Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Vess el egy gondolatot és tettet aratsz, Vess el egy tettet, és szokást aratsz, Vess el egy...
Vess el gondolatot és tettet aratsz, Vess el egy tettet, és szokást aratsz, Vess el egy...
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
Pénz akad, csak jellem és bizalom van túl kevés.
Kedvező időkben a jellemünk egy része mutatkozik meg, míg nehéz időkben az egész.
Ha valaki nem tud a jellemével segíteni, ne vegye el a jövőmet.
Különösen a kisgyerekekre jellemző valami nemek fölötti nyitottság - ettől olyan szeretetre...
Az első évek nem egyszerűen a felnőtt életre, a felnőttkorra való felkészülés évei, különálló,...
Tudomásul kell vennünk, hogy a gyermek Isten tulajdona, nem a szülőé. A szülő a gyermeket...
A serdülőre jellemző, hogy nagylelkűen meg akar halni azért, amiért az érett ember alázatosan...
A bizalomra épülő kapcsolat egyik legjellemzőbb formája a barátság.
Úgy tartják, a kísértésnek ellenállni... az az igazi jellempróba.
Az emberek nem változnak. Olyanok, amilyenek, és ezen nem segít semmilyen varázsital, semmilyen...
A szilárd kötelességtudat a jellem koronája.
A férfi szobája keveset bizonyít jelleméről, s belélete történetét is ritkán árulja el. De a nőt...
Nincs az a jellem, amely tönkre ne menne, ha a gúny céltáblája lesz - bármennyire nagyszerű és...
A mentális problémák túlnyomó többségét (...) valamiféle kapcsolódási zavar jellemzi: zavar az...
Nagyon sajátos kérdés, hogy a veszély milyen erkölcsi hatást gyakorol az egyénre, ám egyet saját...
Csak az hős, aki jelleme szerint cselekszik, akkor is, ha sorsa mást követel tőle.
Jellemző pasi-tulajdonság: ha látja, hogy bajban vagy, még szór rád egy lapáttal.
Abból látszik igazán valakinek a jelleme, ahogy a gyengébbekkel bánik.
A lelki erőszak tehát rendkívül változatosan nyilvánulhat meg, de akad egy közös jellemzője...
Úgy hiszem, még nem leltem meg önmagam, nem ismerem még jellemem; nagyratörésemben mindig úgy...
Az emberek valamely tapasztalatból jellemüknek megfelelő következtetésre jutnak.
A lelkifurdalás annak a jele, hogy a jellem nem nőtt fel a tetthez. Jó cselekedetek után is van...
Az önuralom hiánya olyan jellemgyengeség, amelyért egy nap nagy árat kell majd fizetned. (...) Ha...
Aki nem hisz, annak könnyű (...). A hit az, ami bátorságot igényel, és jellemet.
A barátaimat a külsejük alapján választom meg, az ismerőseimet a jellemük alapján, az...
Mindenki maga faragja a jellemét, apró döntések sorozatával.
A lángoló szerelmesek az esküvő után kezdik kiismerni egymást, ám igazi jellemvonásaik a...
Arcunk nem csak jellemünkről árulkodik. Magán viseli szívünk lenyomatát, legbensőbb érzéseinket.
Némelyeknek megadatott a gyors felfogás, a bonyolult részletek érzékelésének képessége és a...
Az embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem a szellem és a jellem.
Semmi sem olyan érdekes, meglepő, kiszámíthatatlan, mint a folyamat, amelynek során egy ember...
Én soha nem bocsátottam meg senkinek semmit. Ez nyilvánvalóan jellemhiba, de a fenébe,...
A nagy elmék jellemző vonása az, hogy kevés szóval sokat mondanak; a kis elmék képessége viszont...
A gyerekeknek általában van jellemük, csak a felnőttek kinevelik belőlük. A túl okos felnőttek.
Akinek nincs határozott jelleme, módszerrel kell pótolnia.
Ha bizonyos módon cselekszel, szokást formálsz. Ha szokást formálsz, ezzel jellemet teremtesz. Ha...
A szerelem aláássa az ember jellemét.
Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.
Jellemed, a gondolkodásmódod és a hiedelmeid határozzák meg alapvetően sikered mértékét.
Mindennap erősödik az a hitem, hogy az emberi jellem állhatatlan, s az emberekben akkor sem lehet...
A magyar pénzt keres, a német pénzt érdemel (Geld verdienen), a francia pénzt nyer (gagner...
A jellem próbája a legyőzhetetlennek vélt akadály.
Az élet egyik furcsa jellemvonása, hogy az ember hónapokon át naponta találkozik valakivel, és...
Az igazi kapcsolatokat az alávetettség jellemzi, még akkor is, ha döntéseitek nem igazán...
Az embert semmi nem jellemzi olyan jól, mint az a könyv, amely legelőször rabul ejti a lelkét.
A rák és minden egyéb, jellemzően hosszabb idő alatt kialakuló betegség elleni harc legjobb...
Széles körben elterjedt az a nézet, hogy az ember nem ismerheti be, ha tévedett. Ez a...
Ha az ember szívét összehasonlítod a tengerrel, akkor a víz lenne a mozdulatlan. Ha jellemezném a...
A szegénység és a gazdaság többnyire nem pénz, hanem jellem kérdése.
A tehetség (...) a személyes jellemzők és a környezeti tényezők finom interakciója által...
Minden kultúra, sőt minden kulturális aktus, rítus jellemezhető a végrehajtásához szükséges elemi...
A szerelemnek ahhoz, hogy tartós legyen, bizalommá, megbecsüléssé is kell válnia, azaz szert kell...
Minden nép, amelyben megvan az erő záloga, tele van a lélek sajátos, ragyogó, alkotó...
- Hiába nevet, ha nem tudná, jellem alatt a következetességet, az egyéniségünkhöz való...
Az a politikus, aki nem vallja be a balsikereit: megtéveszti az utánakövetkezőket. Kevés olyan...
Semmi sem nehezebb, s kíván erősebb jellemet, mint a kor szokásaival való szembeszegülés.
Mindaz, amit a világ akarhat tőled, alku és félmegoldás. Csak az számít, amire te szerződtél...
A bárcsak-kal kezdődő mondatok általában azokra jellemzők, akik mindig másokat hibáztatnak a...
A szülők csak jó tanácsot adhatnak és irányíthatnak, de a jellemét mindenkinek magának kell...
A színlelt őszinteség elég gyakori, lépten-nyomon találkozunk vele. De őszintének lenni...
Minden vallási, politikai vagy pedagógiai rendszer próbaköve az az ember, akit formál. Ha a...
Mi irányítjuk jellemünk fejlődését, ami majd meghatározza azok jellemét, akiket magunkhoz vonzunk.
Bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz...
A kórházakra különösen jellemző, magából a helyzetből fakadó csend - egyikük betegen vagy...
A művelt embert elsősorban a pontosság jellemzi.
Akár létezik isten, akár nem, akár beszélt hozzánk, akár nem, az emberek erkölcsi kötelességei...
Az emberi intelligencia egyik legfontosabb jellemzője, hogy képes ellentmondani önmagának.
A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán...
Tapasztaltad már, hogy türelmes csak akkor lehetsz, ha tudod, hogy valami ÉRTELME van?...
Akinek szíve készséges ütemmel nyolcvanat ver, ne akarjon maratoni versenyfutók módjára élni....
Ha a szép szavak mögött igazság lapulna, a fiúk nem csak a lélegzetelállító lányok után...
Az élet csalódásai közt oly jólesik gyönyörködni, ha csak gondolatban is, egy-egy nemes...
Semmit nem utálunk úgy, mint jellemünk titkos gyöngeségeit és hiányait.
A halottak azt akarják, hogy bátran elviseljük veszteségeinket, és csak éljünk úgy, mint azelőtt,...
A férfiak, néha akkor is, ha csak néhány napja nem láthatják kedvesüket, elkeserednek s...
Ez a turisták sorsa a világ minden táján. Az ember lát egy táblát valami olyan névvel, amiről még...
A balszerencsét a legtöbb ember elviseli. Ha igazán próbára akarjuk tenni egy ember jellemét,...
A jellem olyan, mint a fa, a hírnév pedig, mint az árnyéka. Az árnyékra gondolunk, pedig a fa a...
Élettapasztalatom mondatja velem: a kitűzött, távoli cél eléréséig vezető rögös úthoz feltétlenül...
A legbüszkébb, legönállóbb ember is a körülötte lévőktől függ abban, ami a legnagyobb hatással...
Akinek nincs jelleme, nem ember: tárgy.
Mindenkiben van fény és némi sötétség is. A kérdés az, hogy melyik részre hallgatunk. Az jellemez...
Az emberi jellem, mon cher, változik. Erősödhet és torzulhat. Hogy milyen is az ember, az csak...
Az ember természetét átalakítják a tragédiák. A jellemét is. Aztán egy idő után észrevétlenül...
Harc edzi a hőst és dönt egy csapással, De munka-tűz acéloz jellemet; Ki bék időn ég lelkes...
El kell viselni jellemünket, alaptermészetünket, melynek hibáin, önzésén, mohóságán tapasztalás...
Sajnos legtöbbnyire furcsák az emberek, Sosem követik a helyes természetet. A józan észt,...
Nem az élet nagy bajai azok, melyek próbára teszik a jellemet! A nagy tragédiákkal bátran...
Pont az, melynek már részét felfogni se tudnád, Megnyújtod, s karcsú egyenes fut bármely...
Az anyagi érdek a kis jellemek nagy próbája, de a nemes jellemek számára még csak a...
A férfi spiritualitás előnyben részesíti az akciót a teóriával szemben, a közösség szolgálatát a...
A jellem ugyan teljességgel következetes és összefüggő, de valamennyi tulajdonságának gyökere...
Van egy álmom, hogy négy kicsi gyermekem egy napon olyan nemzet tagja lesz, ahol nem a bőrszínük,...
Egy s más tekintetben merőben rosszul ítélem meg a jellemet; van, akit sokkal vidámabbnak, mást...
Különösen a kisgyerekekre jellemző valami nemek fölötti nyitottság - ettől olyan szeretetre...
A társadalmunk a szépséget bálványozza. Ez a hanyatló kultúrák jellemzője.
Az értelem, az erkölcs és a jellem bizonyos párhuzamban áll valamennyiünk egyéniségében, és...
A szerény embernek jellemző vonása, hogy készen fogadja el baráti körét úgy, ahogy az alkalom...
Élet ez?! Ez?! A harag, gyűlölet, gonoszvágy? Ezek a szánalmas vonások főként a lidércekre...
Ráébredt, hogy egy férfi és egy nő egyesülése többet jelent a kölcsönösen nyújtott testi...
Megvolt benne az örökké éhes, érdeklődő kíváncsiság az élet iránt, amely az elmélkedés embereinek...
Az olyan ember, aki valami nagyra tör, mindenkit, akivel pályáján találkozik, vagy eszköznek...
Egy ember igazi jellemének mértéke az, hogy mit tenne akkor, ha soha senki nem szerezne tudomást...
A cselekvés maga a jellem. Ha sosem tennénk semmit, senkik se volnánk.
Ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az...
A jellemhibáinkkal is ugyanaz a helyzet, mint a szájszagunkkal: mások szenvednek tőlük, mi magunk...
A szeretet nem kérdez. A növekedés és a kiterjedés jellemző rá, nem pedig az összehasonlítás és a...
Az ember lelkiismeretesen és gondosan tanulmányozza lovai, szarvasmarhái és kutyái jellemét és...
A legjobban jellemzi egy ember személyiségét, hogy hogyan bánik azokkal, akiktől nem várhat...
Sajnos, a hűség nem olyan (...), hogy sűrűn váltogatni lehessen. Az állandóság a jellemzője.

Idézet mára

Nagyon nehéz szakítani egymással, amikor már nem szeretjük egymást.
(Francois de La Rochefoucauld)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio