb, csak egy halom tévedés, tehetetlen a kegyelem nélkül. Semmi sem mutatja meg...
Megfigyeléseink egyenletesen javulnak, de megértésük zegzugos úton halad előre.
Léteznek-e valóban természeti törvények ott kint, a mi gondolkodásmódunktól függetlenül, arra...
Mi voltam én? Mik vagytok? Mi az ember? - gyötört a vak számtani művelet s a végtelen elé az...
A tudomány különbözik az emberiség többi vállalkozásától, de természetesen nem abban, hogy...
Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések...
Perverznek lenni éppen annyira normális, mint katolikusnak, vegetáriánusnak vagy mondjuk...
Az erkölcsi törvény ily módon a legfőbb jónak, a tiszta gyakorlati ész tárgyának és végcéljának...
Nem azért vagyok, mert gondolkozom, és nem azért gondolkozom, mert vagyok, hanem egyszerűen...
Végtelen számú dolog, jelenés, változás zajlik egy időben, és ezek közül a mi érzékelésünk...
A létezés tudata az érzéki benyomások összességéből ered, tehát ez a tudat is érzékelések...
Minden reprezentáció hamis. A hasonló szükségszerűen különbözik attól, amit reprezentál. Ha nem...
Csupán hozzánk viszonyítva van édes, keserű, forró és szín, a valóságban csak atomok léteznek és...
Aki teljesen ateista, az a legteljesebb hithez vezető lépcső utolsó előtti fokán áll (aztán vagy...
Az a hit és remény él bennünk, hogy mindaz, amit az ember a társadalomban létrehoz, maradandóan...
Vajon nem veszíti-e el az ember folyton azt a valamit, amiről azt hiszi, hogy az övé, csak azért,...
A filozofálás cselekvés, de nem csak cselekvés, hanem egyúttal önmagunk állandó szemlélése is e...
A tudósban is és a költőben is a gondolat elfogulatlanságát kell tisztelnünk.
A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, hanem az egységben rejlő...
A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy csúcsra, akkor...
A valóság egy kártyapakli, végtelen számú kártyalap. A mi háromdimenziós világegyetemünk csak...
Ami földi, terhemre van. Végtelenül terhemre. Semmi sem kínoz jobban, mint testi szükségletem: a...
Az erőszak - bárhol fordul is elő a világon, s akár egyes emberek, akár többek gyakorolták egymás...
Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik eltértek.
Egyszer egy filozófus azt kérdezte: azért vagyunk emberek, mert a csillagokat bámuljuk, vagy...
Aki nem tudja, mi a világ, az nem tudja, hol van ő maga. Aki nem tudja, mire született, az nem...
A valóság mint észlelet és fogalom jelenik meg számunkra, a képzet mint ennek a valóságnak a...
A valódi tudomány fontos ismérve, hogy a fizikát nem valamiféle népszerűségi verseny és nem is a...
A legizgalmasabb kérdések kérdések maradnak. A válasz rejtély. Mindegyik elejére oda kell...
Bármely forradalmi eszme - akár a tudományokban, akár a politikában, akár a művészetben, akár...
Kedély - Gondolat Vajon melyik szüli a másikat?!
Minden feltevés egy-egy alvó szépség, mely a hercegre vár, hogy felébressze. És a herceg az...
Az emberi megismerés eszközeit és formáit bírálni, érvényességüket kétségbe vonni képtelen,...
Tökéletesség. Erről van csak szó. Azok a pillanatok, amikor a teremtés tökéletességét érzed. A...
Szabálytalanság a természet, az élet, az ember lényege. Szabályosság mesterséges desztillátum...
Amit nem tudhatunk meg, vagy ha megtudunk is, nem áll módunkban ellenőrizni, azon gondolkodni is...
A világot mi sem zavarja meg jobban, mint az aránytalanság, amely a szellem sebessége és az anyag...
A természettudományok története egyszersmind a hamis elméletek és a hibás prognózisok története.
Minden eszmerendszer szépen felépített átverés, ha logikusan közelítjük meg.
Az erkölcsi épületnek a filozófus az építésze.
Amikor forradalmi természettudományról van szó, a gondolatok milyensége számít, nem pedig az...
Bárki halandó, még ha természetes adottsága a semmivel lenne is egyenlő, eljuthat a lángelmék...
A történész visszafelé tekintő próféta.
Hiszek az érzékek hosszú eltompításában az ismeretlen felé, a tudatalattiban élek, gyarló...
A tudomány lépésről lépésre tárja fel a mindenség titkait, egyre fantasztikusabb összefüggéseket...
Azért, mert nem lát tovább az orránál, még nem biztos, hogy az élet nem tapintható, a...
Ne nevesd ki a világot, ne is sirasd, hanem értsd meg.
Értelemkeresésünk fő oka talán az a tudat, hogy egy nap majd meghalunk. Az agy nem élvezi, hogy...
A Hiúság Vására nem hiábavalóságok, frivol és triviális dolgok vására. Mert hiúságaink halálosan...
A tudományok fejlődését azon lehet lemérni, hogy milyen ütemben halmozódnak fel kivételek a...
Az Örökkévalóság szerelmes az Idő gyermekeibe.
Bátran kérdőjelezzétek meg akár Isten létét is; ha ugyanis van Isten, akkor ő bizonyára többre...
Mulandó minden, buborék és pára, Ne adj, ne hajts a szerencse szavára. Jólét, öröm: árnyék a...
Filozófusaink bölcsessége olyan rágós hús, amit csak az vehet a szájába, aki logikai...
Kételkedésemet igyekszem alapvetően mindenre alkalmazni, szinte tobzódva az örömben, hogy...
Idegenül állok a világban, egyetlen fegyverem a gondolat, mely minden állításával önnön létét...
Szívesen megvallom Önöknek, hogy bámulatba ejt a szent írások fensége és az evangélium szentsége...
Az általános alapelvek behatolnak gondolkozásunkba, s annak lelkét és kapcsolatát alkotják.
Emlősök vagyunk, és az emlősök a hüllőktől származnak, azok meg a halaktól, azok meg valami...
Ahogy a populáris kultúrában is jönnek-mennek a jojók és a Csikizz-Meg Elmo babák, úgy a...
A hallás - az hallás. Abból, ami létezik, nem lehet létrehozni önmagát, mert már létezik. A...
Mi történik akkor, amikor végső elkeseredése erőszakra kényszeríti, és választania kell az állati...
A biológiai tudományok révén felhalmozott összes bizonyíték azt a központi állítást támasztja...
Az én szememben az érzékiségnek mindig csúfnak, az esztétikának isteninek, a halálnak szépnek...
A füst miért nem megy soha vissza a cigarettába? Vajon a molekulák miért távolodnak egymástól?...
Egy eszme lehet nagy anélkül, hogy igaz is volna.
Minden anyag egyaránt rejt életet és halált, mindegyik orvosság és méreg egyben, gyógyszertan és...
A tudomány egyik parancsolata így szól: Ne higgy a tekintélynek!
Mi emberek azokat a tulajdonságainkat őriztük meg az evolúció során, amelyek a pusztítást...
Az elvont tudomány és a bizonyítás egyedüli tárgyai a mennyiség és a szám, s minden próbálkozás,...
Annak a kisgyermeknek a helyzetében vagyunk, aki bemegy egy hatalmas könyvtárba, amely számtalan,...
Egy pillanatban benne van minden. A pillanatban végtelen idő és végtelen tér van. A pillanatban...

Idézet mára

Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
(Vavyan Fable)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio