Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
A kölcsönös szükség miatt szövetkeznek az emberek. Semmi köze a bizalomhoz, jósághoz vagy...
Sorsod ott van, ahol az életed nehéz. Ahol kudarcos. Ahol a lelkiismereted, de főleg a külső...
Társam, kezet nyújtok néked, Több jóságot, mint pénzt kínálok, Papolásnál s törvénynél előbb...
Már rég kifigyeltem, hogy az öregek azt mondják: fiatal vagy, előtted ez élet, és jóságosan...
Szajuri, nem tudom, mikor láthatjuk ismét egymást, vagy milyen lesz a világ akkor, amikor ismét...
Óh, jóság angyala, tudod, a gyűlölet mi? S a görcsös ököl, a keserű könny daca, amikor pokoli...
Bölcsesség jóság nélkül cselvetés és árulás.
Ha isten végtelen, akkor még kevésbé van az emberért, mint az ember a hangyákért. Egy kert...
Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te...
Angyalok húznak a világ fölött. Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! Megszületett az Igazság,...
A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik.
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a...
Gonoszság és jóság különös testvérek, gyakorta felcserélik egymás gúnyáját, hogy megtréfálják az...
A próféta és kísérőtársa egy nagyvárosba érkezett, hogy hirdessék a tant. Hamarosan csatlakozott...
A háború elrekeszti a jóságot meg a műveltséget.
Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, Mert álom a bűn...
A pénz minden nemes eszmét fölemészt, legyőzi a vallásos hitet, a művészi meggyőződést, minden...
Nézz a fényre, a nap reménykedik minden nap hajnalán. Hidd el, mindennek két arca van, az egyik...
Nekem semmi szükségem a kényelemre. Nekem Isten kell, nekem a költészet kell. Igazi veszélyekre...
Nincs nagyság ott, ahol nincs egyszerűség, jóság és igazság.
A pogány hagyományokban a természet kultusza nagyobb hangsúlyt kap, mint a szent könyvek...
Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha.
A kölcsönös szükség miatt szövetkeznek az emberek. Semmi köze a bizalomhoz, jósághoz vagy...
Tapasztalataim szerint egy férfi jó tulajdonságai, úgymint szívjóság, becsületesség és...
Azt gondolom, fel kellene fedeznünk az emberi kapcsolatok szépségét, újra meg kellene tanulnunk...
Apámra egyszerűen nem lehetett haragudni, neheztelni sem. Alapvető emberi jósága és ártatlansága...
Maggie mosolyterápiája sok éven át működött. (...) Az a mosoly számára egyet jelentett a...
Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól. Arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol.
A jóság belülről jön. A jóságot választanunk kell. Ha az ember nem választhat, nem is ember többé.
Ne higgyük, hogy tetteinknek és szavainknak hatása tüstént és várakozásainknak megfelelően...
A mindig reménykedők sehogy sem tudnak összebarátkozni egy olyan világgal, ahol a jóság helyébe...
Az emberek nagy része manapság nem éli valódi életét. Egy ál-élet az, amelyet az emberek...
Figyeljetek reám: az élet szép! Élni, élni, ezt akarja a rög, a fűszál, a féreg, az állat, az...
Kint is bent is nagy vacogás, ringassuk hát a Gyermeket, nem válthat meg már semmi más, csak a...
Csodálatos dolog, milyen teljes szokott lenni az illúzió, hogy ahol a szépség, ott a jóság is.
A derűs embereknek nem könnyebb a sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk. Azt szoktuk mondani: jó...
Sötétben állunk néha, magunk se tudva, hogy kerültünk belé. Csak meresztgetjük a szemünket, csak...
A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, hanem az érzelgős jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza...
Nem hiszek a hullarabló vámpírokban, a szellemekben és a szörnyekben. És úgy vélem, jó, hogy...
Csak úgy élni a vakvilágba nem érdemes, az a fontos, hogy az ember életének útja jósággal legyen...
Csakis a szegények elővigyázatlansága taszította a forradalmi tömegeket az igazság, a...
A jóság olyan egyszerű: mindig másokért élni, sose a magunk hasznát keresni.
A sírás a lelki és testi mámornak egyik legintenzívebb, majdnem azt mondhatnám, legperverzebb...
Se a gonoszságnak, se a jóságnak nem kellenek szavak. A gonoszságnak azért, mert a rejtőzködést...
A jóság elbágyaszt, elpuhít, más rabszolgájává tesz, viszont a rosszaság visszaadja önmagának az...
Az emberek valahogy restellik kimutatni a jóságukat, mintha az valami szégyellni való emberi...
Csak egy történetünk van. Minden regény és költemény alapja ez a bennünk zajló örök küzdelem a jó...
A jóság az a fényforrás, mely pillanatokra be-bevilágítja az emberi lélek sötétjét.
Jósággal kell vonzóvá tenni a jót.
Boldog hazug, kinek van Istene, ki rettenetes, de maga a jóság; kinek sebet kap reszkető keze, ha...
A düh és az igazságtalanság sosem vakíthat el minket annyira, hogy mi magunk váljunk a bajok...
A kegyelet voltaképpen bűntudat. Az emberek le akarják róni mindazt, amit a kedves...
A jó szolga tökéletes biztonságot élvez, nem a gazdája jósága miatt, inkább azért, mert az...
Az ördög bukott lélek. A végtelen jóságú Isten bizonyára nem bünteti őket csak véges idejű...
A jóság. Az mindig konkrét helyzettől függ. Van, amikor a konok számonkérésem tesz jót a...
A nagy nép olyan, mint a nagy ember. Ha hibát követ el, felismeri. Ha felismerte, beismeri. Ha...
A jóság az a nyelv, melyet a némák is beszélnek, a süketek is hallanak és megértenek.
A halottak azt akarják, hogy bátran elviseljük veszteségeinket, és csak éljünk úgy, mint azelőtt,...
Szeretném tudni, hogy miért csak a Földön alakult ki az élet és a fejlett civilizáció? Szeretném...
A pokoltól, vagy a rendőrtől, vagy a büntetéstől való félelmen alapuló jóság távolról sem jóság,...
Mért hiszem azt, hogy jóság van bennem? A jó nem szép, és a szép nem jó. Vagy csak ritkán. De...
Az erkölcsi törvény ily módon a legfőbb jónak, a tiszta gyakorlati ész tárgyának és végcéljának...
Jóság volt? Gyöngeség? Nem értem. Félsz? Gőg? Szemérem? Nem tudom. Talán csak undor. Jól van...
A rossz, mely a világon van, csaknem mindig a tudatlanságból ered, s a jóindulat, ha nem...
A fény mellé kell az árnyék, különben az általános ragyogás mindenkit megvakít. A jó mellett...
A sors igazságtalan, az élet szeszélyes és kegyetlen, a természetben nem a jóság és az értelem...
Száz törvény közt botlódsz, kapkodsz s mindig hű vagy önmagadhoz, mást akarva sem tehetsz....
Egyesek a jóságot, az igazságot, a boldogságot, az értelmet keresik, és nem alkalmazkodnak, nem...
A jóság mindig biztonságérzetet ad.
A halálhoz, az elmúlthoz való hűség csak kajánság, sötét kéj és emberellenes gyűlölködés, ha...
Minden helyén van a szívemben. Ott a Dolgok már tisztán, rendben. Hiába minden: átok, jóság!...
A jóság és rosszaság, az irgalom és kegyetlenség (...) furcsa viszonyban állanak egymással....
A test bűbájának legfőbb alkatrésze a lélek jósága, s egy nő egész lénye akkor van...
Néha. Mennyi jóság van ebben a kis szóban! Mennyi kegyetlenség!
A jóság igenis gondolkodik. Holott a szívünk rossz tanácsadó. A legkevésbé sem érzésből,...
Amikor igaz szeretetet adunk, nem törődünk a viselkedéssel - sem a sajátunkkal, sem a másokéval....
Nem te teszed a jót, Istené a jóság, a te szavaid és cselekedeteid által is ő szól.
A józan észt az emberiség kivételes tehetségeként kell elfogadnunk. Az érző szívet kiváló...
Az olyan ember, aki valami nagyra tör, mindenkit, akivel pályáján találkozik, vagy eszköznek...
A jóság teret ad a véletlennek.
A tragédia csak fényt gyújtott, és meglátták a repedéseket, amelyek mindig is ott voltak. Talán...
A stressz próbára teszi a jóságot. Az igazán jó emberek nehéz helyzetekben sem adják föl...
Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre!...
Ha jó emberek vesznek körül, rád is átragad valami a jóságukból.
Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj ki egy közeli erdőbe és minden fában, minden...
Ne halgass másra Aki lebeszél valamiről Te döntsd el , Hogy milyen vagy Milyen a...
Ha akarod, suttoghatsz, Nekem az is elég, hogy halljam, És én majd ott leszek, és segítek, ha...
Nézd a fáradt arcokat és halld a sápadt hangokat! A gyűlölet végleg égjen el -, hát tégy...
Akármilyen ruhát felvehetsz, De tiszta szívvel piszkos nem lehetsz.
Az egyetlen igazi ajándék, ha magadból adsz egy darabot.
Nincsen más, csak a hit és a dac, A tiéd csak az marad, amit másoknak adsz.
Létezem, mert vannak barátaim. Azért maradtam felszínen, mert ők az utamba kerültek....
Ha jó akarsz lenni neked régen rossz!
Az ember lényege valahol másutt van, nem az érdek körül.
Akarom: fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, Lépcső, min felhalad...
Ha végre valami más köt le minket önmagunkon kívül, hatékony ellenszert találtunk a raconális...
Ne akarj mindenáron jó lenni, mert egyrészt nem fog sikerülni, másrészt nem fogják sem...
Az az erény, Albinus, hogy bármit tesz az ember, s bármint él: mindennek méltán adja meg árát.
Szomorúan ismertem fel, hogy bennem több készség van a jóakaratra a világgal szemben. Holott a...
Nem az elkövetett rossz alapján ítélnek meg minket, hanem a nem elkövetett jó alapján.
Valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon: egy (...) pillangó száll föl a levegőbe, s...
Én úgy szeretném, ha a szeretet, A boldogság, a béke fénye égne mindenki lelkében.
Este mindig vidám leszel, ha a napot hasznosan töltötted.
A Jót nem tudjuk egybegyűjteni. A Jó Ereje mindig szétszóródik, akár a Fény. Amikor kiárasztod a...
Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
Még a jótevőnek is ellankad néha a bátorsága. Hiába tudja, hogy hálát vagy elismerést várni nem...
Amit magunknak csinálunk, az velünk hal meg. Amit másokért és a világért teszünk, megmarad és...
Néha olyannyira szeretnénk angyalokká válni, hogy elfelejtünk emberekként viselkedni.
Egy bizonyos életkor után már nem az a fontos, hogy nekünk kik segítenek, hanem az, hogy mi...
Az egész világot félig jónak, félig rossznak kell látni, ilyenformán egyetlen jótett az érdem...
Õt szerető emberek veszik körül és az életének nemes célja van. (...) Ha ő nem lenne mindennek a...
A jó szándék az emberek felé kötelesség. Ha nem vagy jóindulatú, nem teljesíted legfőbb...
Embernek nem lehet születni, emberré csak válni lehet. Kemény munkával, megfeszített akarattal, a...
Egyetlen jótettnek emléke jobban világít miutánunk, mint ezer fáklyának lobogása.
Mi a rossz? A jónak az anyja. Minden, ami jó a világon, valami rosszból születik.
És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, s egy tekintetük...
Emberi közösségünk azon tagjai a leggazdagabbak, akik képesek anélkül adni, hogy a legkisebb...
Ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes...
Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.
Azok az emberek, akik segítenek az elhagyott állatokon, nem ismerik a boldogtalanságot, hisz...
Létezem, mert vannak barátaim. Azért maradtam felszínen, mert ők az utamba kerültek....
Egy ember méltósága nem azon méretik le, hogy hányan vannak körülötte, amikor sikeres, hanem...
Hétköznapi emberek (már megint?), idősek, gyermekek (mégis kik?) Cipelik a terhet, akkor is, ha...
Hiszek a jóban, ebben a tünékeny és megfoghatatlan fogalomban, és hiszek a rosszban is; azok...
Mit gondolsz, nem egyenlíti ki a parányi, egyszeri bűnt ezer jótett?
De mindez még sebaj, Ha lelked van, Ha lelked csábokért Nincs áruban; Ha lelked ébren áll Jó s...
A legértékesebb, amit tehet életében az ember: tegyen jót, legyen mindig vidám, és fütyüljön a...
Tégy minden jót, amit Megtehetsz, Ott, ahol vagy, Úgy, ahogy teheted, Akkorát, amekkorát tehetsz,
Adj tüzedből lángot annak, aki kér.
Hatalomvágy és erőfitogtatás. Mindig ez mozgatja a jótevőket.
Több embert ismerek, akinek szárnya van - igenis szárnya. Csak nem szoktak erről beszélni, nem is...
A kedvességről mint emberi tulajdonságról manapság alig beszélnek... Pedig még Charles Dickensnél...
Az ajándékozás fortélya az, hogy anélkül adj, hogy bármit is visszavárnál!
Isten világa úgy van megteremtve, hogy a legtöbb dolog magában hordozza a következményét, vagy...
Ha prédikátor vagy moralista lennék, azt mondanám, hogy próbáljuk meg kihasználni életünk minden...
A szavaknál hangosabban beszél a tett.
- Nem felelhetsz gyűlölettel a gyűlöletre! - Mégis, milyen világban élsz te, mondd? - Egy olyan...
Nem vagyunk mindig annyira bűnösök, mint amennyire érezzük magunkat, de annyira bűntelenek sem,...
Az ember addig tud szeretni, amíg adni, de én már csak neked vágyom adni, ami még maradt, azt a...
Megvigasztaltam azokat, akik hozzám jöttek. Azt hiszem, ehhez értek én igazán. Van egy trükköm....
Tégy jót, és mindig gondolj arra, hogy lehet, hogy az utolsó órádat éled.
Ahol nem halt ki még a jóindulat, Ott esély van arra, hogy jól indulhat, Benned is rejtőzik...
Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy marék...
Egy személyre szóló kis kedvesség többet ér, mint az emberiség iránti hatalmas szeretet.
Akkor élsz, ha másokért élsz.
Az ember maga alkotja meg útját. Az én dolgom, hogy megtegyem a mindenkori következő lépést. Az...
Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit érted tettek, a nehéz órákra,...
Tégy tett nélkül, intézz intézkedés nélkül, ízesíts íz nélkül.
Ó igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret....
Elalvás előtt tisztázd: tiszta vagy-e, vagy csak mosakodtál.
Ékesen szólsz, mágus, s szavaid kedvemre volnának, ha hihetném, hogy van szíved!
Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként...
Ritkán tudjuk kérdés nélkül, hogy mi a legjobb másoknak.
Minél többet adsz, annál több jó dolog történik veled.
Jó (erkölcsös, bűntelen) az, ami nekem, neked, mindannyiunknak jó, amit ép ésszel, romlatlan...
Az erős emberek mindig jók is. Ebben rejlik az erejük.
Utolsó napodra annyid marad, amennyit másoknak adtál.
A másokért való szenvedés váltja meg a lelket.
Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat.
Mivel bíztál abban, hogy tudok jót cselekedni, így is tettem.
Amikor az ember segít valaki máson, nem érez félelmet.
Minden ember jó - csupán a benne élő démon gonosz.
Kínálj meg mindenkit a sütivel, akit ismersz, (...) azokat is, különösen azokat, akikről úgy...
Szeretem titokban tartani azt, amit közmegegyezéssel jó cselekedetnek hívnak.
A jótékonykodás függőséget okoz.
Mély gyászba begubódzó emberen, ha tudod, mikor segíts, a boldogság ezer arcát ismerheted meg.
Ha a tisztesség híveinek számát egyetleneggyel megnövelted, megtetted azt, amire születtél. Az...
Hány volt, ki más szivéből Kiszíta a vért Saját javára, És nem lett büntetése! S hány volt, ki...
A jó embereket arról ismered meg Hogy jobbá lesznek Ha megismered őket. A jó emberek Vendégül...
Nem lehet és értelmetlen másokon segíteni. Melléállsz valakinek, olyat teszel meg, amire ő...
Be jó lenni és rejtve lenni jónak S nem gyilkos ágyut hízlaló vad ércnek, De a sümpölygő aljak...
Nézd, ez a világ! Itt kell élnünk, mint átutazók. De bármit is teszünk, nem lehetünk, csak jók.
Inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem, inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek...
Aki jól alszik, annak jó lelkiismerete van; akinek jó lelkiismerete van, az jó ember: tehát aki...
Egy jó cselekedet nem mossa el a rosszat, sem pedig rossz a jót. Mindkettőért méltó jutalom jár.
Az az igazi, amikor úgy döntesz, jót teszel, pedig az ellenkezőjét is cselekedhetnéd.
Szentnek lenni - kivétel; igaznak lenni - szabály. Tévedhetsz, hibázhatsz, vétkezhetsz, de légy...
Csak akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgy döntünk, hogy jobban szeretjük az embereket, mint...
Ha ígértél, adj; akit felbátorítottál, azon segíts!
A mással közlött jó visszaszáll reátok.
Mindig azt tedd, ami helyes, és pontosan úgy, ahogy tenni kell; akkor is, ha senki nem látja....
Sok jó ember kis helyen is elfér.
Bizony, ha az istenek gondját viselték volna az emberiségnek, akkor mindenkit jóvá kellett volna...
Mindenféle hibát el fogsz követni, ameddig azonban nagylelkű maradsz és igaz, de egyúttal a...
Lehet, hogy az emberek mások, mint hiszi? Lehet, hogy másfajta emberek élnek körötte, mint akiket...
Tanulj a bokorban nyíló ibolyától: Kedves illatával ad hírt csak magáról.
A jó tettnek érzése boldogít, s nem az, hogy mások arról mit ítélnek.
Nem mi határozzuk meg azt, hogy mennyire vagyunk emberségesek, az emberség határoz meg minket. Ha...
A világ legboldogabb emberei képesek legönzetlenebbül adni, ellentétben az önző gyűjtögetőkkel.
Ki egyetlen lelket ment meg, az egész világot menti meg.
Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes.
A színlelt őszinteség elég gyakori, lépten-nyomon találkozunk vele. De őszintének lenni...
A határai tartják egyben az ócskát. A jót a határtalansága élteti.
Mindannyian csak turisták vagyunk ezen a bolygón. Senki nem él itt örökké, legfeljebb egy...
Ahol nincs emberség, ott minden más - természet, világ, ész, logika, rang, dicsőség - hiábavaló.
Aki nem bőkezű azzal, amije van, az becsapja magát, ha azt hiszi, hogy tehetősebben adakozóbb...
Mindig a jóval azonosítod magad, az erkölcsös viselkedéssel, és elhatárolod magad az erkölcstelen...
Az embereknek jóleshet, ha karácsony napján eszükbe jut az, aki talpra állította a bénákat, és...
Abból is adhatsz, ami látszólag nincs, hisz a valóság a szeretetből megteremtődik.
Nagyobb boldogság helyesen cselekedni, mint csupán az érzéseinket követni.
Az illat mindig megmarad a rózsát adó kézben.
Olyanokká kell lennünk, mint a hold. (...) Az emberek akkor is panaszkodnak, ha túl erősen süt a...
Sok ember élete fogytáig vár az alkalomra, hogy a maga módja szerint jó lehessen.
Ha van bármi is, amit megtanultam, akkor az az, hogy ha viszonzást vársz valamiért, akkor az nem...
A jót nehéz felismerni, ha nincs mihez viszonyítanunk. Az élet tanít meg erre a tudományra:...
Minél sötétebb felhők takarnák el (...) ezen igazság fényét, annál fényesebbek lesznek az én...
Úgy viszonozhatjuk legjobban a segítséget, ha azt valaki másnak adjuk tovább.
Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelűl Ezért-azért; egyszóval mindenért.
A derék ember az, aki se nem szent, se nem álszent, s aki megelégszik azzal, hogy csak erényes.
Egymás kedvéért jöttünk a világra. Teremtő gondolatokkal, érző szívvel, igazságszeretettel és...
Segíteni vagy szeretni, majdnem ugyanazt jelenti, hiszen ha segítek valakinek, akkor szeretem, ha...
Ha jót teszel, légy hálás érte.
Ha adhatsz: úgy adj, hogy meg ne alázd a Más szegényebbségét.
A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni.
Annak sirt nevetve ásnak, Ki életében nem ad másnak.
Ékes a szó, de a szent becsület több nála bizonnyal, s minden szellemi értéknél följebb van az...
Mindannyiunkban megvan az adományozás. (...) Az is egy ajándék, hogy próbálkozunk és...
Azt a törődést, amivel vigyázol rám, ügyelsz rám, lassan már hat éve, soha senkitől nem kaphattam...
Próbálok maradni jónak, örülni napsütésnek, hónak, dérverten fénylő reggeleknek, csillagot...
- Te, Mikulás! - szólt nagyot ásítva, miután szárnyrakeltek egy újabb város felé. - Mondd, te...
Az igazán nagy emberek mindenekfelett előzékenyek, figyelmesek és nagylelkűek. Nem csak bizonyos...
Segíts, ha tudsz; tégy meg mindent, amíg lehet - de ha nem tehetsz többé semmit, felejts!
Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a...
A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt: Hát bolond, aki a pletykára hederít. Igyekezzünk tehát...
A rossz mindig feltűnő hangon beszél, felkölti és bámulattal tölti el a közönséges lelket,...
Naponta millió példaadás válik le rólunk, akár fényesedünk, akár besározódunk. Szemek, kérdő...
Olyan volt éppen, mintha a teremtésben elkallódott rossz tulajdonságokat mind egy testbe vették...
Az tartotta bennem a lelket, hogy helyes dolgot cselekszem. Tudom, hogy nem sok, de az igazat...
Jótéteményt elfogadni annyi, mint eladni a szabadságot.
Minden jó ember szívében megleled Istent.
A hála érzés, és mint ilyen, megfoghatatlan, felmérhetetlen és emberi értékfogalmakkal ki nem...
- Többet kapok, mint amennyit a szívességemért érdemlek. (...) - Ilyet sose mondjon. Meghallja az...
Miközben gyakoroltam a bűnt, néha a jót is elkövettem.
Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit,...
Azok, kik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt.
A jótékony cselekedetek általában önjutalmazóak.
Az odaadásnak csakis akkor van értelme, ha az növeli önmagunk és mások értékét.
Aki vért ad, jótékonysági koncerten vesz részt, vagy árvízi károsultak javára adakozik, valóban...
Jószág veszendő, jóbarát veszendő, jómagad is veszendő vagy; de a jó hír és név, ha kivívtad...
Nem elég tisztának lenni. Nem elég ártatlannak lenni. A mai világban öntudatra és erőre van...
Fény van egy fénylény belsejében (...), és megvilágítja az egész világot.
Csak jó cselekedetekkel lehet az emberek közötti falakat ledönteni.
Ne tégy jót másoknak, nehogy meggyűlöljenek.
A boldogsághoz vezető út sokkal könnyebben követhető, ha támogatjuk a jó szándékú embereket.
Minél magasabb szellemi színvonalon él valaki, annál inkább szolgálja azt, aki lent van! Ahogy...
Ami szeretetből jön, nem kell visszaadni.
Abban a pillanatban, hogy már nem küzdünk egymásért, eltűnik belőlünk minden emberség.
Sok példa van rá, hogy ájtatos arccal, kegyes gyakorlattal becukrozzuk magát az ördögöt.
A jó szó, a mosoly, a kedvesség pénzembe nem került. Az emberben ott szunnyad ez a feneketlen...
Több barátot szerez a terített asztal, mint a helyes gondolkodás.
Nincs tökéletes ember ezen a világon, csak tökéletes szándék.
Légy kedves másokhoz - mindenkinek kemény csatákat kell vívnia.
Egyetlen jó szót hordj csupán szívedben, s hogy mennyit ér, egy óra majd kitárja.
Ahol csak lehet, tégy jót; közben gondolj arra, hogy aki szívében jó, azt a sors nem terheli nagy...
Légy jó, és magányos leszel.
Ha megpróbálunk jobbak lenni, mint vagyunk, akkor körülöttünk is minden jobbá válik.
A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, ezért te is tegyél hozzá néhány követ.
A jótettből is lehet kegyetlenség, hanem a kegyetlenségből soha többé nem lesz jó cselekedet.
Gyáva, aki tehetné, de mégsem teszi a jót.
Sokan azt hiszik, csak úgy tudnak szolgálni és segíteni, ha saját boldogságukról lemondanak,...
Fontold meg egyszer, mielőtt adsz, kétszer, mielőtt elfogadsz, és ezerszer, mielőtt követelsz.
Próbálj meg mindig jót cselekedni, hacsak a lelkiismereted nem súgja másként!
Aki ad nekem, megtanít engem, hogy adjak.
A harmónia, melyet a hárfád évek óta játszik, nem más, mint a te saját szívedben lakozó szeretet,...
Ha megtanítunk egy felnőttet, hogy szeresse az állatot, máris egy jó dolgot tettünk a világért.
Az önzetlenség forrása gyakran az a pszichológiai jutalom, amelyet a segítségnyújtás közben...
Minden ember arra törekszik, hogy jelentőségre tegyen szert, de hiába, ha nem látjuk, hogy egész...
Te valóban nagy ember vagy... Te nem fogod összeszedegetni az élet apró-cseprő dolgait, a...
Nem lehet elég korán szívességet tenni, mert soha nem tudhatod, mikor lesz túl késő.
Egy ember igazi jellemének mértéke az, hogy mit tenne akkor, ha soha senki nem szerezne tudomást...
A szépség nem más, mint lelki esztétikum, és megszépít minden, ami jobb emberré tesz.
Mit csinálna nélkülem? Barátnak nem elég értelmes, pártfogoltnak cseppet sem hálás. Senkinek nem...
Tápláljuk gyermekeink testét: de milyen ritkán tápláljuk az önbecsülésüket! Ha valami tetszik,...
Körülnézett, hol és hogyan tehetne jót az emberekkel. De ez igen nehéz feladatnak bizonyult. Az...
A kéretlen ajándék inkább teher.
Senki nem lehet olyan szegény, hogy ne tudna jót tenni embertársaival.
Mivel a segítségnyújtás jó érzéssel tölti el az embert, feltételezhető, hogy gyakran azért...
Beszéljetek keveset, szeressetek nagyon, adjatok oda mindent!
Isten mindennek a teremtője; mégis azt bizonygatják, hogy a rossz nem istentől ered. Hát akkor...
Én hiába szeretem a szobám csendjében az utcagyereket! Nem arra van szüksége, hogy könnyes,...
Nézd a fáradt arcokat és halld a sápadt hangokat! A gyűlölet végleg égjen el -, hát tégy csodát,...
Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés tölt el. Mintha valaki a lelked mélyén azt...
Jótettért azt várd, hogy további jótetteket várjanak tőled!
A tiszta szeretet nem azért ad, hogy derűvé változtassa valakinek a rossz hangulatát, vagy a...
Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s...
Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus. Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek...

Idézet mára

Indulatokkal csak öngólt lőhet az ember.
(Szilvási Lajos)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio