Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Minden ember megítéltetik egyszer. Hogyan élt és milyen dolgokért allt ki az élete során. Ezek...
Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást...
A barátság nyelve nem szavakból hanem jelentésekből áll.
Tudom, hogy vár még rám, a Holdnak tán a túloldalán. Ő az aki beszél bennem, érthetetlen...
Míg Isten megtart minket, S nyelvében él a nemzet, Addig ezer gyökér összeköt itt Minden...
Egy könny egy könyvbe zárva, Mint a rab, ki nem szabad, de jóra várva száll. Nem kell tanár a...
Angyal szerint áldás, ördög szerint nem, az ember nyelvén ez szerelem.
Hiába millió hang, Csak a tiéd hallom. Az én nyelvemen beszélsz, Talán nem is létezem Nélküled.
Bujtogatóink is mögöttünk szoktak állni, ők is úgy suttognak a fülünkbe, hogy nem látjuk őket, a...
A gügyögés egyetemes nyelv. A szavak különböznek, de a jelentés és a hangzás ugyanaz.
Hogy mit beszélnek oly sokat, Apának tudni nem szabad: Az égi nyelv ez. Mély titok. Nem értik,...
A Lélekpillangó – hívják akár török nyelven kelebeknek vagy oroszul bábocskának – a boldogság...
A vágy ezer nyelven szól hozzánk. Mindezt megértem. De csak szabad emberek vethetik magukat...
Tudás és Tapasztalat nem beszélik feltétlenül ugyanazt a nyelvet. De vajon a tapasztalat útján...
Egy egész beszélgetés is lezajlódhat némán, mert a szívnek megvan a maga sajátos nyelvezete.
Határozott különbség van egy férfi és egy nő agya között. A női agy hippokampusza nagyobb, amitől...
De Európa szívéből szakadtam, így csak osztják, ugor, vogul hangon, e kancatejszagú, hal- és...
A logikus érvelés, az is csak ugyanolyan vitázási módszer, mint a többi, nem? Csak azért hisszük,...
A nyelv végtelen lehetőségek passzív óceánja, amelyből mi csak annyit vagyunk képesek...
Ez a legkülönösebb az emberben... a fontos szavak csak akkor jönnek a nyelvére, amikor már nem...
Vén szatyor, vén trottyos, vén hülye, (...) vén roncs, vén totyakos, öreg vaskalapos, vén disznó,...
A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, így irányítjuk egész testüket. A...
Ha más nyelvén kell szóljak, Nem lesz, mit daloljak, Ha más nyelvén kell írnom, Eltépem papírom,...
Manapság már minden szar jogdíjas! Aforizmagyűjtemények, ismeretterjesztő könyvek, minden,...
Hány éves az ember a mennyben? Mert ha odafönt tényleg a mennyország van, akkor világos, hogy ott...
Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós: minden nyelven beszél.
A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk.
Az is a pokol egyik formája, ha az ember arra vágyik, ami soha nem lehet az övé. Mert a...
Anyanyelvem, te édes-keserű, szépen zengő arany hegedű, anyánk ajkán drága ének: köszönet...
Kazinczy Ferenc épp` olyan szükségszerűen jelentkezik a magyar irodalomban, mint Petőfi. Amit...
Fékezett, a járda mellé kormányozta a kocsit, s az még gurult, amikor a kéziféket berántva egymás...
Mikor a madárra rájön a fészekrakás, a hím tarka farkat ölt. Ez hazugság, csalás, mert természet...
Az eleven, élet alakította és a mának legjobban megfelelő, legtermészetesebb nyelv az urbanizmus...
A Vadulós Autós nevű állatfaj többsége az amerikai bölény és az ámokfutó indiai elefánt...
A tisztítótűz is itt van, az életben. Szenvedésnek hívják. A belőle szabadulni vágyó ember...
Milyen könnyen, sőt előszeretettel választunk magunknak rossz tolmácsot, és mennyire könnyű...
Volt egy máskülönben felvilágosult, jó szándékú uralkodó, II. József, aki azt mondotta, nem érti,...
Túl könnyen mondja ki az ember idegen nyelven, hogy szeretlek... Nincs annak súlya, csak az...
A nyelvnek a szinonimák kifogyhatatlan sokaságára van szüksége a szépséghez, ám a szem láthatja,...
Igyekszem rávenni az angyalt, hogy nézzük az MTV-t is, hogy onnan tanuljam meg a mostani...
Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj....
Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált:...
Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán dolgozni.
Meglehet, hogy nem iszok többet, Hiába köszönget Síma, udvarias arccal az alkohol. Többé nem...
Milyen csodálatos dolog nyelvet tanulni. Az ember mintha titokzatos, csodálatos, új világba...
A nyelv élőlény, játékos, szabad, vérpezsdítő, és szeretőül szegődik a szerencsések mellé.
Az áradozó szerelmes nyelve megbicsaklik, s lángolása minél őszintébb, annál biztosabban dadogja...
Másképp ír az ember éjszaka, másképp nappal, máshogy esőben és máshogy, ha süt a nap - és...
Sok embert vitt már messzebbre a nyelve, mint ahová menni akart.
Az embernek azért van nyelve, hogy igazat mondjon.
Az emberek olyanok, akár a házaik: teli vannak titkokkal. Vagy a titkok uralják őket, vagy ők a...
Minden nyelv az egyszerűsödés útján halad, azaz a jelentés maximumát kívánja kifejezni minimális...
Anyanyelvem olyan, mint a sejtelmes mélység, mint a fölénk boruló véghetetlen kékség, olyan...
A szerelem belülről mámoros örvény, semmihez sem fogható repülés - de, valljuk be, kívülről...
A francia az a nyelv, amiről mindig is azt tartottam, hogy a gargalizálásra hasonlít.
Tudom, hogy vár még rám, A Holdnak tán a túloldalán, Õ az, aki beszél bennem Érthetetlen...
Csak akkor kell tanácsot adnunk, ha társunk ezt kéri tőlünk, de akkor sem lekezelően. A legtöbb...
Ha lángol a vér, mily pazérul ad A nyelvnek a sziv ilyen fogadást. E fényt, leányom - több...
Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.
Szent-e a nyelv, amit szlenggé, gyalázkodássá aljasítanak a szórakoztató ipar és a politika...
Míg Isten megtart minket, S nyelvében él a nemzet, Addig ezer gyökér összeköt itt Minden magyar...
A nyelv titokzatos dolog. Nemcsak a beszéd, a szó közöl, többet mond olykor a szem, egy...
Elhagyom a szavak útját, hogy az erdőt járjam, Erdei ember leszek, köszöntöm a napot, És érzem,...
A zene a világ legegyetemesebb nyelve.
Fékezd a nyelvedet, ha tudod, és ha nem mondhatod ki az igazat!
Mi a szex? Számomra menedék. Olyan tűzforró odú, ahol elrejtőzhetek a világ hibákat kereső...
Az érzelmeket nem lehet egyszerű szavakkal leírni. Az, hogy szomorúság vagy öröm vagy megbánás,...
Az anyanyelvet valóban el lehet felejteni. De nemcsak külföldön, idegen nyelvek uralkodói...
Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová tartozik, milyen...
Az érdek nagyon sok nyelven beszél és nagyon sok alakban nyilvánul meg, olykor még az önzetlenség...
A tudomány és a vallás nem ellensége egymásnak, hanem szövetségese: két különböző nyelven mondják...
A szabály mindig a szót követi: ez minden nyelvtan gyenge pontja. A szabály nem teremt rendet,...
Az elsajátított nyelv csupán álarc, kölcsönzött identitás. Kellő távolságtartással kellene hozzá...
A szerelem nyelve amúgy se más. Némaság.
Mintha egy kihalóban lévő nyelven beszélnénk, egyre kevesebb szó.
Hó kavarog az égben, hatalmas, szédítően táncoló pelyhekben és csapatokban, fehér pettyek a...
Az embernek túl sok hang van a torkában, túl sok szó a nyelvén, túl sok imádat a saját ötletei...
Magyar, tót, zsidó és osztrák, sváb, horvát, cigány és bosnyák, német vezényszóra...
Olyan determinista vagyok, aki kénytelen úgy tenni, mintha létezne szabad akarat, mert ha...
Mindegy, milyen kulturális háttérrel rendelkezel, milyen a bőrszíned, az anyanyelved, hited vagy...
A halált nem hatják meg a rímek és a temetők, ahogy más nyelvi eszközök és más helyek sem. Ha üt...
Kit érdekel manapság, amit írnak? A kor nyelve a fotó.
Azt mondták, hogy a szeretet ellenszolgáltatás. Ha szeretnek bennünket, akkor valamiért...
A gondolatnak nyelve sose keljen Nálad, se tettre ferde gondolat. Légy nyájas ámbár, de ne...
Egy kiváló költőt vagy írót olvasva, lelked a költő lelkével együtt fut, lát és dolgozik....
Ha valami nagy baj ér, keresgéljük a szavakat, dadogunk, hosszú szüneteket iktatunk be....
A világ minden emberének közös nyelve: az érzés.
A gyereknek az az otthonos, az a természetes, ami körülveszi, amibe belenő. Nem kérdőjelezi meg a...
A hegedű a maga nyelvén dalol, és hamis lesz tőle minden beszéd.
Kedvelem a babonás embereket. Színesebbé teszik az élet palettáját. Ha mind csak bölcsek, józanok...
Az életben akadnak olyan történetek, melyeket minden nyelven túl bonyolult lenne elmagyarázni.
Tulajdonképpen minek vesződni? Minek vesződni azzal, hogy iskolába küldjék a serdülőket? Az...
Gyermekkorunkban meg van a saját nyelvünk, ami nem olyan, mint a francia vagy a spanyol vagy...
Nem akarok veszekedni veled, életem, csak eltérő a nyelvszemléletem. De mire ezt kimondom, a vita...
A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni.
A gondolat konstrukciója és kifejezésének képessége nyelvi, vagy ha akarod, tárgyi formában, az...
És akkor a testek megtanulnak a lélek nyelvén beszélni, és ez a szex, ez az, amit odaadhatok...
A jóság az a nyelv, melyet a némák is beszélnek, a süketek is hallanak és megértenek.
Mondd, szereted az állatokat, s figyeled őket néhanap: hogy mit csinálnak, hogyan élnek, s a...
Hallasz majd beszédet, hangosat, csendeset, Keserűt kárognak, az igazság édesebb. Édesebb a...
A szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. Sokan legyenek,...
A veszedelmes csók ott kezdődik, ha a szájban rejtőző nyelvek is beleavatkoznának az ajkak dolgába.
A sirály az öböl partja fölött szállt, amikor megpillantott egy egeret. Leszállt az égből, és...
Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! - mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan...
Miért vagyok magyar? Ez egy kérdés. Most. Üljünk le! Először azért, mert az anyám, az apám, a...
A fájdalom, a veszteségünk fájdalma emlékeztessen mindnyájunkat, hogy bár távol élünk egymástól,...
A nyelv, az embernek ez a kincse, és nyelv helyes használata (...), szent műalkotás. És az, hogy...
A nyelvnek éppen az univerzalitásában van az igazi ereje, abban, hogy viszonylag kevés nyelvi...
A hazugság úgy hozzátartozik az élethez, mint az emberhez a bőr, a száj. (...) Nemcsak nyelvvel...
Úgy vélem, csak az teremthet alakokat, aki már hosszan tanulmányozta az embereket, éppen úgy,...
Mert ami az utazás értékét adja, a félelem... Távol hozzátartozóinktól, távol nyelvünktől,...
A zene egyetemes nyelv. Mindenki használhatja születési helytől és bőrszíntől függetlenül....
A különböző korszakok és országok zsenijei különböző nyelveken beszélnek, de mindegyikükben egy...
Alig akad olyan árnyalat, melyet hajlékony, rugalmas, gazdag nyelvünkön ma nem fejezhetnénk ki.
Manapság nincs türelem, tolerancia. Az emberi érzelmek gyanúsak, avíttak, kicsúfoltak. Ha ezt...
Tudni semmit sem tudok. De a szívével egyet és mást megérez az ember. Hagyd, hogy a szíved...
Nincsen harang, aminek a nyelve csak az egyik oldalra leng ki. Kis öröm, kis bánat, nagy öröm,...
A nyelv semmivel sem inkább kulturális találmány, mint mondjuk a függőleges testhelyzet.
Nem lehet ott eszméket tisztogatni, ahol a nyelv az eszméket összezavarja.
Az irigység éppen annyi nyelvet old meg, ahányat a csodálat megdermeszt.
A legfontosabb szavak minden nyelvben rövidek. Például az igen. Vagy a szeret. Vagy az Isten....
Egészen bizonyos, hogy egy évezred múlva, tízezer év múlva egész munkásságomnak nyoma sem lesz,...
Nyelvem alatt a boldogság, Sebesség nélküli álomvilág, Lezárt fényérzékeny kép.
Egy vitában az a lehető leghitványabb fogás, ha az egyik fél a másik nyelvtani hibáiba köt bele.
A nyelvek szabadon kószálnak mindenfelé, összekeverednek és összezilálódnak, és elkerülhetetlen...
Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy.
Én nem értek semmit a háborúhoz meg a politikához. Én csak a gabonához értek. A jó gabonához és a...
Bármihez érek: te zendülsz. Nyelved lettem, harangom lettél.
A könny végtelenül fontos nyelvezet. Vannak olyan pillanatok, amikor a szavak nem tudnak...
Édes jó anyanyelvünkben biztosan nem véletlenül termett hasonlóra ez a három szó: a könyvek, a...
Nincs gyönyörűbb az otthonnál, a szülőföldnél, ahol megláttad a napvilágot, ahol szeretteid...
A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak a más nyelvű unokák. A nagyszülők szíve tiszta...
Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy,...
A jog (...) az állam nyelve, hivatalos formában történő gondoskodás, és mint ilyen, gyarló, még...
Maga nem ismeri, mi a nő. (...) Az egy szörnyű találmány. Aki olyan közelről ismeri a nőket, mint...
Csak akkor beszélj idegen nyelven, ha erre föltétlenül szükség van!
A pénz értelmesen beszél, olyan nyelven, amelyet minden nemzet megért.
Itt a végső elszámolás ideje önmagaddal. Bomlani kezd benned Bábel tornya, A nyelvzavar...
Egy helyen le kell vetnünk magunkat a hóba, hagyva, hogy a tank átguruljon felettünk, ahogy azt a...
Azt mondják, a férfiak és a nők különböző nyelvet beszélnek, de ez nem igaz. Ugyanazt a nyelvet...
Minden tudomány csak a sírig tart, fiúk... latin nyelv, magyar nyelv csak a sírig való... mert ki...
Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.
A szeretet választás dolga. Hogyan is tudnánk egymás szeretet-nyelvén beszélni, ha a szívünk tele...
Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok S azt meg kell védened. Hallgass reám....
Sok nyelvben ugyanaz a szótöve a halálnak, mint az álomnak és a szerelemnek. Mintha egymás...
A könnyeknek szentségük van. A könnyek nem a gyöngeség jelei, hanem az erőé. Választékosabban...
Amikor a mi névmást használjuk, olyan cselekvésekről beszélünk, amelyek mögött két ember...
Idővel az érzelmi szárnyalás alábbhagy, és visszatérünk a valóság talajára. Párunk megtanulta és...
Hökkenten járkál a nyelv egy másik szájban hány otthonunk van?
Szavakkal is lehet bántani. A nyelv is tud sérülést okozni a szívnek és a léleknek.
A szerelemben éppen olyan kevéssé lehet természetesen viselkedni, mint a művészetben. Az érzés és...
Rossznyelvek szerint az oroszok meg az angolok azért nyerték meg a háborút, mert mind a kettő...
Egy könny egy könyvbe zárva, Mint a rab, ki nem szabad, de jóra várva száll. Nem kell tanár a...
Annak a kisgyermeknek a helyzetében vagyunk, aki bemegy egy hatalmas könyvtárba, amely számtalan,...
A szív nyelve intelligens, de roppant egyszerű. Nem kell sokat magyarázni. A szív előbb ismeri...
Iszik kicsit, s így indít biciklizni mindig. Bíz` kicsípik, s viszik is nyírpilisi sittig....
Nyakas a parasztgazda, faragatlan fajta. Kajla bajsza alatt kacag, ha dagad a flaska. Haj-jaj,...
Röviden és homályosan fogalmazzatok!
Csalitban csicsergés, csattogás, Csörgedező csermely-csobogás, Csonka cserfán csúf csóka...
Színes szárnyú, szép szurukuk szállnak a széllel észak felé.
Kormányok lemondanak. De én nem mondok le a magyar mondatról.
Két pék két szép kék képet kér.
Nem minden fajta szarka farka tarka-barka, csak a tarka-barka fajta szarka farka tarka-barka.
Mintha hájjal kenegettek volna... De miért jó az, ha az embert hájjal kenegetik? Miféle hájról...
Ahogy a kavics legömbölyödik, ha sokat sodorja víz, úgy a precíz fogalmak, finom különbségtételek...
Ahogy Burt az egyetemi zsargon finomkodásain gúnyolódva mondaná, kivételes vagyok - demokratikus...
Te tevél tevévé engem eleve, Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
Jamaika a jamaikaiaké.
A majdnem egy gátlásos, szorongó, önmagát szégyellő nem.
Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat kupac kopasz kukac.
A helyesírás csupán emberek közötti megállapodás kérdése, semmi köze a valósághoz, semmi köze a...
Sziszi, a széles szájú sziszegő szószegő szívesen szundít a szalmakazalban.
Csokipudingon csücsül egy csóka, csokicsíkot húz a csiga csokinyála. Csokicsemegéből fóka...
Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól. Arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol.
Mit lopsz küklopsz? Gipsz klipszet lopsz, küklopsz?
Minden a szavak helyes használatán múlik.
Félelmetes, milyen ereje van néha egy szónak. Sorsokat sodor és életeket dönt. Egyetlen szó, amit...
Miattuk érzem, hogy itthon vagyok a földön... élnem s küzdenem szabad... Magamra hát sohase...
Egy csók mindig erényes; egy szó, mely a csókról beszél, mindig szemérmetlen.
Bárhol fakadjon is a valódi nemzetköziség gyenge virága: támogasd és öntözzed azt.
Szavak pillérein ível át a gondolat a mélységek fölött. És a gondolat szilárd oszlopfőin szavak...
Nyakas a parasztgazda, faragatlan fajta. Kajla bajsza alatt kacag, ha dagad a flaska. Haj-jaj,...
A kiskakas kikukorékolásig él.
Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse, mert ha minden csacsi...
Fekete bikapata kopog a patika pepita kövezetén.
A limpopói Pó pótló popót lopó Pót pótló Pó.
Van mindenféle szó. Szúró, sebző szavak, és simogató, gyógyító szavak is. (...) Hát ha a bajt szó...
Ilyen pillanatokban ezernyi érzelgősség fordul meg a fejemben, de pusztán önfegyelem kérdése,...
Minden a megszokáson múlik. A szó egy fogalom jegye, semmi több. Ami ezen túl van, azt...
Tekerjetek emerre, ne legyetek leverve, jelenjetek meg egyes helyeken kedves emberekkel, legyen...
Moszkvics-slusszkulcs: luxus szükséglet.
Szavak, csodálatos szavak, Békítenek, lázítanak. (...) Szárnyalnak, mint a gondolat. Görnyedve...
A szó pedig, ha egyszer elhangzott, tovább is adható, és gurul, mint a frissen vert pénz,...
A pap és a pék két képet kap. Kár, - mondják - mindkét kép kék.
Nekem az eddig meglévő írásjel is kevés.
Halló! Lajos! Hajó Lajos! A te hajad haj-olajos...
Ha összejöttek, ettek, ettek; ettől lettek a lettek molettek.
Jönnek-mennek a szavak, divatoznak, leáldoznak, el is bújnak, mutatják is magukat, segítenek is,...
Árkon-bokron kergethetsz hét világnak: a hangutánzó szók utánam szállnak...
Adj egy falat falat, mondta a falat faló fa ló.
Mennyivel könnyebb dolog boldogtalanságunkat szavakba foglalni, mint a boldogságot!
A mondat a gondolatok eleven valósága; a mondatfűzés módja egyben gondolkodási forma is.
Minden nagyszerű szerető tud bánni a szavakkal, s a verbális csábítás a valódi csábításhoz vezető...
A szecsuáni síncsiszoló sínt csiszol Szecsuánban.
A sérült gyöngyszemet ki lehet csiszolni és visszanyerheti eredeti fényét, de a könnyelműen...
Hangok gyülevész csoportja, mi rendezi őket sorba?
Farkaséhes sherpasereg sürög serényen a sistergő serpenyő körül.
Csóri csiga csalán csúcsán cselleng, csalán csúcsát csipegetve leng fent. De a csalán nem tűrte,...
Nem bírta a bort a birka, bambán bámult jobbra-balra.
Azt, amik vagyunk, a szavak csak sejtetik, el nem mondhatják.
Lali, a lila ló, elalél.
Netán platán, netán palánta, netán tán platánpalánta?
Kar a karé, láb a lábé, láb a karé, karalábé.
Néven nevezni annyi, mint a nevet örökösen feláldozni a megnevezett dolognak.
Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.
Iszik kicsit, s így indít biciklizni mindig. Bíz` kicsípik, s viszik is nyírpilisi sittig....
A szeretet olyan, mint a hó: mérhetetlenül sok szó van, mind kivételes és lefordíthatatlan.
Beszél az emberről, ahogy az ember beszél.
A jó mondat eleven, mint maga a teremtés.
Ha túl sokszor ismétlünk el egy szót, annak elkopik a jelentése és elveszti a kapcsolatát a...
Az érdekes, a finom negatív jelző.
Elöl megyen hat bak, utána megy hat pap. Hatot ütött, bakot ütött, hatot, bakot bottal ütött hat...
A magyar kiejtést is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja...
Várában pár vámpír vár rám pirkadatig.
Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

Idézet mára

Nagyon nehéz szakítani egymással, amikor már nem szeretjük egymást.
(Francois de La Rochefoucauld)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio