Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, A gyűlölet végre a múltra marad, És a fák, a vizek, és a...
A szív, ami szeret, mondd, miért pusztít, ha másra is jó? (...) De a gyűlölet tüzén nem fog...
Nézd a fáradt arcokat és halld a sápadt hangokat! A gyűlölet végleg égjen el -, hát tégy...
Mindig sírsz, hogy a gyűlölet öl Közben szétszakadsz a gyűlölettől.
Tudom, mindenütt így van ez a nagyvilágon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek...
A gyerekek játékos mosolyukban megmutatják nekem a mindenkiben lakozó Istent. Ezek a gyerekek...
Embergyermek, Te gyűlölet és szeretet között vagy! Jobban teszed ha, több szeretettel hagyod el e...
Senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy másik személyt a bőrszíne vagy a származása, vagy vallása...
Aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett.
A gyűlölet gonoszságot terem, s a gonoszság az élet ellensége.
És üzenem a volt barátaimnak,kik megtagadják ma nevemet:ha fordul egyet újra a kerék,én akkor is...
s üzenem volt barátaimnak, kik megtagadják ma nevemet: ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is...
A szeretet és gyűlölet tükre által látod magad a legtisztábban.
Akit egyszer szerettél, az nem múlik el. Lehet belőle gyűlölet, vagy barátság, vagy bármi. De nem...
Szív alatt itt nem az érzelmeket értjük. A szív a legbensőbb valód. A léted középpontja. Tud és...
A házasság rám nézve nem kötelék, hanem társas viszony. Tökéletesen szabad akarok lenni, minden...
Ha arra gondolok, mi mindent tett azért, mert szeretett - hogy még szeretetből is milyen...
Szabadnak lenni annyit tesz, mint egyedül lenni: szeretet nélkül, gyűlölet nélkül, félelem nélkül...
Óh, jóság angyala, tudod, a gyűlölet mi? S a görcsös ököl, a keserű könny daca, amikor pokoli...
A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják.
Gyűlöleteddel a gyűlölködőt, félelmeddel a félelmetest, aljasságoddal az aljast,...
Szemöldökömet összehúzva farkasszemet néztem saját tükörképemmel, keresve, mi különöset láthatok...
A szeretet és a gyűlölet összekapcsolódásából előbb-utóbb kivirágzik a közömbösség.
A keserűség nem más, mint az elfojtott harag, amelyet hosszú időn keresztül magunkba zártunk,...
Az emberi szív ingatag. Nincs olyan, hogy örökké. A szerelem gyűlöletbe fordul, a szenvedély...
Valamikor volt a tett, abból lett a gyülölet, ebből pedig szeretet s a világnak vége lett.
Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik az után az Igazság után, amiben tisztán...
Az elme egy létra - őrizetlenül hagyod, lefelé visz, ha odafigyelsz rá, felfelé visz. Ugyanaz a...
A nőgyűlölet gyökere a férfi harca önmagával.
A mese nem elvezet a valóságtól, mint sokan gondolják, hanem odavezet hozzá, mélyre vezet a lelki...
Azt mondják, a szánalom keserű dolog, de jobb, mint a gyűlölet.
Van a háborúnak egy törvénye, amelyik így szól: a tiszta fegyverek győznek a szennyes fegyverek...
A gyűlölet sav, amely felemészti a lelket, teljesen mindegy, hogy az ember maga gyűlöl, vagy őt...
A gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül...
Ha szeretni akar, hát szeresse azt a gyűlöletet, ami elemészt engem, és én cserébe szeretni fogom...
A mámor időszakában mindenki a legszebbik szerepét játssza el, igyekszik megfelelni a róla...
- Nem felelhetsz gyűlölettel a gyűlöletre! - Mégis, milyen világban élsz te, mondd? - Egy olyan...
Ott rossz kedély nem férhet el, hol néhány jó társ énekel, nincs ott irigység, gyűlölet, viszály,...
A félelem a sötét oldal kapuja. A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet kínt, és...
A ma gondolatai a holnap cselekedetei. A ma féltékenysége a holnap hisztériás rohama. A ma...
A különbség a szeretet és a gyűlölet között, hogy a szeretet kisugárzás, a gyűlölet pedig...
Ki vagy te? Gyakran felsikoltok, hogy lángra gyullaszt tűzöled, s érzem, nem voltam sohse...
Némely ember kijelenti, hogy szereti az emberiséget, s mások joggal vetik ellene, hogy szeretni...
A gyűlöletet csak abbahagyni lehet, megreformálni vagy megszelídíteni nem!
A gyűlölet felhőként vonul át az emberi lelken, s nagysága és vastagsága arányában fedi el a napot.
A szeretet az maga a lényed... de ez a szeretet mára már csaknem teljesen lehetetlenné vált. A...
Hiszek a nevetés és a sírás erejében, mert mindkettő a gyűlölet és a terror ellenmérge.
A gonoszság nem más, mint a karakterré dermedt gyűlölet.
A szeretet teljessé tesz, míg a gyűlölet szétdarabol.
Sötétséget sötétséggel elűzni nem lehet, csak a fény teheti azt. A gyűlöletet nem űzi ki a...
Mily vad a gyűlölet - s a szerelem! Vad szerelem! Szerelmes gyűlölet! Ó, semmiből fogantatott...
A túléléshez nem a benne lobogó tűzre, a lelkében izzó haragra és gyűlöletre van szükségem. Abból...
A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, hanem az érzelgős jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza...
A felgyülemlett szeretet szerencsét hoz, a felgyülemlett gyűlölet pedig szerencsétlenséget.
Az ember könnyen összezavarodik, hogyha messziről szeret valakit, vagy ha nem viszonozzák a...
A győzelem gyűlöletet nemz, mivel a legyőzött boldogtalan.
Akik kétségbeesnek mindentől, azoknak nem lehet hitet adni érveléssel, csak a pőre szenvedély...
Tudják, kik a világon a legádázabb nőgyűlölők? Maguk a nők. (...) Mit gondolnak, miért futnak...
Ahol gyűlölet, pusztító indulat van, ott lehet ugyan, hogy igazság is van - de abból az...
Mindig gyűlöletes s mindig rossz vért szül, ha valaki egyik lelket a másikkal, egyik bátrat a...
Úgy éreztem, egyetlen érzelemre vagyok képes, saját magam gyűlöletére.
Az utálatosok azt mondják majd, amit akarnak, de a gyűlölet sose állítson meg abban, hogy kövesd...
Ha a háború gondolatával találkozol, állítsd azzal szembe a béke erősebb gondolatát. A gyűlölet...
Gyűlölte a munkáját, úgy gyűlölte, mint semmi mást a világon. Reggelente ezzel a gyűlölettel...
És üzenem volt barátaimnak, kik megtagadják ma nevemet: ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is...
Kihűl a láng, helyt ad a gyűlöletnek, egy életen át csak a szülők szeretnek.
Legyen bár a Földön viszály, szomorúság, fájdalom, gyűlölet, mégis élvezzük az életet, ha van,...
A börtönök és a büntetések fabatkát sem érnek ahhoz képest, amit az jelent, ha bizalommal vannak...
A szeretet felhalmozása szerencsét hoz, a gyűlöleté balszerencsét. Aki nem ismeri föl a problémák...
Mindig irigykedik egymásra a két nem, a nappal és az éjszaka, a jó és a rossz, ettől olyan...
Ha az emberek nem azt néznék, hogy mi különböztet meg minket egymástól, hanem azt, hogy mit...
Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, A gyűlölet végre a múltra marad, És a fák, a vizek, és a...
A szerelem és a gyűlölet általában megöli az ésszerűséget.
Az idő, minden szerelem felőrlője, a gyűlöletet lassabban emészti el; de az is kiapad egyszer.
Túlságosan individualista vagyok ahhoz, hogy hagyjam magam begyömöszölni egy mindenkit egy kalap...
Ha már léteznek olyan halandók, akik kiváltják belőlünk (...), akkor engedtessék olykor utálatot...
Mi a féltékenység? Szerelem vagy gyűlölet? Szerelemből fakad, de gyűlöletet ébreszt.
A szeretet legyőzi a gyűlöletet. A szeretetnek nincs színe. A szeretetnek nincs hovatartozása. A...
Nincs nagyobb erő a szeretetnél. Legyőzi a gyűlöletet, mint a fény az éjszakát.
A gyűlölet a legjobb megfigyelő.
Harc a létért és gyűlölet, ez az, ami az embereket összefűzi.
Az ember választja a betegségeit. (...) Tudod, amikor elfog a herót, amikor az élet minden...
Amely népen belül gyűlölet munkál, ott mindenki: a gyűlölködők és a gyűlöletet elszenvedő is...
A kutyák szeretik a barátaikat, és megharapják az ellenségeiket. Nem úgy, mint az emberek, akik...
Mert rút a világ, fekete. Vak gyűlölettől fekete. Vak, mint az emberek szeme: az égig sem látnak...
A gyűlölettel könnyebb elbánni, mint a szeretettel, főleg ha csalódtunk abban, akit szeretünk.
Ha boldogan szeretnénk élni, meg kell őriznünk optimizmusunkat. Ha sikereket akarunk elérni,...
A mindent megbocsátó Jézus Krisztus is szenvedélyesen gyűlölte a rosszat. Ha ismernéd a Bibliát,...
Jó úton haladsz, ha nekem és magadnak is bevallod szíved érzését. De azért ne nevezz egyetlen...
A közönyben, a gyűlöletben, a szeretetlenségben az embernek nincs hazája, mert lelkének idegenek...
Hát félre bú és gyűlölet! Vagy bár gyülöljünk szellemet, Azt, mely közöttünk lakozott, És eggyé...
Ha kémiai elemekről van szó, nem tételezzük föl, hogy azért egyesülnének, mert szeretik egymást....
Magamra maradtam a gyűlöletemmel és kínzó fájdalmammal. Mintha borotvapenge ágyon vonszolnának...
A szeretet a féltékenység súlya alatt könnyen változik gyűlöletté!
A becsület világában nevelkedvén, nem ismervén se bűnt, se nyomort, se árulást, most először...
Gyakran a legmélyebb vágyakból születik a leghalálosabb gyűlölet.
A férfi, aki nem fedezte fel saját nőiességét és nem barátkozott meg azzal, a tudatalattijában...
Ha emberi szeretettel szeretünk, a szeretetből könnyen átcsapunk a gyűlöletbe; de az isteni...
Mindenkinek olyan a sorsa, amilyen a gondolata. Gondolkozásunk által a diszharmóniából harmóniát,...
Már régen megértettem, hogy ha be akarom gyógyítani a sebeimet, először is bátran szembe kell...
Sohasem lehet tudni, honnan jön a váratlan. Az élet mélységei félelmetesek. Kis gyűlölet nincs. A...
A gyűlölet az emberiség körében erősebb mozgósító és összetartó erő, mint a megértés és a szeretet.
A nagyság irigységet vet, az irigység gyűlöletet teremt, a gyűlölet hazugságot szül.
A gyűlölet a legrombolóbb az összes zavaró érzelem közül, így lehetőleg ne engedjük megjelenni...
A természet gyöngéden beoltotta az emberbe az élet szeretetét, az állatok szeretetét, az ember...
A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny.
Minden szerelemben van gyűlölet. Az ember nem tehet róla. Hozzá van kötve ahhoz, akit szeret,...
A gyűlölet szenvedélyes érzés.
A gyűlölet sokban hasonlít a szeretethez. Nem befolyásolhatod. Nem küzdhetsz ellene. Egyszerűen...
Néha azt hiszem, valami szörnyeteg lakhat abban a sötét lyukban, ahol a szívemnek kéne lennie....
Amíg egy ember meg akar ismerni egy másikat, amíg meg akarják változtatni egymást, amíg fontos,...
Kétféle agyvelő van. Az egyik a bántatlan, az tele van szeretettel, a másik a gyötrött, abban...
Valószínűleg az emberi kapcsolatokban a rendetlenség, a rendezetlenség fokozatosan bűnné tud...
Toleranciáról, párhuzamosságokról, egymásmellettiségről, szellemi demokráciáról, mások...
Van, aminek a minimuma is fölösleg (gyűlölet) Van, aminek a maximuma sem fölösleg (szeretet) van,...
Az érzelmi szeretettel más gond is van. Elmúlhat. Vagyis nemcsak a térbeli, az időbeli távolság...
Az egyik pillanatban még itt vagyunk, a másikban már el is távoztunk. És csupán ezért a röpke...
Ha valaki árt neked, akkor gyűlöletet érzel iránta. És ha te ártasz valakinek, akkor a saját...
Ha nem szeret, csak kötelességből jó, gyöngéd hozzám, és amit én akarok, az nem lesz meg -...
Nem a szeretet, hanem a gyűlölet egyesít.
A világot mi sem zavarja meg jobban, mint az aránytalanság, amely a szellem sebessége és az anyag...
Ha valaha találkozunk még, Fordulj el és ne nézz reám. Közönyt erőszakolni fájóbb A gyűlöletnél...
A legtöbb gyilkosság a pénz miatt történik. Vagy mondjuk úgy, anyagi haszon miatt. Aztán ott van...
A könnyek sokfélék. (...) A testi fájdalom könnye bőséges, de nem elég meleg, a bánat könnye...
Ha még egyszer az életemben lenne egy igazi, régi, álmatlan éjszakám, összekeresgélném a...
Szeretni nem lehet gyűlölet nélkül. Apát gyűlölni azonban valami egészen más, valami egészen furcsa.
Élet ez?! Ez?! A harag, gyűlölet, gonoszvágy? Ezek a szánalmas vonások főként a lidércekre...
A szeretet és a gyűlölet nem vak, csak el van kápráztatva a tűztől, melyet magukban hordanak.
Néha azt gondolom, hogy a szigorú iskolák azért olyan népszerűek, mert a diákok onnan boldogan...
Idővel lelohad a gyűlölet, elenyészik. Még ha próbáljuk is mesterségesen ébren tartani, nem...
Ellentétek nélkül nincs haladás. Vonzás és Taszítás, Értelem és Erő, Szeretet és Gyűlölet: ezek...
Senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy másik személyt a bőrszíne vagy a származása vagy vallása...
Előítéleted a saját illúziódból és elszigeteltségedből fakad, ez a gyűlölet mélyen önmagadban...
Elvakult gyűlölet... igen, elvakult gyűlölet. De még egy vak is szíven döfhet valakit véletlenül.
Ahol szerelem van, gyakran megjelenik a gyűlölet is. Léteznek egymás mellett.
A gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélemlítésért.
Miközben megbocsátunk valakinek, fokozatosan feldereng előttünk egy mélyebb igazság, amelyet...
Nézd a fáradt arcokat és halld a sápadt hangokat! A gyűlölet végleg égjen el -, hát tégy csodát,...
A szeretet, amely pusztán a ragaszkodás szenvedélyén alapul, gyorsan változik, múlékony. A...
Nem a szerelem a legdrágább érzelem (...). A legdrágább érzelem a gyűlölet. Mert a gyűlölet élve...

Idézet mára

Az emberek nem változnak meg egyik napról a másikra, s egy új rendben mindig a régi folytatását keresik.
(Marcel Proust)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2020. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio