Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Közted, és egy még sikeresebb ember között az az egyetlen egy különbség, hogy ő sokkal több nemet...
Nagy különbség van vétek és gonoszság között...
Nincs olyan, hogy reménytelen helyzet, csak reményvesztet ember van és ez nagyon nagy különbség.
Hagyd őket aludni, ameddig te dolgozol. Hagyd őket bulizni, ameddig te fejlődsz. A különbség lesz...
Az orvos ajtaja sohase legyen zárva, a pap ajtaja mindig nyitva legyen - ez a különbség.
A szerelem különböző emberek közötti olyan törekvés, amely a különbségek kiegyenlítésére...
Most végre megértette, mire próbál rávilágítani Dumbledore. Olyasmi ez, gondolta, mint hogy...
Én képes vagyok lemondani a boldogságomról azért, hogy emelt fővel mehessek tovább az utamon,...
Minden életveszélyes sportban ez az ésszerű mozzanat: azért fokozzuk szántszándékkal a szükséges...
A különbözők kapcsolódnak össze, a különbségekből születik meg a legszebb harmónia, és minden...
Nagyfokú éretlenségre vallana, ha csupán azért kötnénk egymással házasságot, mert szerelmesek...
Azt kérem Öntől és az egész világtól, hogy adjanak meg valamilyen általános különbséget az ember...
Határozott különbség van egy férfi és egy nő agya között. A női agy hippokampusza nagyobb, amitől...
Hatalmas különbség van aközött, hogy hallasz valamit, meg hogy figyelsz rá, legalább akkora, mint...
A macska és a hazugság között az a legfőbb különbség, hogy a macskának csak kilenc élete van.
Nem tudom, miképpen és mikor halok meg igazán, de nem szeretnék egészen fájdalommentesen...
Igen nagy különbség van aközött, ha az ember valamit szerelemből avagy hálából cselekszik. Az...
Tedd félre mindentudó elmédet, és indulj befelé. Itt, ahol az álom és a valóság közötti különbség...
Ahogy a kavics legömbölyödik, ha sokat sodorja víz, úgy a precíz fogalmak, finom különbségtételek...
Arra tanítottak, hogy mindenki tudja a különbséget a jó és rossz között. Most azonban magam sem...
A közted és köztünk lévő nézetkülönbség a múltban szerzett tapasztalatokból ered. Viszont neked...
A hím és a férfi között akkora különbség van, mint a szén és gyémánt között!
Van különbség a bűnösség elismerése és a bűn bevallása között. Az előbbinek feltétele a...
- A halál nem más, mint álom! - Igen, igen, csak éppen az a különbség, hogy ha meghaltál, és...
Vannak élőlények, amelyek kizárólag a mi bosszantásunkra jöttek a világra. Ilyen például a...
Az érzés és az érzelgősség közötti különbséget könnyű meglátni. Ha kikerülöd valakinek a kutyáját...
A bűntudattal meg lehet küzdeni, az nem olyan veszélyes. Ami megöli az embert, az a szégyen. A...
Igyekszem rávenni az angyalt, hogy nézzük az MTV-t is, hogy onnan tanuljam meg a mostani...
Gyenge politikusok közt is van különbség: az egyik rosszabb, mint a másik.
Amidőn közeleg az öregkor, a gondolat, akár a madár, úgy repül vissza a gyermekkor napjai felé....
Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált:...
A keresztyén igazságok, mint minden erkölcsi és vallási igazság, olyan jellegűek, hogy azokat nem...
A gonosz az gonosz. Lehet az kicsi, közepes vagy nagy, nincs semmi különbség. A fokozatok...
A legtöbb gitáros azért kezd el játszani, hogy jól nézzen ki, és hogy keménynek tűnjön. Ebben...
Ha esik az eső, a virágok kinyílnak. A gyík megeszi a bogarat, a gyíkot megeszi a madár. De a...
Együtt nevettek, azután ismét közéjük telepedett beszélgetéseik gyakori vendége, a csönd, részben...
Tévesen gondoljuk, hogy az élet és halál közt oly nagy a különbség. Az átmenet sokkal könnyebb,...
A rácsok és a ketrecek a gyengeség szimbólumai. A hatalomgyakorlás tökéletlen eszközei. Hihetjük...
A harcos önbizalma nem azonos a hétköznapi ember önbizalmával. A hétköznapi ember az őt szemlélők...
Bármennyire különbözzön is a Kelet a Nyugattól, a különbség semmi, ha arra gondolunk, hogy...
A különbség a szeretet és a gyűlölet között, hogy a szeretet kisugárzás, a gyűlölet pedig...
Úgy érzem: ég és föld a különbség a szöveg emlékezetből való felidézése és egy igazi könyv...
Kicsi különbség van az egyes emberek között, de ez a kicsi különbség nagyon sokat számít. A kicsi...
Erkölcsi és szellemi nagyságok helyett címlapsztárok, szappanmárkák vesznek körül bennünket. Az...
Kétfajta küzdelem van, tudnunk kell különbséget tenni közöttük: az életet védjük-e, vagy a...
Azért, mert nem az osztály teszi a különbséget az emberek között, személyükben a különbség, de a...
Bízz magadban, és lásd meg belül a gyémántot, ugyanis ha észreveszed, tudni fogod, hogy másként...
Semmi különbség a pesszimista és az optimista között, ha az előbbi azt mondja, hogy ó, ez...
Nem vagy rossz, csak rossz döntéseket hozol, és ez nagy különbség.
Senki sem annyira objektív, hogy feltevés és bizonyított tény között mindenkor különbséget tudjon...
Az okos és a bölcs ember között a döntő különbség ott van, hogy az okos emberből hiányzik az...
Mindannyian gyerekek vagyunk, az egyetlen különbséget egy felnőtt és egy gyerek között a...
Gondoltál-e arra, hogy egyetlenegyben nincs különbség jó és rossz gondolat között? Tudod-e, hogy...
Ez nem hit kérdése, hanem politika. Hasonló a különbség barátság és népszerűség között.
Az erdőben két út közül A járhatatlant választani, Ez minden különbség.
Mi történik akkor, amikor valakinek egyszer csak barátja lesz? Vajon ugyanolyan, mint amikor...
Amit mi nevelésnek nevezünk, az nem egyéb, mint az agy programozása abban a korai szakaszban,...
A legendák nemzetközi nyomai ugyan növelhetnék az emberiség összetartozásának ősi hagyományait,...
Ma már úgy vagyok vele, hogy nem látok túl nagy különbséget a kávéházi apostol világmegváltó...
Tegyél különbséget farkas és kutya, ze`eb és ke`leb között. (...) A farkas olyan személy, aki...
Nem lehet mindig bátornak lenni, létezik jogos félelem, de a bátorság és az ostobaság között van...
A meditáció és a terápia között csak az a különbség, (...) hogy amikor meditálok, akkor...
Az első pillanatban sem tűntünk álompárnak. Volt idő, amikor senki nem adott volna egy lyukas...
A jó és a rossz anya között nem az a különbség, hogy mennyit hibáznak, hanem az, hogy hogyan...
Négyszer hét éve, hogy nézzem a világot, s mióta különbséget tudok tenni jótett és sértés közt,...
Az erő semmit sem ér ügyesség és technológia nélkül, és fordítva, ügyesség és technológia nélkül...
Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeláldozás között... És...
Az egész faj szeretete természeti törvény - csak az értelem tesz személyek között különbséget,...
Kár, hogy az emberek csak a különbséget látják meg, amely elválasztja őket egymástól. Ha több...
Az egyetlen különbség a jó és rossz ember között az, hogy a jók álképűsködnek, a rosszak pedig...
- Tudja, mi a különbség a tévedés és a hibázás között? - Az, hogy bárki elvéthet valamit, de az...
A sikeres ember és az átlagember között az a különbség, hogy mennyi kritikát bírnak el. Az...
Az agyad olyan, mint egy forgó kerék, vég nélkül és hasztalan pörög, amíg csak szálakat nem...
A tudomány különbözik az emberiség többi vállalkozásától, de természetesen nem abban, hogy...
Egy ember mozdulatlanul áll a színpadon, és magára vonja a figyelmünket. A másiknak nem sikerül...
Fiatalok és idősek, férfiak és nők, az általa ismert emberek döntő többsége lényegében ugyanarra...
Az igazság oltárához, A bölcsesség thronusához Lépésim siettetém, A szerencse változásit, A világ...
A kicsi ember (a gyerek) nem azt felejti el, amit tanult - legfeljebb azt, akitől tanulta. És ez...
Nagy különbség van a tiszta gyöngédségből fakadó simogatás és aközött, amire azért szánja rá...
Az elenyésző korkülönbségek, melyek olyan fontosnak és súlyosnak látszanak fiatalkorunkban,...
Minden vallás közös gyökere a végtelen együttérzés. Az ember jobbá válását, a szeretetet és mások...
Az emlékek és az érzések megfoghatatlanok, viszonylagosak és elfogultak, ezért folyton a biztos...
Hülye voltam. Nem, csak öntelt. Néha nincs is olyan nagy különbség a kettő között.
Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát, és ellátjuk minden jóval, nem fog megharapni. Ez a legfőbb...
Szeretettel hozzáérni a másikhoz, az egy dolog. Szerelemmel hozzáérni a másikhoz, óriási...
A hétköznapi ember és a harcos között az a különbség, hogy a harcos mindenben kihívást lát, míg a...
Érezted már magad otthon egy tömegben? Mintha része lennél valami nagyobbnak? Hogy eltölt az...
Hallgatni csak a bölcs tud. Mert a bölcs számára beszélni szinte teher; a bölcs csak akkor...
Az élet nem könyörületes, de legalább könyörületesebb, mint a halál. Mindössze ez a különbség.
Az igaz szó. Az élet és a halál közti különbség csakis abban érhető tetten.
Te vagy bennem a bizonyosság, az önvédelem és a gőg, a különbség, az azonosság, a fejtartás mások...
Létezik egy igazság, padre. Minél egyszerűbb az ember, minél közelebb él a természethez, annál...
Nincsen reménytelen helyzet, csak reményvesztett ember van. Ez pedig nagyon nagy különbség!...
A valódi utazók bejárják az egész világot és hihetetlen kalandokat élnek át. A legtöbb úton lévő...
Fontos hogy megértsük a különbséget hit és vallás között, mert a hithez nem kell tudni a kész...
Ha az életkort az örökkévalósághoz hasonlítjuk, semmi különbség a rövid és a hosszú élet közt.
Az emberek között ne az isteneik, hanem cselekedeteik szerint tegyél különbséget. Keresd a...
Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek (...) mind rosszak, a kék szeműek...
Ha fejlődni akarunk az életben, meg kell értenünk, mi a különbség jó és jobb között.
Hogy mitől leszünk emberek? Ez nem egy olyan dolog, amit be lehet programozni. Nem teheted egy...
Látod, ez a különbség a felnőttek és a gyerekek között. Hogyha gyerekként elesel, torkod...
Nem megoldás a személyiségünkben rejlő különbségek megszüntetése, nagy segítségünkre lehet...
Rettegett a szenvedéstől. A fájdalom elől menekült el, fájt, hogy nem szereti úgy, ahogy ő, hogy...
Gyűlöllek, mert gyűlölsz engem, hasonlítunk voltaképpen, A különbség annyi, hogy engem éppen Sose...
Az egó és az önbecsülés között óriási különbség van. Az önbecsülés valós alapokon áll, az egó...
A helyesen gondolkodó és az igazságosság szellemében tevékeny értelem között nincs különbség.
Alig van különbség a hosszú és rövid élet közt. Mindkettő csak egy pillanat a végtelen időben.

Idézet mára

Ha akarom, a hinta az égig száll, mert valahol a szélben a szerelem jár.
(Kovácsovics Fruzsina)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2021. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio