Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
A klasszikus romantikus irodalomból ismert udvarias magatartás ma már nem csak fikció, hanem...
Téved az a fajta irodalom, amelyik azt hiszi, hogy az élet azért tragikus, mert nyomorúságban...
Amerikában van egy állam (...), ahol minden kutyának joga van egyszer büntetlenül megharapni...
A mostani irodalom olykor azért feszélyező, mert máshová, beljebb teszi önnön korlátozásának...
Kazinczy Ferenc épp` olyan szükségszerűen jelentkezik a magyar irodalomban, mint Petőfi. Amit...
Mihelyt megtanulnék élni, lemondanék az irodalomról. Meggyűlölném a fehér papírlapokat, melyek...
Mély meggyőződésem, hogy az az ember, aki nem szereti a szépet és a jót, akinek nincs ideálja,...
Az irodalom hivatott arra, hogy az emberi viszonyokat tisztán állítsa elénk. Hogy rövidtávú...
Az életben, ahogy az irodalomban is, mindennek van eleje, közepe és vége.
Az irodalomban is úgy van, mint az életben. Akárhova megy az ember, beleütközik az emberiség...
Aki széles közönséghez jut el, aki népszerű, arról rögtön azt gondolják, hogy szar, amit csinál....
Élet és irodalom közül mindig az irodalmat választom, mert azt hiszem, ez az életem. A világ...
Az élet nem intézhető el a modern irodalomból vett bölcs mondásokkal. Ne felejtsd el, hogy a...
A jó irodalom nemcsak az égbe röpít, de ugyanakkor földhöz is csap.
A gyerekek az emberi lélek működéséről, például a felnőtté és szülővé válás alapvető fontosságú...
Az irodalomban a befejezés többféle lehet. Van, hogy boldog, de van, hogy szomorú. Van, ami nem...
Ha nem tudnám, mondom magamnak, most van az élet, s az nem irodalom, hanem szerelemszag,...
Az irodalom az, ami ráébreszti a népet, hogy ő a nép, az emberiséget, hogy az emberiség. Az írók...
Nem a Birodalom tág határaihoz kell ragaszkodnunk, hanem szellemünk tisztaságához a megmaradt...
Az irodalom a semmirekellők utolsó mentsvára.
Az irodalom a legjobb játék, amit az emberek kicsúfolására valaha is feltaláltak.
Nem tudnak védekezést az elharapódzó ponyvairodalom ellen? Adják ki a széles néprétegek számára...
A megismerés és kifejezés bátorsága: ez az irodalom, humanitás.
Toleranciáról, párhuzamosságokról, egymásmellettiségről, szellemi demokráciáról, mások...
Viszonzatlan szerelem éppúgy nincs, mint ahogy nincs gyökértelen növény. Azok a látszólag...
A ponyvairodalom olyan, mint a tiszta búzában a konkoly, de hát az ostoba ember, aki még posztót...
Akit különféle vallási vagy tudományos dogmák nyűgöznek le, akinek szelleme kötött, nem...
Ha még oly szórakoztató is egy egészen modern regény olvasása - mikor másodszor olvassuk, ritkán...
Újabb irodalomtörténészeink szemében kitűnő ajánlólevél a Dunántúlról kelt születési...
A szó veszélyes fegyver és van, aki fegyvertelen.
Egyedül vagy, érteni szeretnéd, Keresed magad, de nem találod rég. Árnyékban ülsz, hatalmas...
Az élet egy pénzdarab feldobom néha de tudom mi fontosabb: az írás nem a fej.
Sem a regényeknek, sem az olvasóknak nem használ, ha azt találgatják, rejtőznek-e tények egy...
A szó nem fejezi ki jól az érzéseket. A megindultság mindig új, a szó mindig régi, ezért nem...
Amikor az agyaddal írsz, a szavak engedelmesen és simán vetődnek papírra, mikor azonban szíveddel...
Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal úgy, mint azzal, ha őt műveiben...
Az igazi írás mindig, s ma is abból származik, hogy valaki, akinek valami roppant nagy fájdalma...
El lehet azt mondani, papíron, tintával, hogy a szíved mivel van teli?
Eszme nélkül írni verset - Semmi nehéz nincsen ebben, Úgy rendezz el üres szókat, Hogy a végük...
Ha valaki író akar lenni, mindenekelőtt két dolgot kell tennie; olvasson sokat, és írjon sokat.
Egy író úgy szokta elmesélni a dolgokat, ahogyan alakulniuk kellett volna, nem pedig úgy, ahogy...
A tájleírások a klasszikus regények azon részletei, amelyeket csak középkorúak olvasnak. A...
Írni azt jelenti, mint feltenni újra és újra ugyanazokat a kérdéseket, filozofálni pedig azt,...
Amikor kész a mondatod, gondosan csiszold le sarkait és sajátos öntőformád többi nyomát. Le kell...
Tudni, kinek írunk, a tudást jelenti, hogyan írjunk.
Akármilyen furcsa: a valóságot mindig azok az irodalmi művek közelítik meg a legjobban, amelyeket...
Az valóban különös, mondhatni botrányos dolog, hogy a költői képzeletnek szabad mindenféle úri...
Abban az időben, amikor a regényíró és költő rajongó, ábrándozó nőket teremtett (...), maguk a...
Az ember szorgalommal minden téren elérheti azt, ami nem adatott meg neki természettől fogva, de...
A regény a szenvedély műve, szenvedély diktálja, és szenvedély lakozik benne. Először van az...
Miközben a regényalakot formáltam, egyre jobban megkedveltem benne az embert, és nem volt okom...
Manapság már minden szar jogdíjas! Aforizmagyűjtemények, ismeretterjesztő könyvek, minden,...
A beszéddel, de még inkább az írással az ember túl tudta emelni magát a halálon. A...
Annak, ki írna, ne tanácsot adj, hanem írószerszámot.
A mese nem elvezet a valóságtól, mint sokan gondolják, hanem odavezet hozzá, mélyre vezet a lelki...
Annyi a vers, mint sétálóutcákon az ember. Jönnek, nyomulnak, lökdösődnek s falhoz szorítják...
Ha szerelmünkkel szerelemért/ben szemezgetünk: elmúlik. Sport, erotika: elmúlik. Az igazi...
Az íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy alany és egy állítmány...
Az írónak úgy kell dolgoznia, mint az egyiptomi balzsamozóknak: be kell balzsamoznia a mesét az...
Az írás gyakran nehéz dolog, de az ember néha úgy érzi, hogy elvarázsolták. Mindig biztos voltam...
Az írás a skizofrénia társadalmilag elfogadott formája.
Nem fontos az, hogy számon tartsanak, hogy az enyémek voltak e szavak, hogy én írtam le épp e...
Sokkal jobban ismertem benső vívódásában is Bertukát (...), semmint tévednék, amikor leírom: ez...
Egy költő számára ez a legnehezebb: fel kell készülnie arra, hogy csak önmagának ír. Én már elég...
Mindenben nyugodalmat kerestem, de csak egy sarokban, könyvvel a kezemben találtam rá.
A könyvek mindig további könyvekről beszélnek, és minden történet egyszer már elmesélt történetet...
Az örömtől sírtam, a szépség örömétől, a szavak értékének felismerésétől, attól, hogy így lehet...
Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált:...
Szememen keresztül mérgezett szavakat szívtam magamba, sokkal dúsabbakat, mint amilyeneket...
A történetek sem ott kezdődnek, ahol az első szó elhangzik, vagy az első mondat papírra kerül....
A vers valami éteri magány, amit mégis meg lehet osztani. Egyetlen pont, melyben benne csillog a...
Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán dolgozni.
Barátaim, ha rövid a papír az ember akkor apró verset ír; higgyétek el, a rövid is elég,...
Jó író vagyok Mondatokba műtött képeim Úgy terjednek szét Az olvasók lelkében Mint sugárkezelt...
A regényekben az írók gyakran olyasmiket írnak le saját tapasztalatként, amiről amúgy fogalmuk...
Az irodalmi ügynök olyan, mint az autógumi: legalább négy kell belőle, hogy eljuthass valahová,...
Másképp ír az ember éjszaka, másképp nappal, máshogy esőben és máshogy, ha süt a nap - és...
Annak a regényírónak, aki az élet pontos képét akarja elénk vetíteni (...) célja nem az, hogy...
A szó, ha olykor fájdalommal szállhat, nem ajkakon, a lelkekben bont szárnyat.
A dalok és versek születése leírhatatlan mozzanat. Az ihlet pillanatáról egyvalami tud őszintén...
Az ideális Napló csupán mondatokból áll - tehát fegyelmezettség, gondolkodás és élmény áll...
Azt mondják, hogy az alkotásnak vissza kell tükröznie az életet, stb. Mindez badarság; az író...
Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást...
A legtöbb írónak teleszkópszeme van, s míg a ködfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami...
Majd minden író után marad olyan munka, melyről az a vélemény, hogy ha egészen kidolgozza, szépet...
Kezdetben volt a szó, a szó, a szó, Mellyel a fény medreiből szilárdan Az űr betűje mind...
Ha a szöveg vers, regény (...), akkor gyakran előfordul, hogy a versengő értelmezések nagyjából...
Az ősz a hangulatok kiapadhatatlan forrásaként hat az érzékeny lélekre, és minden olvasásra...
Nincs jobb módja az érzelmek feltárásának, mint a költészet.
Némelyeknek az a dicsőségük vagy érdemük, hogy jól írnak, másoké pedig az, hogy nem írnak.
Az ember úgy olvas, ahogy ír, és ez megfordítva is igaz.
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? Arany...
Ha egy történettel le akarjuk kötni az olvasó figyelmét, akkor a mesének állandóan előbbre kell...
A boldogtalanságot sem adják ingyen. Az írói munka - akármilyen minősége - megköveteli, hogy a...
Az érzés, mely a múltban ébredt, a versben izzik s dalra késztet, s minden szirt, hegyfok itt...
Fegyver s szerszám a toll.
Ha vonalazott papírt tesznek eléd - másra írj.
Az egyik kor vallása a rákövetkező kor irodalmi mulatsága.
Elismerem én is, hogy a költő születik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a zenész, szóval...
Szememnek Ady nyitott új mezőt, Babits tanított ízére a dalnak, És Kosztolányi, hogy meg ne...
Az olvasás legyen kaland és szórakozás!
Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs...
Minden írásom úgyszólván benső megbízatás; mind sorsszerű kényszer hatására jöttek létre. Amit...
A verses költészet egyetlen legitim birodalma a Szépség.
Az igazi verseskönyvet éppolyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi...
Sohasem az elmélettől függ az írói mű értéke, hanem egyes-egyedül az író őserejétől.
A minap kérkedett előttem egy könyvíró, de énekes, festő, filmes, bár akármi is lehetett volna: ő...
Verseim? ugyan. - Versek, amelyeket épp én írhatok le.
Mit mondjunk a költőkről, akik oly szívesen szárnyalnak föl messze az olvasók többségének értelmi...
Kísérletet teszek arra, hogy rögzítsem, hogy mi minden jár a fejemben. Terápiának sem utolsó....
Azok, amiket általában verseknek hívunk, csak képek. Az igazi vers éjszaka születik a férfiakban.
A szó az emberiség leghatásosabb kábítószere.
Egyszer kimentettem egy kolibrit egy macska szájából. A tenyeremben tartottam az apró madarat,...
Minden műnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben.
A rímfaragók min­dig megbuknak, ha prózában akarnak dolgozni. Prózában nincsenek verspótló, henye...
Élő szó az, ami vérzik. Néha csak annyira, mint egy megszúrt ujjhegy. Az ember maga is megijed,...
Írhat valaki rossz verseket, attól még lehet jó ember. De rossz embernek lenni és jó verseket...
Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben...
Minden történetet az tesz igazzá, hogy tudjuk, valaki meghallgatja. És megérti.
Azért írok, hogy meg ne haljak. Írok azért is, hogy belehaljak.
Nézz szembe önmagaddal az éjszaka legsötétebb óráján, és tedd fel magadnak a kérdést, vajon...
Rendre gyártja, ki vershez ért, egyik sorát a másikért.
Nem elég egy verset kívülről mondani, igazából belülről kéne tudni, érezni.
Líra csak akkor jöhet létre, ha az ember minden pillanatban a levegőbe repülhet.
Az idő, mely az elbeszélés eleme, az elbeszélésnek tárgyává is lehet; és ha túlzás is azt...
Amikor egy költő meghal, vele hal az is, amit mások nem képesek meglátni.
Az a regény, amely meggyőz a maga igazságáról, akkor is igaz, ha tele van hazugsággal.
Egy elbeszélés nem dobálózhat felelőtlenül az erőltetett hasonlatokkal, pláne nem az emberi...
Írni annyi, mint próbálgatni a mondatokat, megnézni, mit jelenthetnek. Jövevénynek lenni a saját...
Ne aggódj. Máskor is ment az írás, most is menni fog. Semmi mást nem kell tenned, mint leírnod...
Nem tudhatod, hogy meddig kelsz fel úgy, hogy képes vagy autentikus mondatokat létrehozni, hogy...
A költő erős képzeletű ember, ki maga is megindul, megijed azoktól a képzeletbeli alakoktól,...
Nagy hatalma van a mesének, Uram. Elűzi az unalmat, az egykedvűséget, a csüggedést; felserkenti...
Egy kiváló költőt vagy írót olvasva, lelked a költő lelkével együtt fut, lát és dolgozik....
Ha valami nagy baj ér, keresgéljük a szavakat, dadogunk, hosszú szüneteket iktatunk be....
Tudom, egy szál nyomorult kis romantikus történelmi regény nem váltja meg a világot. De az csodás...
Versben bujdosó haramia vagy, fohászból, gondból, rádszabott sorsból hirhedett erdőt meg...
Igaza van Kosztolányinak, mindig úgy kell írni, mintha akasztás előtt állnánk, és a kötélhurok...
A költőnek az a szokása, hogy azt, amit hisz, azt megírja, függetlenül attól, hogy mi fog történni.
Az írás nem szelíd gazda, a mondatok, ha abbahagyjuk őket, sosem folytathatók eredeti...
Úgy kell írni, hogy azonnal megértsék, mit akarunk mondani.
Általában úgy illő, hogy a történetíró elbeszélésében ne hagyjon elvarratlan szálakat.
A verset (...) könnyebb megjegyezni, mint a prózát. Ha egyszer megtanultuk, lámpásként és...
Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat.
Azt mondják, arról írjunk, amit ismerünk, mintha az ember valaha is írhatna arról, amit ismer,...
Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán: - Ez mind kontár! Sarlatán! Mit gügyögnek,...
A versek akár a gyerekek. Szeretnek olykor a szülők köré gyűlni, körbeülni őket, lábukhoz...
Fordításban olvasni egy verset olyan (...), mint fátyolon keresztül megcsókolni egy asszonyt.
Pusztán fantáziával lehet írni szép meséket; fantázia nélkül lehet írni remek korrajzokat; de a...
A versben nem lehet hazudni, a verset nem lehet megírni, a versnek születni kell.
Mivel a regényírók ritkán szerezhettek első kézből információt a cigányság életéről, a...
A próza bizonyos értelemben abban a hitünkben erősít meg bennünket, hogy nem vagyunk egyedül.
Igyekszem kellő távolságtartással és öngúnnyal írni magamról, ahogy ilyen esetben elvárható, azon...
A zenész dolga, hogy zenéljen, a szívem mélyéig elérjen. Az író dolga, hogy meséljen, de igazat...
A gondolat konstrukciója és kifejezésének képessége nyelvi, vagy ha akarod, tárgyi formában, az...
A komédiaírók gyakran sokkal messzebbre látnak, mint a tragédiaköltők, vagy akik annak hiszik...
Akármiként állítjuk fel a mércét: a vers csak úgy szép, ha nem tudni, miért szép.
Minden egyes alkalommal, mikor úgy gondolom, hogy egy-egy történet már elnyerte végleges...
Amikor írsz, átjárhatóvá válnak számodra az anyagi és anyagtalan világ közötti dimenziók. Mert az...
Van egy tudatalatti, mély világomban gyökeret vert vágyam: egyetlen életemből egyetlen könyvet...
A költő mindenből költeményt alkot, félelmetest vagy vidámat, aszerint, milyen képek ragadják...
A versolvasás (...) a mandarinok szórakozása. Olyan, mint a komolyzene. Kevesek levegője,...
A költők társadalmilag az üzletemberek osztályába tartoznak. Shakespeare ugyan azt írja a költő...
Sok kezdő szerzőnek valami olyan alapvető dolog hiányzott, mint az élettapasztalat. A hit, hogy...
Az előszó bosszant, mert művi úton akarja rám erőltetni azt a hangulatot, persze sikertelenül,...
Mintha szavakkal játszani nem annyi volna, mint magával az élettel játszani.
Ne azért írj, hogy elmondj valamit, hanem azért, mert mondanivalód van.
Nem tudom, ki bűnösebb: a szerző vagy a múzsája?
Úgy vélem, csak az teremthet alakokat, aki már hosszan tanulmányozta az embereket, éppen úgy,...
Kell egy kis flúg az íróvá váláshoz, mert olyan világokat kell elképzelnünk, amelyek nincsenek....
Minél inkább növeljük jó könyvekkel ismeretkörünket, annál szűkebb lesz azoknak az embereknek a...
Hol zsarnokság van, ott van jelenvalóan mindenekben, ahogy rég istened sem; (...) nemcsak a...
A tudósban is és a költőben is a gondolat elfogulatlanságát kell tisztelnünk.
Minden tapasztalatunk egyfajta olvasása, kiolvasása annak, amire létünk irányul, és önmagunk...
Amiért rám fognak emlékezni az emberek, az az Alapítvány trilógia és a robotika három törvénye....
A regény világa világunk korrekciója, az ember szíve vágya szerint.
Az írásszenvedély, amely olyannyira marcangoló, hogy bár az író olykor kínnal-keservvel írja az...
A szerző szerepe elég hiú; oly emberé az, ki azt hiszi, hogy leckét adhat a közönségnek. És mi a...
Aki nem akar önmaga lenni, az ne is írjon semmit. Se zenét, se szakácskönyvet.
Be kellett látnom, hogy senkinek nem tudok segíteni. Édes mindegy, hogy mit mondok vagy mit írok,...
Úgy írjál, mint aki egy villanásnyi-robbanásnyi, gyújtópontnyi pillanatra fellobbantja a lét...
Ha egy szerző közelebb megy az élethez, könnyen megeshet, hogy abból koccanásos baleset lesz.
Igaz és egyenes légyen, a ki felveszi pennáját. Minden mellékes tekintetek elovadnak annak...
Ki vagy, csodálatos teremtmény, Ki vagy te, férfiú? Lelked ruhája Csillagsugárból szőtt fényes...
Az írás felséges dolog, az ember többé nem önmaga, mégis egy saját maga alkotta univerzumban...
Versemet oldd föl életed vizében: úgy, ahogy szereted.
A költészet minden tudások közül a legelső és a legutolsó - épp oly halhatatlan, mint az emberi...
Kezdetben könnyen megy az írás, mint a gázolás a patakban, de egyszerre csak azt vesszük észre,...
A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa.
Egy írónak azt kell papírra vetnie, amit lát és érez, függetlenül a következményektől.
- Amikor az ember először lépi át az író szellemvilágának küszöbét, amikor az ember először vet...
Amilyen a stílus, olyan az ember. Ugyan! Olyan kevés volna a jó ember!
Nem hiszek a kötelező olvasmányok listáiban. Nem hinném, hogy az embereknek elő kell írni, hogy...
Megvetendőn szerelmes önmagába az, aki szégyenkezés nélkül tud önmagáról írni.
A tett első, a szó második; s éppen úgy: az ember, a hazafi elöl áll, s csak azután jő az író.
Az ember azért olvas verset, mert az emberi fajhoz tartozik, amely emberi faj tele van...
Irodalmi mű alkotásánál minden szó öröm, viszont ha az ember nem irodalmi jellegű könyvet ír,...
Az írók mindenre emlékeznek (...). Különösen a fájdalomra. Vetkőztess egy írót pucérra, mutass rá...
Rossz dolgok történnek azokkal, akik nem érdemlik meg; sok ember sok fájdalmat érez; történnek...
A jó szerzőkben nem azt szeretem, amit mondanak, hanem amit súgnak.
A Mese, a regény, az elbeszélés, mind hasonlít az élőlényekhez, s könnyen meglehet, hogy maguk is...
Minden élet két alapvető elemből áll, célból és költészetből. Azáltal, hogy önmagunk vagyunk,...
Az író a fantázia orgonistája. Az ő orgonája azonban az olvasó szívében muzsikál, s az író akkor...
Egyedül vagy, érteni szeretnéd, Keresed magad, de nem találod rég. Árnyékban ülsz, hatalmas falak...
Nem az az író, aki csak hihető dolgokat tud mesélni, hanem az, aki hihetővé teszi a meséjét, aki...
Az a legfontosabb, hogy az ember rátaláljon a belső egyensúlyára. Az írás erre kiváló spirituális...
Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt...
A paloták parkettje vár reád, Magasztos versek édes dalosa! Megáll a táncos, nem libeg tova, Csak...
Az olvasás (...) csendes módja annak, ahogyan valamit újra szóhoz engedünk jutni.
Minden regény két lényeges elemből áll: az egyik a cím, a másik a cselekmény... a többi már nem...
Olvasni nem azért érdemes, hogy műveltek, hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben...
Akkorra már megtanultam, hogy sohasem szabad kiszárítanom az írás kútját, hanem már akkor abba...
Egy író csak fogyaszt és fogyaszt, tapasztalatot gyűjt, irodalmat, filmeket, cikkeket dolgoz fel,...
Nagy gondja nem lehet az embernek, azt tartom, ha közben verset költ.
Az ábrándozásokhoz szokott olvasót s nem olvasót - nagy ideje már a fellegekből leköltöztetni.
A közönség örömest fogja olvasni azt az írót, aki neki hasznavehető tanúságokat terjeszt, és a...
Az írók pályája rendesen előbb kezdődik, mint amikor már ők is tudnak róla.
Minden jó író a múlt elemeiből építi fel történeteit, ahogy a termesznek is korhadt fára van...
Nem a kiszabdalt mérték, nem a lebékózott ritmus, nem a megszámlált hang teszik a poétát... A...
Magunk becsülése és önismeretünk fejlődése az a két szárny, mely keletet ad a népi költészetnek....
Főleg azért keresem tehát a személyes érintkezést az olvasóval, hogy azt lássa bennem, aki...
Indulat nélkül az ember tollat soha ne fogjon, mert a derűs nyugalommal írott könyvek...
Az a kérdés, költő és közönség hogyan kergetőznek, hogyan keresik és hogyan találják meg egymást.
Vannak az írók, akik írnak, mert tudnak írni (vagy nem), és a másik térfélen ott vannak az...
A vers: felérző csönd, felvérző emlék, Echó, ki holt sikolyra visszazeng még; Forrás, mely...
Aki ír, annak kilátóra kell húzódnia, hogy az élet múlandó tárgyai madártávlatot kapjanak előtte.
A költészet a gondolat és a zene kombinációja.
Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a...
Én is csak a szavakkal játszom, amelyek mögött talán ott van a valóság, amiről szintén nem lehet...

Idézet mára

Az istenek nagyon sokfélék és nagyon különbözőek. Egy közös vonásuk mégis lehet: azt hiszem kivétel nélkül nagyon erős az idegrendszerük.
(Ancsel Éva)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio