Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
A világon semmi sem léphet a kitartás helyébe. A kitartás és az elszántság korlátlan hatalommal...
A hatalomban, a barátokban, a családban, a szerelmünkben egyre kevésbé bízunk, egyre több óvatos...
Én nem futok. Én nem akarok senkit utolérni. Nem hatalomért, csak egy morzsa szívért Vágyom a...
Sorsod ott van, ahol az életed nehéz. Ahol kudarcos. Ahol a lelkiismereted, de főleg a külső...
Az óriási hatalom velejárója, hogy a legtitkosabb álmainkban is biztosak legyünk abban:...
Mindnyájatokat szeret valaki, de ti elszúrjátok, és miért? Hogy kié a hatalom? Ez nem szerelem....
Ha meg akarod tudni, hogy kinek a kezében van a hatalom, figyeld meg, hogy ki az, akit tilos...
Gyűlöleteddel a gyűlölködőt, félelmeddel a félelmetest, aljasságoddal az aljast,...
Azt mondják, a tudás hatalom, aminek az ellenkezője is igaz lehet. A nemtudás sebezhetőséget...
A hatalom abban rejlik, hogy az emberi lelkeket darabokra tépjük, s aztán olyan új alakba rakjuk...
A hatalom porondjain először meg kell értened, hogy mindenki hazudik, csal, és hogy nincs...
Szerelem oltárán Még a fájdalom S köny, minőt nem adhat Többé hatalom; Egy kicsin köny, ah de...
Azt hiszik, hogy a vallási szabadság csatáját kétszáz éve megnyerték az USA-ban. Azonban az azóta...
A hatalom a tömegek akaratának az összessége, amely a tömegek kifejezett vagy hallgatólagos...
A hatalomtól mindannyian megszédülünk, mert ez az ősbűnünk. Senki sem mentes ettől. Nem csak a...
A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi...
Az orvostudomány azt az embert vonza, aki vonzódik a hatalomhoz.
A hatalom hiánya korrumpál. A hatalom teljes hiánya pedig teljesen korrumpál.
Ellentétben azzal, amit az emberek gondolnak, a totális hatalom az abszolút rabszolgasággal...
A hatalom és az erő gyakran csupán megtévesztő látszat.
A hatalom felelősség nélkül olyan, akár az elharapódzó tűz.
Időnként nem számít, hogy igazak-e; vannak dolgok, amikben mindenképp hinnünk kell. Hogy az ember...
A hatalom nem eszköz; a hatalom cél.
A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk, és nem kapcsolatos a szerencsével vagy...
Ahol a szeretet uralkodik, ott nincs hatalomvágy, és ahol a hatalomé az elsőbbség, ott nyoma...
A tudás hatalom, védd meg jól!
Címer-hivalgás, pompa, hatalom, s minden szépség, mely ezekből ered, eléri végóráját egy napon; a...
- A hatalom ott van, ahol az emberek hiszik, hogy van. Ott, és nem máshol. - A hatalom tehát egy...
Szememen keresztül mérgezett szavakat szívtam magamba, sokkal dúsabbakat, mint amilyeneket...
Hatalomvágy és erőfitogtatás. Mindig ez mozgatja a jótevőket.
A szépség és a szerelem súlytalan dolgok. Nincs jelentőségük. A túlélés és a hatalom az, ami...
Az új hatalom képviselői, mind a katonaiak, mind a polgáriak, többségükben nem értették az...
Lehet, hogy Magyarországon létrejön majd a civil társadalom, amely képessé válik arra, hogy saját...
Igazi hatalom ott van, ahol a kéz láthatatlanul és mindig kellő irányítással dolgozik.
Ki a hatalom szekértolója: előbb vagy utóbb a bakra vágyik.
A szilárd akarat - hatalom, de csak akkor, ha egyszersmind józan is, és a lehetőségek körében...
A féltékenység ugyanúgy, mint a vágy, fölötte áll az értelemnek, a szív van olyan önkényes...
Amióta a világ világ, háború és államalkotás egymással párhuzamosan fejlődnek. Az államok egyre...
Minden haladást csak hatalommal lehet megvalósítani.
Két világ határán élünk. A régi recseg-ropog. Több ezer éve, de ma már tarthatatlan. Mindenki...
A rácsok és a ketrecek a gyengeség szimbólumai. A hatalomgyakorlás tökéletlen eszközei. Hihetjük...
Szükség van a rombolásra ahhoz, hogy a valódi, a helyes és a jó és az igaz felépülhessen. (...)...
Védtelenül megyek utánad, A gyengémet régen kitaláltad. Megbabonáz a szemedben a hatalom, Ördögöd...
Kedvesem, hidd nekem el, hogy se a földön, se az égen, se szívünk szomjas rengetegében nincs...
Az az ország, amely a teljes biztonságot minden más fölé helyezi, és a testi épség illúziójáért...
Értelmiségi az olyan ember, akit az igazság érdekel és nem a hatalom. Politikus az olyan ember,...
A hatalom titkos tudata sokkal többet ér a nyílt uralomnál.
Könnyedén szétválasztható a hatalom és a felelősség, és minél nagyobb a hatalom, annál kevesebb a...
A világon semmi sem léphet a kitartás helyébe. A kitartás és az elszántság korlátlan hatalommal...
A világ elé tárt hatalom feláldozott hatalom. (...) Az igazán nagyok láthatatlanul, észrevétlenül...
Hatalom rejlik az irányításban. Bölcsesség rejlik abban, ha hasznosítjuk ellenségeink erősségét.
Minden ember bizonyos fokú befolyást gyakorol barátjaira és rokonaira. Ez a befolyás hatalmat...
A vallás a felnőtt versengése a gyermekkel. A vallás a letűnt hitek betokozódása. Van benne...
A tudás hatalom. (...) A hatalom nem gonosz dolog önmagában véve. Ahogyan a tudás sem az.
Nincs ok a teremtő észben, Égen, földön hatalom, Oly erős, mint amit érzek miattad, a fájdalom.
A legfontosabb leckéket az életben gyakran a tantermen kívül tanuljuk meg. A fájdalmas igazságot...
Minél átláthatatlanabb a társadalom, annál jobban kedvez a korrupció és a hatalommal való...
Két békés hatalom van: a jog és az illem.
A hatalom olyan, mint egy ingatlan. Csak az elhelyezkedés számít. Minél közelebb vagy a...
Ha lemondunk a szabadság, a hatalom és a vagyon iránti végső igényeinkről is, elnyerjük az igazi...
Tegyél különbséget farkas és kutya, ze`eb és ke`leb között. (...) A farkas olyan személy, aki...
A béke azokra talál rá, akik rálépnek a szeretet útjára, akik a szeretet zarándokútját járják,...
Ha a hatalomnak nincs semmilyen kontrollja - illetve csakis saját maga -, a rendszer...
A hatalom ott válik önnön karikatúrájává, amidőn saját szakállas vagy csupasz képét kezdi...
A hatalom (...) nem ér semmit, ha nem használják.
Mind úgy hisszük, hogy mi magunk vagyunk saját sorsunk kovácsai, és képesek vagyunk...
A család köteléke mérhetetlen hatalommal áld meg minket. De azt is el kell fogadnunk, ami vele...
A bölcs írások azt mondják, nem a hatalom vagy a keménység tesz erőssé. Az erő a szelídeké.
A hatalom megront, és a korlátlan hatalom korlátlanul ront meg.
Semmi sem létezik a Legfelsőbb Hatalomtól függetlenül. Minden, amit megtapasztalsz, még a...
A hatalom célja a hatalom maga.
A hatalomnak van egy fontos korlátja. Legitimnek kell lennie, különben éppen az ellenkező hatást...
Sohasem tudhatjuk, hogy a kedély nyugalma morális erejéből fakadt-e, ha nem győződtünk meg róla,...
A hatalom igazi titka a hatalom tudatosítása.
Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod...
Nem mindig tudjuk megmondani, mi tart bennünket bezárva, bebörtönözve, szinte eltemetve, de mégis...
Csak tévedéseknek van szükségük elméletre. - Csak az erőtlennek van szüksége hatalomra.
A modern demokrácia a maga bonyolultságával és válságoknak kitett természetével játékteret és...
A tudás csak üzemanyag; kell hozzá a megértés motorja, hogy hatalommá változtassa.
A hatalom olyan, mint Kirké: állattá változtatja az embereket.
Mindenki azon igyekezik, hogy a tapasztalattal mérje magát, a hatalom birtokosai pedig a tulajdon...
Eddig azt hittem, hogy a szív leggonoszabb gyötrelme a szerelmi vágy és bánat. De ebben az órában...
Megvéd a hatalom, ha kiszolgálod.
Az ember hatalmat kapott arra, hogy uralkodjék a természeten - ezt a hatalmat Isten nem vonta...
Ismerd meg az ellenségedet, gondolta. A tudás nem csak védekezés. A tudás hatalom.
Ha az ember kibékül a hatalommal, maga is azzá válik.
A hatalom mások megfigyeléséből ered, abból, hogy megállunk a háttérben, hogy tanulmányozunk,...
Mi a fizikai test? Az emberi test pusztán csak tárgy. A létezés egy formája, amely túl...
A tudás hatalom, a diktátorok igyekeznek minden hatalmat maguknál koncentrálni, vagyis mindent...
Az ambíció valójában hatalomvágy.
A becsvágy, a siker hajszolása, a hatalomvágy okozzák a legtöbb bajt az emberi lélekben. Ha aztán...
Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak....
Annál, ha a hatalom ökle rád sújt, csak egy rosszabb történhet veled: ha tenyerére ültet.
Én azt hiszem, nincs más hatalom, az Isten kegyelmén kívül, amely egy emberi szívet megnyisson,...
A hatalom mulandó. Hamar véget ér.
Nincs semmi rossz a hatalomban, ha a hatalmat helyesen használják. Láthatjátok, mi történik, ha...
A mai napi bölcs mondásom nem az lesz, hogy az információ hatalom, hanem az, hogy az információ...
A hatalomnak szíve van, bárkibe átültethető, a hatalomnak arca van, amin a bőr cserélhető.
Legtöbbször kétéves kora után kezd a gyerek felfigyelni a férfiak privilegizált helyzetére, még a...
Fehérbe és kék bársonyba öltözött jelenségként sétál feléjük, a fejét magasra tartja, amikor...
Olvasni nem azért érdemes, hogy műveltek, hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben...
Tevékeny részvételünk nélkül az ünnep csak halott forma, merev díszelgés valami előtt, ami...
A mosoly bámulatos hatalommal bír, amit nem lehet eleget hangsúlyozni. Egyetlen elragadó mosoly...
Szívesen megvallom Önöknek, hogy bámulatba ejt a szent írások fensége és az evangélium szentsége...
Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja az akaratunkat!...
Minden hatalomnak az a titka, hogy tudjuk: a többiek még nálunk is gyávábbak.
A hatalom csakis az erőtlenek játékszere.
A szenvedő ember és orvosa között sajátos, bizonyos tekintetben furcsa viszony alakulhat ki. A...
Az államot visszavezethetjük egy, a bűnnel számoló, a jogtalanság ellen védelmül kötött...
Kétféle hatalom létezik. Az egyik a büntetéstől való félelemmel éri el a célját, a másik...
Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s...
Nem a karhatalom tényezőinek száma, hanem elsősorban ébersége a fontos.
Ha most elkezdesz a céljaidért tenni valamit, 10 év múlva lesz belőled valaki. Ha nem, akkor is.
Nehéz ismét belátnom, Hanyatlik szép világom. Divattá vált a vakság, Újra pedig ész kell...
A bizalom jó dolog. Az ellenőrzés még jobb.
Akinek a tudás megszerzése túl drága, vajon számol-e a tudatlanság költségeivel?
Az, hogy befejezetlenül jövünk a világra, mindannyiunknak félelmetes lehetőséget biztosít....
A szerelmet szeresd, ne a férfit, mert ő a hatalmába kerít.
A látók többnyire vakok. Homérosz is az volt, Tiréziász is és Milton is. Sajnos, a legtöbb...
Az erőszak sosem egyensúlyozza ki és igazolja a múltat. (...) Aki erőszakhoz folyamodik, további...
Azokat, akik a hegytetőre értek, már sohasem fogják érdekelni a völgyben rekedtek. Fürödnek a...
Kormányok lemondanak. De én nem mondok le a magyar mondatról.
Hogy az erős leveri a gyöngét, ez törvény; és gyávaság.
A primitív emberek esetében a megfélemlítés a rendteremtés egyetlen eszköze.
Mindig rúgj bele a földön fekvőbe.
Az ember minden szabadsága elvész, amint felnéz valamilyen abszolút uralkodóra.
A nagyobb közjó érdekében érdemes az egyéni hatalmat korlátozni, vagy akár le is mondani róla.
Akinek az Állam a dajkája, az kétszer is gondolja meg, ha erre a világra akar születni, mert az...
Nem vagyok vezér, nem is akarok az lenni. Parancsolni, engedelmeskedni - a kettő összetartozik.
Egy békának könnyű (...). Hiába halott, ha árammal ingerlik, összerándul a lába. Egy ember...
Szörnyű dolog, ha valakinek nincs saját hatalma. Ha megtagadnak tőle dolgokat.
A számítógépek előtt semmi sem szent, semmi sincs biztonságban. A magánélet sérthetetlensége...
Tudjuk, hogy ahol bármilyen emberi kapcsolat van, ott az erős kizsákmányolja a gyengét. Ez a...
A vezetés terhe az, hogy felelősséggel tartozol a nép jólétéért.
Az emberiség kilencvenkilenc százalékának az agyával csinálnak valamit, és csupán néhányan tudják...
A politika (...) nemcsak hipotézis, hanem (...) erőviszony is. A pártok között okvetlenül, de...
A hatalmasok reménye nem mindig válik valóvá. Sokszor ellenségeskedést szül ott, ahol a...
Hadd gyűlöljenek, az a fő, hogy féljenek tőlem!
Aki ura az érzelmeinek, az egész világot meghódíthatja.
Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra.
Kezdtem hinni az ártatlanságomban. Császár voltam. Uralkodtam mindenen és mindenkin, rendelkeztem...
Ha a börtönben bevallod, hogy sunyi vagy, azt jelenti, fel vagy rá készülve, hogy egy durva...
A zsarnokság nagy dolgokat alkot törvénytelenül, a szabadság pedig még csak meg sem erőlteti...
Amit az uralkodókról mondanak, az a hullámokra is vonatkozik. Alattvalóik és zsákmányaik vagyunk....
Törvénynek és erkölcsnek nincsen hatalma a gazdagokon.
Királyból csak egy kell, aki pedig nem az, annak szolgálnia kell őt.
A törvény olyan korlát, amely akár életet is ment.
Az egyenruha (...) olyan, mint egy egyenlőségjel a valaki és a senki között.
Mindenkinek van egy angyala, egy oltalmazó, aki vigyáz rá. Sosem tudhatjuk, épp milyen alakot...
Az erő, ami túl hatalmas, boldogtalanságot hoz.
Az a baj, hogy ha az ember vezér, akkor gondolkodnia kell, bölcsnek kell lennie. Megesik, hogy az...
Régebben alig voltak rokonaim, mióta elnök vagyok, olyan, mintha az egész ország a családom lenne!
A fenyegetés csodákat művel.
Kétféle rendőrség van: az egyik a vagyont, az életet biztosítja, a másik titokban bevádol és...
Csak egyetlen olyan földi érték létezik, amely megérdemli, hogy az ember törődjék vele. S ez az...
Nem követem a szabályokat. Én alkotom őket.
Egy diktátor kell nekünk. Robespierre, maga jól tudja, hogy én egy diktátort keresek. (...) A...
Hitvány bűntársaikkal, a galériatulajdonosokkal együtt a kritikusok építik fel és rombolják le...
A király csak azt adja oda a népnek, amit a nép kitép a kezéből.
Papjaim és zsandárjaim segítségével mindent megtehetek.
Mindenféle fajta világi hősiesség, minden harcias szellem, ideértve az udvari költészetet is,...
A befolyásom titka az, hogy az mindig titokban marad.
Kéz kezet mos.
A gép, az gép. Az embert csak az ember igázhatja le.
Nagy a király, és minden ember fél, Csak a bolond él úgy, ahogy beszél, Éjjel alszik, de nappal...
Vannak emberek, akik szeretik a hatalmat, másoknak pedig hatalmuk van szeretni.
Micsoda mámorító lehet ajándék-szárnyakon vitorlázni! Ha most elhalmoznának téged mindenféle...
A szegény embernek mindegy, mit hord a fején, elég, ha arra figyel, hogy ne ártsa magát a...
Be kellett látnom, hogy állásomban tehetetlen vagyok, s azt csak a legjobb szándéktól vezérelve...
Minden vallási, politikai vagy pedagógiai rendszer próbaköve az az ember, akit formál. Ha a...
A jó vezetők elfogadják az eredményeket, és felelősséget vállalnak értük, de nem engedik, hogy az...
Meg kell állítanunk a környezet szennyezését és rombolását. Vegyük csak ezt a helyet: egy utat...
Ha uralkodni akarsz valaki fölött, csak azt kell elérned, hogy féljen.
Az állam nem tartozik a királyhoz, hanem a király tartozik az államhoz.
Az erő semmit sem ér ügyesség és technológia nélkül, és fordítva, ügyesség és technológia nélkül...
Aki győz, az felfalja a másikat.
A tömeg nem élhet vezetők nélkül, mert különben állati sorba süllyed. A pásztor, aki elhagyja...
Az anarchiát mindig csírájában kell elfojtani: akkor még az erélyes rábeszélés is sokszor célra...
Semmilyen vezetőt nem szabad vakon követni, utasításait meg lehet kérdőjelezni, és célszerű...
Nekem nem kellett olyan világ, ahol a gazdagok magától értődően élvezik a kiváltságokat, és...
Csak azoknak szabad hatalmat adni az ügyeink fölött, akik vonakodnak azt elfogadni, és akkor is...
Az aranykulcs legkönnyebben nyitja meg a börtönöket.
A nagyság visszaél a hatalmával, midőn azt elszakítja a lelkiismerettől.
A balszerencsét a legtöbb ember elviseli. Ha igazán próbára akarjuk tenni egy ember jellemét,...
A diktatórikus rendszerekben (...) a nép támogatása tulajdonképpen adott. (...) Demokráciában...
A világ azoknak a kezében van, akiknek van bátorságuk álmodni, és akik vállalják a kockázatot,...
A természet nem azért teremtette a szemeket, hogy ne lásson azokkal az ember, és nem azért adta a...
Hazudni és uralni a világot, egyazon érem két oldala.
A forradalom is kulturális mű, a teremtő elhivatottság és tehetség legteljesebb megnyilvánulása,...
Az uralkodó - a történelem rabja. A történelem, vagyis az emberiség tudattalan, közös, társas...
A nagyság irigységet vet, az irigység gyűlöletet teremt, a gyűlölet hazugságot szül.
Nincs az a szélességi fok, amelyik ne hinné, hogy ő lehetne az Egyenlítő, ha volna igazság a földön.
Meleg időben nincs felsőbb rangú ember.
Ismerőseink társadalmi erőforrások, és minél több ismerősünk van, annál erősebbek vagyunk, annál...
A fény erői gyógyítanak, védelmeznek és rendet visznek a világegyetembe. A sötétség erői épp...
Az uralkodók is éppen azokkal a miniszterekkel a legkedvesebbek, akiket másnap elbocsátanak!
Azok, akik szenvedést okoznak másoknak, hatalmuk gyakorlása pillanatában egy ismeretlen...
Vedd le az emberekről a kényszert, és nézd meg, mennyivel tisztességesebbre sikerednek.
Ki rettegést kelt másokban, maga is örök félelemben él.
Aki úgy véli, hogy a személyi kultusz bűneinek feltárása: sebek feltépése - az maga is bizonyos...
A Király Boltban minden aranyból, ezüstből meg gyémántból van, aranykoronák, gyémántos cipők,...
Tudd meg, hogy az, ki földre hullott, és elnyomatás igájába görnyedt, ostromolja majd a hegyek...
A hatalmat mindig az gyakorolja, aki a hadsereget irányítja, egy nemzet történetét nem a...
A történelem nem ismer példát arra, hogy valaha is értelmesen és a nép javára kormányozta volna...
A legkisebb államtitok is olyan szikra, amiből nagy tűzvész lehet. Nemcsak az uralkodónak nem...
Az uralkodó hatalmának rabja: minél nagyobb másokon a hatalma, annál nagyobb tébolyult rabsága is.
Akinek mindég a mások igazságát kell elfogadnia, annak nagyon kevés az örömünnepe.
Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!
A szex sok mindenné alakulhat. Ha elnyomják, haraggá válhat. Ezért kell a katonát megfosztani a...
Ha az embernek hatalma van, az nem jelenti azt, hogy élnie is kell vele. De visszaélni...
A dicsőségkoronát nem mindig könnyű viselni.
Minden ember, aki úgy érzi, hogy az egyetlen mód, hogy hatalma legyen, az, hogy másokat bántson,...
Julius Ceasar nővérét nem lehet büntetlenül meggyanúsítani.
A nagyság végső soron nem más, mint a felelősségtudat, és az embernek magának kell eldöntenie,...
Sokkal szerencsésebbnek képzelek el egy olyan országot, amelynek népe nem ismeri tulajdon...
A túl sok vezérelv ugyanolyan veszélyes lehet, mint a túl kevés.
Semmi sem olyan kielégítő, mint a szigorú hierarchia, feltéve persze, ha mi vagyunk a tetején.
Halljatok engem, ti sóhajtozó emberek! A fájdalom s megbánás szomorúságai A halottakra és...
Gyöngeségre vall, ha valaki nem tud úrrá lenni az erőfölényén.
Aki a meséket mondja, irányítja a világot.
Ha megszabadulsz azoktól, akik valósághű jelentéseket írnak, csak azok maradnak meg neked, akik...
A politikában ismeretlen fogalom a szív, csak a fej számít.
A kikényszerített tiszteletben mindig félelem van.
A kikényszerítés nem vezet sehova.
Nincs megvetendőbb, mint a félelemre alapozott tisztelet.
Az egyház újító szelleme az évszázadok során abban nyilvánult, hogy az életadó gondolatot...
A győztesek bukásának oka pedig, hogy a csúcsra jutott politikusok és gazdasági hercegek...
A tudás nem csupán az emberek létének megjavítására használható, de félelemkeltésre és...

Idézet mára

Nagyon nehéz szakítani egymással, amikor már nem szeretjük egymást.
(Francois de La Rochefoucauld)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio