Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Az élet művészet éld színesen
Van, ki büszke rá, hogy ember, másnak pénz és hírnév kell. Kit a művészet és a tudás vonz,...
Pár fájó érzés a szívverésnek utat adva született Pár dobbanásban fogalmazódott meg ez az üzenet...
Életünkben egyetlen szín létezik, mint valami festő palettáján, s ez ad értelmet az életnek és a...
Nem számít más, csak a zene, a szöveg, s a kettőből adódó, szíveket átmosó és szívek közepében...
A hatás, amit gyanútlanul a lelkedre szabadítasz egy befogadott művészeti alkotás által,...
Élete folyamán az ember szeretet érez anyja, apja iránt, ha szerencséje van, szeret egy tanárt,...
Azoknak a tapasztalatoknak, amelyeket az ember a házaséletben szerez, semmi köze a szerelem...
Minél kevésbé etikus a valóság, annál etikusabb és pozitívabb legyen a művészet; legalább az írók...
Ami ifjúságom idején, a 20. század első három évtizedében a fizikában történt, olyan gyönyörű,...
A művészetben önfegyelem nélkül létre lehet hozni kiváló alkotást, de önkritika nélkül nem.
Tiéd a vérem, nagy komoly müvészet, gyászos gyönyör, örömtelen öröm! Csóvát vetek az otthonomba...
Mindenki Faustnak születik, arra, hogy mindent hatalmába kerítsen, mindent megpróbáljon, mindent...
A nőknek azért van testük, hogy legyen mit felékesíteni, arra való, hogy feldíszítsék: már nem...
A filozófia úgy jó, ha mértékletes fűszere a művészetnek és az életnek.
A becsapás művészetének az az alapja, hogy emlékezzünk hazugságainkra.
A részeg jobb szívű és okosabb a józannál. A részeg jobban szereti a zenét, mint a józan. (...)...
A matematika birodalmában egy sajátságos szépség uralkodik, amely nem annyira a művészeti...
A művészet érzelmek nélkül olyan, mint a csokitorta cukor nélkül. Nem ér semmit.
Felejteni, ami hétköznapi és megőrizni, ami ünnepi: ez a lélek dietetikája. Az emlékezet...
Párizs a világ egyetlen olyan városa, ahol az éhenhalás még mindig művészetnek számít.
A szerelem örök, az örökkévalóság része. Ha felnősz, és megismered a szerelmi élet művészetét,...
A sport meg a politika a győzteseké. Aki nyer, annak van igaza. A művészetben ez másként van.
A művészet hivatása, hogy pótolja az életet, melyet nélkülözünk.
A mi fajunk az egyetlen alkotó lény, és csak egyetlen alkotó szerszáma van: az egyéni elme, az...
Transzcendencia nélkül igazi művészet nincs. Ahogy lélek nélkül nincs élet, és fej nélkül nincs...
Mély meggyőződésem, hogy az az ember, aki nem szereti a szépet és a jót, akinek nincs ideálja,...
Ha mindaz, ami a kezedben, fejedben és szívedben egyesül, nos, az a művészet.
Egy igaz Művész új utakat keres, önmegvalósításra törekszik, és nem törődik azzal, hogy...
Vállald alázattal sorsodat; nem élhetsz magadnak, hanem csak másoknak; másutt, mint művészetedben...
Csak az erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg a szépséget, csak a szépség...
A művészet azért van, hogy ne pusztuljunk bele az igazságba.
Sok hibád van ugyan, de lehetőséged is, hogy legyőzd őket; mert benned olyan képességek vannak,...
A legszebb, amit megérhetünk, az élet titkának keresése. Ez az az alapérzés, amely az igazi...
Egyetlen kormánynak sincs joga tudományos elvek igazságáról dönteni, vagy bármilyen módon előírni...
A retorika az érthetetlen dolgok ünnepélyes előadásának olyan művészete, amikor minden hallgató...
Diplomácia nélkül a művészet sem boldogul.
A szexcentrikus világban a nők általános problémája, hogy ők inkább szeretni akarnak – mi,...
Csak akkor kell tanácsot adnunk, ha társunk ezt kéri tőlünk, de akkor sem lekezelően. A legtöbb...
A logika annak művészete, hogyan mehetünk magabiztosan rossz irányba.
Úgy éld minden napodat, mintha az volna az utolsó - ezt szokták tanácsolni, de őszintén, kinek...
Gyakran mondják, hogy az agyban van egy Isten-formájú hézag, amelyet muszáj betölteni:...
Meglehet, hogy a művészet nem más, mint a szervezet egy válasza a saját korlátozott emlékezetére.
A világ összes értelme és elszántsága sem képes művészetet létrehozni a tehetség szikrája nélkül.
A művészet se nem valóság, se nem utánzat. (...) A művészet nem egyéb, mint a valóság kitalálása.
Amikor megtanulunk elcsendesedni, és a saját belső énünkön elgondolkodni, akkor kezdünk el...
A szeretet önmagát keresi. A szerelem a szeretetet és önmagát. A művészet abban áll, hogy...
A művészet annak bizonyítása, hogy a megszokott rendkívüli.
Miért nem fordítjuk ezt az időt a művészetekre: festésre, szobrászatra, pasztellra, olajra? A...
Az álmok mindig előttünk szaladnak, hogy utolérjük őket, ám megéljük a pillanatot is. Ez az igazi...
A népművészet legszebb alkotásai a legbűzlőbb nyomor színén úsznak, mint némely virág a posványon.
Nem minden művészet, amit alkottál. (...) Nem teljes mindaddig, amíg valaki be nem fogadja. (...)...
Igaz, hogy csak tökfilkó megy lépre a kacér nőnek, de éppen az a kacér nő művészete, hogy a...
A művészet számomra mindig felfedezés. Leleplezés, újraszületés, újrafeltalálás.
A tanítás nem elveszett művészet, de megbecsülése eltűnt tradíció.
A színész művészete abból áll, hogy megakadályozza a közönséget az ásításban.
A világ megváltozott, kölcsönösen függünk egymástól, és az önálló élet művészete régen feledésbe...
Van, ki büszke rá, hogy ember, másnak pénz és hírnév kell. Kit a művészet és a tudás vonz,...
A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik...
Mi az az erő, amely messzire vezet a megszokott világ kényelmétől, és rávesz, hogy inkább...
A szerelem művészete abból áll, hogy elengedjük a másikat, és teret adunk neki. Az igazi...
Mi (...) a művészet? - Ez a mértéktelenül szabad valami, amelynek egyetlen feltétlen kötöttsége...
A művészet egyszerű manipuláció.
A rajzművészet Janus-arcú. A közönség reagálása pedig arra hívja fel figyelmünket (...), hogy a...
Ami megtörténhet, az előbb-utóbb megtörténik, s hogy a művészet nemcsak tükrözni, de überelni sem...
A természet törvényei a művészet törvényei is: a spontán kreativitás véletlenszerű játékai. Még a...
A művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz.
Ne azt várjuk, hogy a művészet váljon a mi számunkra hozzáférhetővé, hanem mi nyíljunk meg a...
A művészet világa a színlelés világa. A műtárgyhamisító minden képén, minden hamisítványán...
Mindent lehet mellékesen, csak művészetet nem. Vagy teljes lélekkel, vagy sehogy.
Ha a világ világos volna, a művészet akkor sem volna az.
A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek, isteninek érzéki visszaadása.
Az ember általában reggel döbben rá, hogy jóval többet is alhatott volna. Ekkor azonban késő már....
Minden művészet haszontalan. Nem a művészet utánozza az életet, hanem az élet a művészetet.
A szerelem, mint a művészet, abból a pillanatból fakad, ahol két ember eggyé válik.
A matematikus legjobb műve emelkedett művészet, tökéletes, vakmerő, mint a képzelet legrejtettebb...
Nem érdekel, hogy ki vagy, azt mutasd, hogy mit tudsz. Tudsz-e értékelni, vagy egyáltalán örülni...
A házasság műalkotás. Következésképpen: a házasság megélése művészet is. A művészet három fő...
Az ember arra vágyik, hogy az igazság megérintse, s hogy ezt az igazságot képes legyen tovább...
A festés az irányítás metaforája. Minden döntés az enyém. A vászon, a színek. Gyerekkoromban nem...
Egy ember mozdulatlanul áll a színpadon, és magára vonja a figyelmünket. A másiknak nem sikerül...
Az a civilizáció, amelyik elhidegül a tudományától és művészetétől, vagyis a kultúrájától, az...
Amikor olyan sok ember meghal, nem érdekes a művészet. Tévednek. Mert pontosan ezért harcolunk a...
A barátság voltaképpen szükségtelen, akárcsak a filozófia vagy a művészet... Nem szükséges a...
A művészet csúcsa a szavak segítségével visszaadni a gondolatnak az egyszerűséget, amelytől a...
A művészetnek nem az a hivatása, hogy lemásolja a természetet, hanem hogy kifejezze!
- Mi a művészet? - Betegség. - A szerelem? - Káprázat. - A vallás? - Divatos pótszer, a hit helyett.
A túlszabályozás megfojtja az alkotó- és újítási kedvet, lehetőséget ad az őskövületeknek arra,...
Művészet minden, amit jól csinál az ember.
Az örökkévalóság a művészet fennhatósága alá tartozik.
Bármely forradalmi eszme - akár a tudományokban, akár a politikában, akár a művészetben, akár...
Minél iszonyúbb ez a világ, annál elvontabb a művészet.
A szerelem egész művészete, úgy hiszem, nem más, mint elmondani azt, amit a pillanat...
Minden művészet csak valaminek a kifejezése.
Az írók mindenre emlékeznek (...). Különösen a fájdalomra. Vetkőztess egy írót pucérra, mutass rá...
A művészet fölfokozott élet. Mélyebben boldogít, gyorsabban fölemészt.
A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.
A művészetben nem szégyen a meztelenség. Vannak szobrok és festmények, a leghíresebbek a világon,...
A művészet mindig, szüntelenül két dologgal törődik. Állandóan a halálon töpreng, és ezzel...
Tanuld meg legyőzni a félelmet. Napjainkban ez az egyetlen művészet, amelyhez értenünk kell....
Ha az ökröknek, a lovaknak vagy az oroszlánoknak kezük lenne, és kezükkel művészeti alkotásokat...
A művészetben az ember számára eleve benne rejlik az isteni, üdvözítő paradicsomra való célzás,...
A művészet nem önmagától fejlődik; az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük...
Hiába a mélységes vágy a szeretetre, szinte minden mást fontosabbnak tekintenek a szeretetnél:...
Akinek az élete a művészet, annak művészet az élete.
A tényeket akárhol megkapod, az a művészet, ha véleményed van.
A romantika az ismétlésből él, s az ismétlés az ingert művészetté varázsolja.
A szeretet lényege: kilépek önmagamból, hogy már ne én legyek önmagam számára a központ, hanem te...
A nyomozás, kedves barátom, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték.
A művészet a formába öntött lehetetlenség igénye.
A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberebbé...
A modern művészet lázadás a valóság utánzása ellen.
Mely az időt tuléli, halhatatlan; Él az ecsetben, hangban és a dalban. Halandó ember csak a föld...
A művész a világból csak a művészetet, és a világot csak a művészetben látja.
Nagyon díjazom a nyugodt életet. Egyáltalán nem hasonlítok azokra a fickókra, akik teljesen...
Az odaadás művészete éppoly nehéz és csodálatos, mint a nem odaadásé. A kettő nincs külön:...
A tudomány sosem győzhet a művészettel szemben, és a logika sosem győzhet a szeretettel szemben.
Csak, ha nem akarjuk, nem tudjuk érezni a kapcsolatot a Föld összes emberével: összeköt bennünket...
A szerelemben éppen olyan kevéssé lehet természetesen viselkedni, mint a művészetben. Az érzés és...
Az emberek azért mesélnek történeteket, hogy megbirkózzanak a félelmeikkel. Az összes művészet,...
Az idő végül a legtöbb fotót a művészet rangjára emeli - még a legamatőrebb felvételeket is.
Mikor meg hallasz egy zenét szíved el kezdi fel venni a ritmust, majd meg mozdulnak a lábak, a...
A nagy táncosok nem a technikájuk, hanem a szenvedélyük miatt váltak naggyá.
A gyerekek az élet legszebb alkotásai. A műalkotások csak vértelen, testtelen absztrakciók.
Megkíséreltem, hogy a tájat ugyanazokkal az érzelmekkel ruházzam fel, mint az emberi figurákat.
A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is...
Egy nem kiadott, nem közölt, cenzúra miatt betiltott irodalmi művet elő lehet kapni később, a...
Alkoss, művész! Ne beszélj!
A lényeg a megfigyelés. Hogy amit rajzolsz, azt közben nézheted. Rálátsz, milyen szépek a részei...
A lustálkodás az ember kreatív állapota.
Az Isten is csak egy másik művész. Kitalálta a zsiráfot, az elefántot és a macskát. Nincs igazi...
Művészi ihlet nélkül hiába rajzolunk, zenélünk, csak külső formát ragadunk meg, azt utánozzuk...
A tökéletesség nemcsak tudatosságból áll. Hanem abból is, hogy elengeded magad. Meglepetést...
Amit az élet tőled megtagadt, Megadta a sír, bárha oly sötét; Itt elvesztetted szívnyugalmadat, S...
A festő nem a te szolgád, tulajdonod. A költő és a dalnok sem. És nem az a dolguk, hogy téged...
Egy műalkotás értelmezése legalább annyira vallhat a mű értelmezőjéről, mint magáról az alkotójáról.
Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak az Istentől nyerhetjük.
Egy író nem is álmodhat csodálatosabb dolgot annál, mint hogy a barátai között is írók legyenek.
Ady Endre festői szempontból nézve is nagyon érdekes alak. Szemei nemcsak azért voltak szépek,...
Nemcsak a tett, a beszéd - a nézés is cselekvés. Aki csak azt festi a világról, amit lát belőle,...
A film rendkívül demokratikus és hozzáférhető, és ha valaki nem csupán átrendezni szeretné a...
Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.
Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása.
A szeretet a mindent arannyá változtató csodaláng. A láng heve a gyönyörület. A gyönyörületet...
A tragikus megrázkódtatás a maga durva nyerseségében és brutalitásában súlyosan megrendíthetné az...
Alkotónak lenni, nemzeni, teremteni - ez a gondolat mit sem érne a világban való nagy, folytonos...
Aki egy kicsit is közelebbről ismeri az őszinte művészeket, jól tudja, hogy állandó segítségre...
A fenségestől a nevetségesig csak egy lépés van.
Mi úgy büntetjük meg a rendezőket, hogy megcsináljuk azt, amit kérnek.
Valójában csak kétféle gyerek van: az üresfejűek (színpompás virágok, kutyák és vitorlás hajók),...
Az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket.
Senki sem érzékeny annyira, mint a művészek, különösen a sikertelen művészek; ha pedig a művész...
Ahogyan Diderot magyarázza a színészi képességet: csak nő lehet nagy és igazi színész, mert...
Egy fotó megfellebbezhetetlen bizonyítéka annak, hogy egy bizonyos dolog megtörtént. A kép...
A szépség és az azt megtestesítő alkotás vágya elválaszthatatlan az embertől, enélkül jószerivel...
A szép elvarázsol, a fenséges magával ragad.
Véleményem szerint (...) egy képnek vonzónak, vidámnak és szépnek kell lennie, igen, szépnek!...
Ne sürgesd a lelked. Õ jobban tudja nálad, mikor akarja megszülni hűtlen gyermekét.
Nincs olyan nagy költő, zeneszerző, festőművész vagy szobrász, mint a szerelmes. Ahhoz, hogy a...
Az igazi nagy festmények nem a múzeumokba valók. A múzeumok temetők. A képeket az éttermek, az...
Egy kamera mindig az igazságot mutatja. Még ha filmeket készítesz is... a film készítőjének...
A művész válsága. Ne foglalkozzatok vele. Pár napig eltart, aztán visszazökken minden a régi...
A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és a...
A szépség örök, és ezer formája lehet. A középkornak ilyen, Egyiptomnak olyan szépségideálja...
Azok a művészek, akik megdöbbentik, elgondolkodtatják az embereket, akik valami mást, újat és...
Ha Isten, mint mondják, a maga képére teremtette az embert, akkor bízvást állíthatjuk, hogy az...
Nem olyannak kell ábrázolni az életet, amilyen, nem is olyannak, amilyennek lennie kellene, hanem...
Nem kell megismételni a gyönyörű ötleteket, mert elkopnak, elveszítik varázsukat.
Egy fejlett értelmű embernek feltétlenül kell hogy legyen esztétikai érzéke.
A művész szolga, az alázatossága az ereje, ami felemeli.
Nagyon igaz, hogy egy csomó festő elmebeteg - olyan élet ez, amely az embert - enyhén szólva -...
Azokat a dolgokat szeretem, amik egyszerre szomorúak, humorosak és rémisztőek.
Az idő egy óceán, nem egy öntözőcső. A tér egy kis füst, egy felhő-foszlány. Az elméd egy repülő...
A festőnek egyszerű a dolga. Azt a képet kell megfestenie, amit majd látni fognak.
Tudod, amikor még nagyon ifjú voltam, attól rettegtem, hogy jaj, csak középszerű ne legyek! A...
Különös (...), hogy milyen örömöt okoz az embernek, ha élénk, fénylő színeket préselhet ki egy...
A szépségről voltaképp mégis egyedül a festő tud ítélni.
Ha (...) meg akarja spórolni egy színművész, hogy a saját személyiségén átmossa a szerepet, akkor...
Az a művész, aki vágyakozó szívvel átadja magát Istennek, aki valóban elismeri, hogy a tehetsége...
Ne titkold el az érzéseidet, életet adnak a képeidnek.
A művész több, mint szakember, mindenkire hat, mindenkinek a lényét ismeri, mindenkiért szól, a...
A színész, igazi értelme szerint, az olyan ember, aki több embert, száz embert, sok száz embert...
A tánc a karok és lábak költészete, a kecses és iszonyatos anyag, maga a mozdulat lehel bele lelket.
Hitvány bűntársaikkal, a galériatulajdonosokkal együtt a kritikusok építik fel és rombolják le...
Már régóta nem törekszem boldogságra; mívemre törekszem.
Két csoportba sorolhatjuk a színészeket: az egyik beleéli magát a szerepébe, a másiknak sikerül a...
Minden szép zene és jó sor egy pillanatra felébreszt. Ne feledd: ha így élsz, te is művész vagy,...
A képet nézd elfogulatlanul, a könyvet olvasd nyílt szívvel, mint a tied, az életedet meg éljed,...
Minden történetnek zenéje van. Ennek fehér zenéje. Ez fontos, mert a fehér zene különös muzsika,...
Fényképezni annyi, mint részesévé válni valaki (vagy valami) halandóságának, sebezhetőségének,...
Karmesterpálca az ecset. Festők, dalt is teremtsetek.
Ha hallasz belül egy hangot, ami azt súgja: nem tudsz festeni!, akkor okvetlenül állj neki...
Ne gyümölcseiről ítéld meg a fát, se műveiről az embert; ezek rosszabbak is, jobbak is lehetnek...
A díjakat azok kapják, akiknek adják.
Egy művész, aki gondolkozik is, kétszer annyit ér.
A tánc lényege, hogy azzá válsz, aki lenni akarsz.
Kevés dolog árthat egy fiatal művésznek jobban, mint ha bemutatkozásakor az égbe menesztik. Annál...
Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív...
Amit már eltáncoltál, azt senki se veheti el tőled.
Forrás fakad belőlem, hogy méltó legyek szomjatokra. (...) Eresszétek le belém mélyemig hatoló...
A giccs tagadja vagy kizárja az élet negatív aspektusait, és kielégíti azt a szükségletünket,...
Nem a tárgy, az ember a cél.
Ahhoz, hogy lekössük a közönség érdeklődését, valamiféle bájnak, vonzásnak kell lennie. Érdekes...
A film egyik szépsége, hogy csomó mindent ki tud fejezni szavak nélkül. Gyakran egy mondat leírva...
Minden ember, aki egy kicsit is ír, vagy aki embereknek dolgozik, ebből él. Abból, hogy én...
A múzsa nem versenyló, és nem is egy megmászni való hegy.
A látás új fajtája abban áll, hogy ha figyelmesen nézel egy falat, amelyet mindenféle foltok...
A fényképen mindig két ember van. A fényképész és a néző.
Tánc közben az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban a pillanatban.
Az igazi művész első fontos feladata saját lelkének megerősítése.
A természet festése elgondolkodtató, hiszen maradandóan ott van és ott is marad az ember szeme...
A gondolat konstrukciója és kifejezésének képessége nyelvi, vagy ha akarod, tárgyi formában, az...
A színpadon otthonosan mozgok több ezer ember előtt, attól viszont nagyon megijedek, hogyha egy...
A tökéletességen megpihenni örök vágya annak, aki kiválóságra törekszik; és a Semmi vajon nem...
A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül.
Egy művészi mozgalom hatását gyakran azon mérik le, hogy az aukciósházakban mennyi pénzért...
Egyazon ihlet alakította ki Isten műveit s a nagy emberi alkotásokat; ugyanaz a szivárvány...
Behunyom a szemem, mivel látni akarok.
Sok régi művész csodálkozna, hogy mi lett belőle, amióta meghalt.
Rengeteg szeretetet kapok a közönségtől. A színész a lelkével dolgozik, kell a kedvességük, mint...
Aki fényképez, azt úgy érdeklik a dolgok, amint vannak, változatlan status quó-jukban (legalábbis...
Rajzolni annyi, mint utat törni egy láthatatlan vasfalon át, amely elválasztja azt, amit érzel,...
Művészi tanulmányokat folytattam, azon hitben, hogy a művész képzés útján jön létre, s a tehetség...
Gyöngéd kézzel végigsimította a követ, kitapintva rejtett hajlatait, vonalait. Egy éve van már...
A világnak nincs értelme, akkor a képeimnek miért legyen?
Meghitt világomat saját mitológiám sárkányai védik.
Minden bolondságot el lehet nézni a zenésznek, a költőnek, a szerelmesnek.
Agyból gyönyörű képet lehet festeni, de ennek gyönyörűségét én még nem biztos, hogy átérzem.
Mindig szereplek, hacsak nem alszom.
A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki olyan...
Minden művészben megvan a vakmerőség egy csírája, mely nélkül tehetség el sem képzelhető.
Az ember olyan képeket lát a világban, amilyenek a fejében léteznek.
Bírálni könnyű, alkotni nehéz.
Az alkotóerő idomíthatatlan vadállat. Ha kushad, akkor a legveszélyesebb: nem tudhatjuk, alszik-e...
A zseni nem ismeri ugyan a halált, mert neve megmenekül a feledés éjétől, másrészt azonban...
Minden dolog lényege a jó időzítés. Gyakran a legjobb ötletek, találmányok és elméletek...
Ha Michelangelo vagy Leonardo da Vinci ma köztünk élne, nem kápolnákat festenének, hanem ők...
A filmesek élete állandó feszültséggel jár, és minél sikeresebb valaki, annál nagyobb a...
A művész legnagyobb földi jutalma a kollégák irigysége.
Annyi sok vonal van, millió és millió, de halálos csak egy van köztük: a vonalzóval húzott.
Én szeretnék alkotni csodásat és Ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot S aztán meghalni: Mert én a...
Eleget éltem már ahhoz, hogy láthassak minden nyavalyás filmet, a mostaniak már mind azok...
A színház az egyedüli hely, ahol az erényes és a gonosz ember könnyei összefolynak.
Minden bimbó csak egyszer virágzik, s minden virágnak csak egyetlen olyan pillanata van, amikor...
A tökéletesség valamennyi részlet tökéletes összhangja, amikor semmit sem lehet hozzátenni vagy...
Az élet éppen úgy származik az ujjakból, mint az agyból, ha egyszer élőlényeket teremt valaki.
Az én szememben az érzékiségnek mindig csúfnak, az esztétikának isteninek, a halálnak szépnek...
A műalkotásban nem is a mű a legfontosabb, hanem az, hogy próbatétel elé állítja az embert:...

Idézet mára

Vízen járó a hazug valóság, léptei súlyát a habok habzsolják. Az éhes szájak, ha enni kérnek, nincs hagyatéka a szelídségnek. Törékeny teste csupán porcelán, mely összetörhet oly tétován, ahogy tort ül az én, a múlt tetemén, a semmi ölén, a vég peremén.
(Scerra )

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio