Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Az élet egész tarkasága, gyönyörűsége,szépsége fényből és árnyból tevődik össze.
Egy nő szépsége nem a ruhákban, amiket hord, nem az alakjában vagy a frizurájában rejlik. A nő...
Ha fáradtan ébredsz, nekem ugyanannyira tetszel, Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember.
Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön, ahány gyertya: mind égjen, karácsonyi...
Ha a te vágyad is a bőség, engedd, hogy a Lélekpillangók ereje megadja neked a látást, hogy a...
Ki az, aki ne szeretne (szépség) királynő lenni? Ha nem szeretnék az lenni, nem lennék itt. A...
Szajuri, nem tudom, mikor láthatjuk ismét egymást, vagy milyen lesz a világ akkor, amikor ismét...
Soha nem vezettem autót. Nem is fogok. A kormány mögül nem látni az élet apró, szépséges csodáit.
A pillanat szépsége abban rejlik, hogy elillan.
... hogy az igazi szépség belül kezdődik és kívül ér véget. Az arcon. A szemekben. Az ajkakon. A...
Téved az a fajta irodalom, amelyik azt hiszi, hogy az élet azért tragikus, mert nyomorúságban...
Ha az értelem elmerül a szépségben, csak a semmit habzsolja.
Senki sem érti, hogy mi a romantikus természet (...). Valami, ami a szépséget szolgálja, mint a...
Anélkül, hogy tudna róla, az ember a legsötétebb reménytelenség pillanataiban is a szépség...
A szépség az igazság visszfénye: tehát nem maga az igazság, csak feléje emelkedő vágyódásunk.
A szenvedély ilyen: mint a honvágy egy ország iránt, amelynek határain jártunk már, de messzi...
Emberi fajunk napjainkban lép egy olyan frekvenciaszintre, ahol a valótlanságok többé nem lesznek...
Van valami mélyen ösztönös elem a tökéletlenségeinkben, az ápolatlan, rúzsos fogú, csípőn feszülő...
A nők szépségének titka egész valójukban van. Abban a képességükben, hogy akár egyetlen...
Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te...
Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház. De...
A világ értelmetlen esemény - és trágyahordalék. De boldogság mégiscsak van. Kell hogy legyen...
Aki az adott perc vagy óra örömét nem tudja fenékig üríteni, mert ahelyett, hogy a kínálkozó...
De megtanultam s áll a lecke: méreg A gyógyszer is szépséged betegének.
Megtanulta, hogy semminek a végső értelmét nem ismerheti meg az ember, s a szépség oly...
Az emberiség éppoly kevéssé értette meg eddig az álmodozókat, mint az eszményeket. Az álmodozók...
Életünk hangulatai életünk szépségei: csak aki minden hangulatának teljesen átengedi magát, az él...
Nem szeretem a szépséget. A szépség nagyon sokszor megtévesztő és lényegtelen. Rendszerint elfed...
Az állatok többsége az ember helyett a természethez alkalmazkodott, hagyjuk ott őket, ahová...
Célunk lehet például az is, hogy visszahódítsuk szerelmünket, aki valami apró félreértés miatt...
Van a szépségnek egy olyan túlcsorduló és mégis olyan törékeny fajtája, hogy nem bírjuk elviselni...
A szépség megérint. Nem arra inspirál, hogy megfeledkezz magadról, épp ellenkezőleg. (...)...
Az illúziók a meghalt szépségek hazajáró lelkei, csak ott villóznak, hol temető van; de nekünk...
A matematika birodalmában egy sajátságos szépség uralkodik, amely nem annyira a művészeti...
A szépség egymagában még (...) nem fojtotta volna bele a dühös szózuhatagot. Tudomást sem vett...
Egy olyan nap volt, amikor bármelyik percben leeshet a hó... és a levegő tele van...
Egy nap, amikor majd a szépséged elmúlik, és már semmid nem marad, kell, hogy legyenek melletted...
A szerelem éppúgy az élet ajándéka, mint a szépség.
A szépség és az azt megtestesítő alkotás vágya elválaszthatatlan az embertől, enélkül jószerivel...
Az elképzelésed szerint a szerelemben a szerelmesek feloldódnak egymásban. Igen, vannak...
Látod azt a halálrudas dobozt a zongorán? Az a dobozka rejt mindent, amit az életről tudni kell....
Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha.
A természet könyörtelen; nem hajlandó visszavonni virágait, illatfelhőit, muzsikáját és...
A nyelvnek a szinonimák kifogyhatatlan sokaságára van szüksége a szépséghez, ám a szem láthatja,...
Címer-hivalgás, pompa, hatalom, s minden szépség, mely ezekből ered, eléri végóráját egy napon; a...
Hiszen nem is létezel igazán, ha csak gépiesen éled az életed, de nem látod meg a világ szépségeit.
Szemhéjad, mint nárciszok szirmai. Mosolyod akár a hajnal. Szemeidben a szerelem tüze ég, és...
Az örömtől sírtam, a szépség örömétől, a szavak értékének felismerésétől, attól, hogy így lehet...
Életének szőttese művészi munka lesz, és értékéből az sem von le semmit, hogy szépségét egyedül ő...
Egyik hátránya annak, ha valaki a tettek embere, és a gyöngédebb érzésekkel szemben...
A szépség és a szerelem súlytalan dolgok. Nincs jelentőségük. A túlélés és a hatalom az, ami...
Minden szépségre jut egy szem, hogy látszódjék. Minden igazságra jut egy fül, hogy hallatszódjék....
A szépség belülről fakad, az optimizmusból és az életbe vetett hitből.
Sors. Végzet. Szerencse. Az ember börtöne. Az emberek múlatják az időt, élvezik az élet adta...
Ó, de nagy adomány a szépség! Rácsodálkozunk, szeretjük nézegetni, sokszor irigyeljük, nem tudunk...
Azt gondolom, fel kellene fedeznünk az emberi kapcsolatok szépségét, újra meg kellene tanulnunk...
A szépség valósággal csodákra képes. A szép nő minden lelki fogyatékossága - ahelyett, hogy...
Az évek során megtanultam, hogy az életet és a halált, a kivételes szépséget és az...
A külső szépség hamar megnyeri a rokonszenvet, de állandóvá csak a lélek szépsége teszi.
Csak az erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg a szépséget, csak a szépség...
Minden tragédiának megvan a maga búskomor szépsége, amelynek láttán vagy sírásra, vagy kacajra...
A visszhang gyönyörű nimfa... A messzi hegyekben él, és onnét nevet a világra. (...) A haja,...
Mint víz tükrét a fecske szárnya Legyintvén - pár csillogó csöppet Visz magával a magasságba: Úgy...
Az ember először a fiatalságához ragaszkodik, görcsösen küzd a szépségéért, aztán egy idő múlva...
A szépség lehetőség, és folyamatosan tenni is kell érte, hogy megmaradjon, élni szabad vele, de...
A szépség örök, és ezer formája lehet. A középkornak ilyen, Egyiptomnak olyan szépségideálja...
A Hold egy darabka csoda, amely minden éjszaka feljön a nehéz időkben is, hogy ne felejtsük,...
Mindennél jobban fáj, hogy bele kellett törődnöm, hogy igenis léteznek szörnyű dolgok. De el sem...
Mennél több feszültséget, megkötöttséget és leigázottságot teremt a lelkekben korunk pillanatnyi...
A nők úgy játszadoznak a szépségükkel, mint a kisfiúk a zsebkésükkel. Megsebesítik magukat vele.
Carpe diem – ez nem azt jelenti számunkra már, hogy észtvesztve tobzódjunk, hanem hogy...
A becsvágyóknak, akik sosem elégszenek meg az élet áldásával és a világ szépségeivel, az a...
Gyanakvó pesszimizmusomat semmi sem hívja ki annyira, mint a női szépség. Ha diktátor volnék,...
Bölcs az, ki nem beszél, csak ha meghallgatják, mint ahogy a pohárnok sem kínálja kupáját addig,...
A szépség nem árulás, aminek te képzeled, inkább ismeretlen föld, hol ezer végzetes baklövést...
Az ember váltott lovakkal rohan a vesztébe, pedig gyalog is oda lehetne érni, s közben...
A szépség és a becsvágy rendkívül veszélyes kombináció!
Nem lehet a női szépséggel betelni. És mind másképpen szép - nekem azok a nők a legszebbek, akik...
A nő szépsége nem az arcápolásból ered, hanem a lelkéből tükröződik: abból a törődésből, amit...
Figyeljetek reám: az élet szép! Élni, élni, ezt akarja a rög, a fűszál, a féreg, az állat, az...
A legtöbb embernek van valamiféle szerzett szépsége - minél régebb óta ismered, és minél jobban...
A szépségről voltaképp mégis egyedül a festő tud ítélni.
A verses költészet egyetlen legitim birodalma a Szépség.
Szépség és Halál. Ezek a legnagyobb titkok. Mi másért tanulna az ember, ha nem azért, hogy ezt a...
Csodálatos dolog, milyen teljes szokott lenni az illúzió, hogy ahol a szépség, ott a jóság is.
A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon, Magossan tűndöklik a hideg klímákon. Hevűl a Neméa sárga...
A régiek a márványhoz hasonlították a női testet: ez a kép teljesen hamis. A test szépsége éppen...
Ahogy visszatekintek a világra, amit hátrahagytam, minden olyan világossá válik: a felfedezésre...
A fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvaszt belőle minden salakot. A fájdalom...
Az elegancia az egyetlen szépség, mely soha nem fakul.
Amikor eljöttem az akadémiáról, olyannak láttam a jövőmet, mint egy, a távolban elvesző, egyenes...
A szépséggel fel lehet fordítani a világot.
Szertemállott árnyak rég az éjben, s benned is hunyóban már a tűz. Soknak ültél, tudom, az...
A szeretetet mindig el kell fogadni, ha felajánlják, és mindig adni kell belőle, ha szükség van...
Mily vad a gyűlölet - s a szerelem! Vad szerelem! Szerelmes gyűlölet! Ó, semmiből fogantatott...
A szépség elviselhetetlen. Kétségbe ejt minket, egyperces örökkévalóságba, amelyet azonban az...
A szépség, az igazi szépség ott végződik, ahol az értelmes ábrázat kezdődik.
Vannak olyan esetek, amikor a szépség önmagában jóvátehetetlen igazságtalanság.
Van az öregedésben valami nagy önellentmondás is, hallásom romlik, zöld hályog a szememen, és...
A fájdalom a múlt és a jelen szépségére emlékeztetett. Arra, amim van, és a szeretetre, amit...
A gyászban sok szépség van. S az átváltozásban, a búcsúban, a fájdalomban mindig megérzem a...
Eszményien szépséges arcába bámultam, és a szerelem megindult bugyborogva a bensőmben, minden...
A szép arc, mint tavasz virága, Alig virul, hervadni kezd, Csak egy szépség van, mely sirig...
A vérem forrt, s a szívem sajgott - olyan édes és nevetséges búval: mindig vártam valamit, s...
A szépség (...) nem egyenlő a fiatalsággal, akkor tölti be igazi szerepét, ha képes változni,...
A magány nehéz. Novemberben kinézni reggel a szürke derengésbe, kijönni a tornácra -, és nincs...
Figyelembe vehetjük azt az érdekes esetet is, amelyben valaki elsősorban a szépség élvezésében...
Megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott: az egészséget, a családomat és az...
Én már láttam az örökkét, és hidd el nekem, nincs benne se szépség, se ragyogás. Az örökké az,...
Sokan a mai napig hibát követnek el, amikor azt gondolják, hogy a szerelem a fizikai vonzalomból...
Egy népet csak a szépség fogalmának megváltoztatásával lehet forradalmasítani.
Ha a férfi vágyakozik egy nő után, de szerelmének tárgya észre sem veszi őt, vagy éppen a férfi...
A szerelem művészete abból áll, hogy elengedjük a másikat, és teret adunk neki. Az igazi...
Úgy tűnik, férfiaknál alapbeállítás, hogy esztelenségük a nő szépségével arányosan fokozódjon.
A testet öltött Szépségnek is szellemi magja van, s ezt csak az az odaadás tudja megragadni, mely...
Mi (...) a művészet? - Ez a mértéktelenül szabad valami, amelynek egyetlen feltétlen kötöttsége...
Elvarázsolsz engem (...). Nem pusztán a szépségeddel, hanem a lelkedből áradó fénnyel és...
Az öblös fotelban elterpeszkedve beitta a tél varázsos szépségű, nyugalmas hangulatát, pislákoló...
A tudomány nemcsak összefér a spirituálissal, hanem kifejezetten hiteles forrásának számít....
A természet törvényei a művészet törvényei is: a spontán kreativitás véletlenszerű játékai. Még a...
Készen állok, hajlok arra a bolondságra, hogy megnősüljek. Megkérem én a kezét bárkinek tizenöt...
A film egyik szépsége, hogy csomó mindent ki tud fejezni szavak nélkül. Gyakran egy mondat leírva...
Milyen titokzatos frigyre kell lépnie a törvényszerűségnek az egyénivel, hogy emberi szépség...
A Boldogság Titka abban rejlik, hogyan lássuk a világ minden szépségét úgy, hogy közben ne...
Meggyőződésem, hogy valójában boldognak kellene lennünk, hiszen annyi csodálatos dolog van a...
Csak az az irigylésre méltó, akinek több jutott a messziről csillogó szépségből és csillogásból.
Akkor válik a szép nő értékessé, ha belső szépséget is felépít, s hiúságát lerombolja.
Az élet halad egyik pillanatról a másikig. Az egyik percnek el kell múlnia, hogy a másik...
Hidd el, jobb az összevissza, rendezetlen életmód, noha eleinte biztosan őrültségnek tűnik. De ha...
Kahlil Gibran azt mondja: a két szerelmes olyan, mint egy templom két oszlopa - ugyanazt a tetőt...
Nyomorúságunkon fényesség e halálközeli szépség. Amiből aztán könyveket írunk, képeket festünk és...
Aki húsz év múltán nem látja hússzorta jobban a kedvese szépségét, az nem érdemelte meg az első...
Körülnéz és látja, hogy csakugyan sártenger van körülötte... de tudja, hogy ki fog evickélni...
A tudomány szépsége véd meg bennünket a mágia rútságától. Az értelem szépsége taszít el a...
Szükségem van rád... nem a szépségedért. Nem a mosolyodért, a nevetésedért. Nem a jókedvedért, az...
A nagy pitiktől ne zavartasd magad. Ha belemész, beleragadsz. Rád zárják a korlátoltság...
Úgy képzelem, hogy a Múlt kezében van egy varázsecset, amivel életed minden szépségét feketére...
Amíg van energiánk, az életünk önmagában maga a szépség, és sajnálatos volna nem kihasználni ezt.
De hogy szép volt, azt sosem vettem észre. Azért sírok, mert amikor fölém borulva rám vetette...
Az élet igéző tünemény Aki szépségével elcsábít minket - De aki ismeri fortélyait, Az...
Úgy emlékszem, Bismarck is azt mondja valahol: hogy csak kutyát lehet ennyire szeretni, az...
Saját lábunkra akarunk állni, és torzítatlanul szemlélni a világot - a jó dolgokat, a rossz...
Vissza kellene adni hitelét, becsét, szépségét a szónak, a szóra érdemes szavaknak, melyekkel...
Szeretjük vagy nem, együtt kell élnünk a tudománnyal. Célszerűbb, ha megpróbáljuk a legjobbat...
Az igazi szépséget első pillantásra felismeri az ember (...). És soha nem felejti el.
Nincs olyan zárt ajtó a világon, amit a szépség ne tudna kinyitni.
Az idős kornak éppúgy megvannak a szépségei és kincsei, mint a fiatalkornak. És ezek a kincsek...
A szépség talán a szeretet fizikai megnyilvánulása.
Vajon nincs-e mindenkor igaza a szépségnek? És mentsége is, az égvilágon mindenre?
Ahány fajta virág, annyiféle szerelem létezik: szalmavirág, amely sohasem hervad el, pitypang,...
A vak szerelem mindenütt ideális szépséget talál.
Mert nem lehet csak a valóságnak, a célszerűnek élni... valami fölösleges is kell az élethez,...
Azt hiszem, az emberek addig érnek valamit, amíg gyerekek képesek maradni. És mi a gyerek? Kicsi...
A legszebb nő, a szépség királynője is verítékszagú, borzas és szájszagú, ha mesterséges...
Az olvasó ezen a ponton talán rémülten felkiált: Õrizzük meg a gleccsereket! A szépségük...
A szépség örömök nélkül értéktelen volna.
Az ember lelke olyan, mint a gyémánt, amit csiszolni kell hosszú időn keresztül, míg teljes fénye...
Igaz Szerelem! Melyik lány nem álmodott még erről? Még a legszégyenlősebb is lelki társra vágyik...
A tőlünk idegen, érintetlen szépség csak olyan, mint a képeslapon hivalkodó virágcsokor. Ha tarka...
Egy szépséges éji lepke került elő polcom mögül. Vergődött. Segíteni akartam neki. Nehezen vette,...
Eltűnődtem azon, hogy a férfiakat valóban képes-e a szépség annyira elvakítani, hogy...
Eredj ki a szabadba, ki a földekre, a természetbe, a napfényre. Eredj, és magadban akard föllelni...
Több szépség van az igazságban, akármilyen szörnyű szépség is. A város kapujánál lézengő...
A szépség, korlátolt szemünk és látásmódunk szerint, emberi méretekben nyilvánul, és emberi...
Miért csináljuk ezt egész életünkben? Miért mindig csak a porszemet vesszük észre a szemünkben,...
Az emberi elme a legmélyén és a legőszintébben a szépségre válaszol.
Nincs semmi kedvem egyedűl csodálni a várakozásteljes alkonyat mozdulatlan szépségét, s nem...
A Szépség lányai közt nincs gyönyörűbb ma nekem; hangod úgy elbüvöl, mint szerenád a vizen.
Ez a gitár olyan, mint a lelkünk. (. .) Lehangoltan nem szól. Fájdalmasan zörög. Ahhoz, hogy...
A Lesence-völgynek és Szigligeti öbölnek nyugati oldala leírhatatlan. Száz költőnek száz dala se...
Kínos az a pillanat, amikor a nő már nem a tavaszokat, hanem a teleket számolja, és tompán...
Minden feltevés egy-egy alvó szépség, mely a hercegre vár, hogy felébressze. És a herceg az...
Behunytam a szemem, megpróbáltam fölidézni annyi elveszett szépséget, amennyit csak tudtam....
Csodálatosnak találtam, úgy, ahogy egy tökéletesen arányos bronzszobrot csodálatosnak talál az...
Tökéletesség. Erről van csak szó. Azok a pillanatok, amikor a teremtés tökéletességét érzed. A...
Egyesek szerint minden szépség eltűnt az életünkből. Hogy lehet akkor, hogy szilveszterkor együtt...
A társadalmunk a szépséget bálványozza. Ez a hanyatló kultúrák jellemzője.
Az ember azért olvas verset, mert az emberi fajhoz tartozik, amely emberi faj tele van...
Nehéz dühösnek lenni, amikor oly sok szépség van a világban. Néha úgy érzem, hogy egyszerre látom...
Semmi sem ápolja úgy a szépséget, mint a boldogság.
Amikor egy fáradt nap után hazaérsz, nem felejted, mi a boldogság és a szépség, mert ott van...
A nyaka most is sima volt, barnára sült arcából ragyogóbban villant kék szeme. Egy szépséghibája...
A művészetben nem szégyen a meztelenség. Vannak szobrok és festmények, a leghíresebbek a világon,...
Inkább szenvedek, ahogy korábban szenvedtem, amikor elhagytak azok, akiket szerettem. Inkább...
Ha egyszer meglátod az ego nélküli pillanat szépségét, akkor utána már könnyű lesz meglátnod az...
A halál nem válogat. Nincs kegyetlenebb vagy kevésbé kegyetlen halál. Ezért olyan félelmetes. A...
Úgy fáj a szépség! Így lehet örök, Lebeg fölöttünk, s a tenger fölött. Hajóink szellemvitorlája...
A harmónia, melyet a hárfád évek óta játszik, nem más, mint a te saját szívedben lakozó szeretet,...
Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni, de ez nem igaz. Ételt vehetsz pénzért, de...
Talán az ember gondjainak igazi gyökere, hogy fel akarjuk áldozni életünk minden szépségét;...
A régészt mindig fel lehet ismerni. (...) Soha nem az eget nézi, nem is a hegyeket, és nem...
Még egy perce csak egy átlagos nő volt, és most, hogy a szerelem elborította - teljesen új...
Te valóban nagy ember vagy... Te nem fogod összeszedegetni az élet apró-cseprő dolgait, a...
A szépség csodálata és a birtoklás vágya még nem szerelem. (...) Mindaz, ami mély az emberben,...
Nem a kiszabdalt mérték, nem a lebékózott ritmus, nem a megszámlált hang teszik a poétát... A...
Minden olyan szépség, amit a szívünkbe akarunk zárni, a fájdalomból sarjad. Szomorúságból és...
A szépség nem más, mint lelki esztétikum, és megszépít minden, ami jobb emberré tesz.
Milyen különösek az utak. (...) Persze nem az, ami nyílegyenes, hanem az, amelyik ide-oda...
Vannak dolgok, amelyek számunkra, emberek számára túl nagyok: a fájdalom, a magány és a halál, de...
Ha leszaggatod a virág szirmait, nem szedted össze szépségét is.
Amikor nejlonzacskót látsz repülni a levegőben, tudod, mennyi szépség van a világban.
A legszebb ajándék, amit csak adhatunk a gyerekünknek, ha kielégítjük kíváncsiságát, ha...
Minden bimbó csak egyszer virágzik, s minden virágnak csak egyetlen olyan pillanata van, amikor...
Boldogabb nem lesz senki sem annak a napnak hajnalán, ha szépségedet nézhetem a két szememnek...
Egyéni életünk lefolyása és eseményei, igazi értelmüket és összefüggésüket tekintve, durvább...
Ha valaki igazán érett és kiteljesedett személyiség, az gyermeki, ártatlan, áhítattal és...
Alig kaptam levegőt, egész lényem meghajolt szépsége előtt. Szeméből őszinteség sugárzott,...
Még nem hallottam hangod ezelőtt, Csak gyönyörködtem arcod mosolyában, És elvesztem szépséged...
A szépség kívánatos, de gyanakvást kelt. A férfi vágyik a szép nőre, de nem tudná magát mellette...
Rájöttem, hogy a családunk egy festővászon, amelyre a legszebb reményeinket festjük -...
Ha két független, szabad ember - akik a saját vállukon hordják a felelősséget - találkozik, abban...
Egy nagyon hasznos dolgot kaptam, amit a munkámhoz fogok tudni használni, egy MacBookot, ráadásul...
Még a legszebb zenében is ott van egy kis csend, pusztán azért, hogy tanúi lehessünk a csend...
Az aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy.
Van, aki szebb, és van, aki jobb, De olyan nincs, aki én vagyok.
Nem azért szeretlek, mert szép vagy, hanem azért vagy szép, mert szeretlek.
Tudod mi az, ami igazán szexi? A humorérzék. A kaland íze. Arcpír télen. Csípő, amibe bele lehet...
Minden nőnek, aki kövérnek tartja magát, mert nem nullás a mérete, üzenem, hogy csodálatosak és a...
Valami fény sugárzott belőle. És egyszerre mindennek a színe megváltozott. A világ kitágult....
A férfiak nem kedveskednek érdek nélkül. Nem döcögött volna el idáig, ha bandzsa lennél és...
Könnyű a Napnak, mert nem kell szólnia ahhoz, hogy a pirkadat pírjával reményt öntsön a...
Ahogy itt jár-kél, szép, miként A csillagtüzes éjszaka. Fénybe árnyat és árnyba fényt Szűr arca,...
Az alkony olyan, mintha Isten épp lélegzetet venne, s egy pillanatra megállna az idő.
Kedves pasik, akik úgy gondolják, hogy egy kis nézelődésből nem lehet baj, tudják meg, hogy...
Azt hiszem, az agyam sosem fog jól működni. De legalább szép vagyok.
A test, eltérően egyes anyagoktól, nem csak hőre tágul. Tágul a szerelemtől, tágul a kudarctól.
Nem a külső számít, hanem az, ami benne van.
Megint elnevette magát. A nevetéstől megváltozott az arca, és rádöbbentem, hogy gyönyörű....
A naplemente is olyankor a legszebb, ha szabálytalan felhők borítják az eget, mert csak így...
Szép vagy. Számomra gyönyörűség nézni a szép embereket, és egy ideje úgy döntöttem, hogy nem...
A szép magában foglalja a pillanatnyi lét és az örökkévalóság egységét.
A szép elvarázsol, a fenséges magával ragad.
Ha valaki szomorú, szép sem lehet. A gondolatai is megszépítik vagy elcsúfítják az embert.
A Szép: igaz s az Igaz: szép! - sohse áhitsatok mást, nincs főbb bölcseség!
A számomra szép emberi arcban mindig jelen van a legfontosabb: a morális szép is. Minden ember...
Ha a szépre nézve, hozzátenni semmit sem áhítsz, csak belémerülni mint lelked otthonába: már nem...
Egy hölgyet láttam a mezőn szépnél szebbet, tündérleányt, a haja hosszú, a lába hab, és szeme láng.
Annyira gyönyörű vagy (...). Úgy értem, ez a szó, hogy gyönyörű, ki sem fejezi igazán, legfeljebb...
Az, hogy jól nézel ki, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy jól is érzed magad. A halottak is...
Az élet lényege a tökély és a nyerés. A jó külső és a népszerűség. Szerintem valami más lehetne a...
Nem fontos, hogy te szövegezd meg a szépet és az igazat, fontosabb, hogy megismerjed.
Mikor a külsőn keresztül megnyilvánul a szellem: ez a szép.
Egy színésznő szenvedélye éppen azért szép, mert a legrikítóbb ellentétben van a környezetével.
A nyoszolyólányok gyönyörködtetik a szemeket, amelyek az arára várnak; ám ha megjő az ara, a...
Egy fejlett értelmű embernek feltétlenül kell hogy legyen esztétikai érzéke.
Az ember lehet akármilyen együtt érző, tudatos és kedves, megesküdhet bármire, hogy nem a külseje...
Olyan vagy, mint egy szál fehér gyertya a szénbánya mélyén.
Egy virág önmagában is szép lehet, de egy ember csak akkor igazán gyönyörű, ha mások szemében...
Mindaz, ami szép, bármi módon is az, önmagában szép, önmagában teljes: a dicséret nem alkotó...
Azt hiszem, életemben először éreztem, hogy jól nézek ki. Érted? Arról a jóleső érzésről...
A jó szív megszépíti az arcot, fiacskám. (...) És a rossz a legcsinosabb pofikat is csúfabbá...
A haja fehér volt, mint a kertben nyíló rózsák. Keze keskeny és hosszú, megjelenése királynői....
Ez az asszony szép és okos: de mennyivel okosabbá vált volna, ha nem lenne szép!
Mondtam neki, hogy várni fogok rá, és ott leszek mellette, amikor magához tér, és tudja, mit...
Kinek-kinek az a szép, ami az ő szívét elgyönyöríti!
Az egyik jó dolog abban, ha valaki szép, hogy az emberek lenyelik a kellemetlen szokásait.
Vannak nők, akiken minden smakkol, azt szoktuk mondani, hogy tökéletesek. Minden arányos, minden...
A báj megfoghatatlan. Lehet modor, lehet egy hang, egy kézmozdulat. De bármi legyen is, maradjon...
Minden élet a külsőségekről szól (...). Vagy jól nézel ki, és ezt kihasználva eljutsz valahová,...
Én téged magadért szeretlek, nem kozmetikai szereknek reklámaként. Ha összekented az arcodat,...
Sajnos a világ szereti úgy tartani, hogy az okos nő nem lehet vonzó, aki pedig csinos, az minden...
Az, hogy hogy néz ki valaki, édes mindegy. A lényeg csupán a lélek.
Egy nő, aki tudja, hogy kicsoda, és mit akar, a leggyönyörűbb az összes lény között.
A fény ugyanolyan bántó volt, mint előbb, s körülfolyta vonásait. Rémítően gyönyörű lett tőle,...
Ha az ember valami belső derűt, méltóságot meg tud őrizni, akkor szép.
Találj rá módot, hogy szükségessé tedd a szépet, találj rá módot, hogy széppé tedd a szükséget is.
Legyek bár vendég a hazámban és koldus a föld kerekén, a szépnek, amit láttam, így is örök...
Van, akinek e sötét világon legszebb a sokaság lóra kapva, Másnak hadihajók raja, Szerintem az,...
Amikor először esik a hó, az olyan szép. Még ha azonnal elolvad is. És ilyenkor mindig gondolni...
A nő addig szép, amíg szeretik.
Ha igaz az, hogy a vágy mindent megszépít, amit elérni törekszik, akkor az ismeretlen utáni vágy...
Úgy vélem a csipke a valaha készült egyik legszebb utánzata a természet fantáziájának; a csipke...
A virágok csúfot űznek csodálóikból. A gyors mulandóságra nyílnak ki, a halálra.
A legtöbb ember semmit sem ér. Nézz a tükörbe: ha szép vagy, szépet is kell tenned, ha csúnya...
A csodásan karcsú derekak olyan maszkok, melyek pompásan elrejtik a műveletlenséget.
Igen - mondtam a kis hercegnek -, akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a...
Szép felé száll a füst, de bolond, aki állja.
Csodálni kell a nőket: ha nem is mindig az alkotást és az eredményt, legalább is a szándékot,...

Idézet mára

Nagyon nehéz szakítani egymással, amikor már nem szeretjük egymást.
(Francois de La Rochefoucauld)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio