Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Míg Isten megtart minket, S nyelvében él a nemzet, Addig ezer gyökér összeköt itt Minden...
Elvérzett a nemzet nagy Magyarországért, Most sír, zokog a lelkünk hegyekért, rónákért. Aki azt...
Szerintem nyugtot kell hagyni minden új teremtménynek a maga természetével. A gyereket is hiába...
A szerelem olyan, mint a virág, mint az erdő, mint a madárdal, mint a sólyom szárnyalása a magas...
Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött...
Amint tudjuk, a cél szentesíti az eszközt: ez a terroristákra éppúgy vonatkozik, mint a...
A szerelemben is vannak divatok, úgy, mint bármi másban. Meg nemzeti specialitások.
A szabadság a hiánybetegségek legsajátosabb fajtája. Oly nyavalyakórság, amely csupán akkor és...
Az állatokról egy másik, bölcsebb és talán rejtélyesebb elképzelésre van szükségünk. Az egyetemes...
Csak vissza, vissza! dél szigetje vár; Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát...
Ébredjetek föl, Magyarok! Váljatok Nemzetté! Legyetek újra nemzet!
Nyugtot kell hagyni minden új teremtménynek a maga természetével. A gyereket is hiába hogy apja...
Hiszek abban, hogy Magyarországon a teljesítmény számít, hiszek abban, hogy az elvégzett munka...
Nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért.
Hogy a magyar nemzet mennyire államalkotó képességű, azt mutatja az is, hogy a háború után ránk...
A fejlődő országokban folyó nemzetközi fejlesztés és segélyezés általában is nehéz és...
Mindenfelé keressük a magyar nemzetet; kinn Ázsiában, fenn a Jeges-tengernél, hátul az...
Azt hiszem, a világ nem népcsoportok, nemzetek, vallások vagy bőrszínek szerint oszlik meg, talán...
Az irodalom hivatott arra, hogy az emberi viszonyokat tisztán állítsa elénk. Hogy rövidtávú...
Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.
Az az ország, amely a teljes biztonságot minden más fölé helyezi, és a testi épség illúziójáért...
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted, Az Úr oltára te vagy, Nagy a te nemzeted, Nagy a te...
Míg Isten megtart minket, S nyelvében él a nemzet, Addig ezer gyökér összeköt itt Minden magyar...
A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte,...
Bárhol fakadjon is a valódi nemzetköziség gyenge virága: támogasd és öntözzed azt.
A szocializmus gazdaggá akarja tenni a szegényeket, Jézus szegénnyé a gazdagokat; a szocializmus...
Az igaz literátor hozza le, mint egy második Prometheus az égből a bölcsesség szép világát; az...
Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.
A legendák nemzetközi nyomai ugyan növelhetnék az emberiség összetartozásának ősi hagyományait,...
Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy...
Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek...
Mindnyájan meghalunk. Egy van maradandó a földön, ha tudunk érte bátran és igazan élni: a nemzet.
Az emberiség legnagyobb átka az elfogultság, mert az elfogultság megvakítja a látást, s gonosz...
A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az...
Egy igazán értelmes nő megérti, hogy a háziasszony feladatai, a gyermeknevelés és a főzés nem...
Az elégedetlenség a legfőbb hajtóerő egy ember vagy nemzet haladásában.
Nagyszerű ember az, aki tesz valamit saját nemzetének, de annál nagyszerűbb, aki tesz valamit az...
Nem vagyok tanult ember - sem láma, sem tudós, aki a vallás dolgairól vitatkozni tud. De érzem,...
Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit!
Valláshoz vagy nemzethez ragaszkodni nem érdem.
A millenniumi emlékmű előtt fekvő Csöndes Magyar erre tanít: legyünk hősök és maradjunk...
Cseppet sem hiányolom az anyakönyvezett szerelmet. Sosem vágytam háztartásügyi karrierre, nem...
Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! - mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan...
Aki azzal dicsekszik, hogy sohasem változtatja meg a véleményét, az úgy tesz, mintha arra...
Miért vagyok magyar? Ez egy kérdés. Most. Üljünk le! Először azért, mert az anyám, az apám, a...
A diktatórikus rendszerekben (...) a nép támogatása tulajdonképpen adott. (...) Demokráciában...
Nevetünk egyes népek együgyűségén, melyek a halottak mellé élelmiszereket temetnek, abban a...
Egy nép történetében az átlagember a meghatározó elem. A nemzet egészségének mint egy testnek...
Ha egy komédiás a nemzet napszámosa, akkor egy politikus számos napon a nemzeté.
A hatalmat mindig az gyakorolja, aki a hadsereget irányítja, egy nemzet történetét nem a...
Ha egy civilizált nemzet egyszerre akar tudatlan és szabad lenni, olyasmire számít, ami sohasem...
Van egy álmom, hogy négy kicsi gyermekem egy napon olyan nemzet tagja lesz, ahol nem a bőrszínük,...
Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki...
Hány gaztettet avattak egyetlen szóval erénnyé azzal, hogy nemzetinek nevezték!
Mert népem. Fajtám. Vérem! Fájdalma bennem ég! Szánd meg Uram Isten Attila nemzetét.
Erdély közepében kinyílott a rózsa, Az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója. Megöntözném...
Nálunk a nemzeti ünnep nem felszabadult öröm, hanem vagy hatalmi gumibotokkal szembenéző bátor,...
Talán az ember gondjainak igazi gyökere, hogy fel akarjuk áldozni életünk minden szépségét;...
A pénz értelmesen beszél, olyan nyelven, amelyet minden nemzet megért.
Jaj az egész nemzetnek, harcos magyari ősök ivadékainak, ha kihalásra ítéltettünk. Koppány meg a...
Legelső a nemzet, második a család, és csak harmadsorban nézd a magad javát!
A hazafiság nem érzés, hanem hit: szilárd, szinte prózai hit saját nemzetünk múlt- és jelenbeli...
Ha valakit annak alapján ítélünk meg, netán elítélünk, amit biológiailag (öröklés, de a nemzeti...
A játékosok még véletlenül se higgyék azt, hogy ők tisztelik meg a közönséget, hanem éppen...
Három féle ember van a világon: azok, akik a maguk urai, azok, akik másoknak dolgoznak, és azok,...
Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel - türelemmel kell élnie egy...
Hogy a múltad nélkül nem lehet jövőd, Mert a jövődnek értelmet a múltad ad, És neked is tenned...
Kis hazánkban napról-napra viccesebb az élet, A történelem minősít országot és népet. Pénz...
Néha az emberek inkább csak a lelkükben élik meg a hovatartozásukat.
Az irány: ráébreszteni a világot arra, hogy mi történt velünk, és ráébreszteni a magyarokat arra,...
Magyarnak lenni nehéz, de nem reménytelen.
Ha más nyelvén kell szóljak, Nem lesz, mit daloljak, Ha más nyelvén kell írnom, Eltépem papírom,...
A ti országotok (...) arany ország, csak ti vagytok szegény emberek.
Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy Magyarországon a többség nem hisz magában. Míg...
Volt egy máskülönben felvilágosult, jó szándékú uralkodó, II. József, aki azt mondotta, nem érti,...
A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése.
Ha mind elmegyünk, senki földje lesz a földünk, bárki magáénak mondhatja. A népnek ott kell...
Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást...
Bennszülött ganaj- túró nem gyúr galacsint idegen szarból.
Semmi sem betegít meg jobban egy országot, mint amikor saját népe tagjai harcolnak egymás ellen.
Egy nép a kultúrája és hite nélkül megszűnik létezni.
Jobb nép a világon nincs, mint a magyar.
Jajgatunk, sírunk, mutogatjuk a sebeinket, százszor elátkozzuk a sorsunkat, hogy cigánynak...
Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk...
A magyar olyan, hogy szereti magát kikeseregni. Kesergés kell neki, nem a tett. Ha kedvére...
A nép is olyan, mint a gyermek: tettekből ért.
Angolhon. Hidak és ködök. Sok kormos kémény füstölög. Kastélyok, parkok, lapdatér, mért legelőkön...
Egy ország annyit ér, amennyit a sajtója.
A sokfelé szakadt magyarságnak nem kell feltétlenül egyetértenie, de értenie kell egymást.
Ha a természet, vagy mondjuk az Isten, meg akarja tartani ezt a fajt, akkor az meg fogja találni...
Idegenek megnevetik Drága magyar szónkat, Idegentől kéregetjük Kenyerünket, sónkat. Magyar kezek...
Az amerikaiak mindig valahogy nyugodtan sietnek, és nagyon határozott és módszeres emberek,...
Magyarrá nem születik az ember, magyarrá lesz az ember.
A haza sem az a színes zászlódarab, amit zászlónak neveznek. Mégsem lehet a haza zászlajával úgy...
Európa középső és északi részeinek államalakulásai éppen befejezésükhöz közeledtek, amikor a...
Ahogy a személyiség az egyén külzete, modora, (...) öntudata mögött, mélyen rejtőzik, úgy a nép...

Idézet mára

Nehézség nincs, melyet erős akarat legyőzni ne tudna!
(báró Eötvös József)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2021. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio