Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
„Nem az az igazi fájdalom, mitőlkönnyes lesz a szem, hanem, amit magunkban hordozunk titokban,...
Mikor megpillantottam először az arcod, álmomban sem láttam hozzád hasonlót, elképzeltem sokszor,...
Mindannyiunk életében van: Egy elmondatlan titok, egy elérthetetlen álom és egy felejthetetlen...
Fogy az idő, bezár egy ajtó -, titok a vér, a könny, a jajszó... Ölel a bűn, a csókja fullaszt,...
Senki másnak nem mondtam még Egy kis titok van szívemben rég Csak te vagy ki megtudhatja...
Tizennyolc éve lázadó vagy, de csak titokban. Felégetsz magad mögött mindent gondolatban. Nem...
Nevess hisz így szeretlek.Vidámnak és kedvesnek lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze...
Ne faggass! Ne kérdezz! Így nem tudok. Minden szó, amit magamról elárulok, ajándék, neked....
Hogy mit beszélnek oly sokat, Apának tudni nem szabad: Az égi nyelv ez. Mély titok. Nem értik,...
Léted fátyol fátyolból szőtt varázs Jövőd titok titokzatos parázs.
Pajkos csöndemen ősrobaj távoli zaja zizeg át, Élet Halál közös himnuszát hallom minden...
Egy új emberke, ki nem is beszél még, Hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, - hisz...
Visszatalált oda, ahonnan elindult – végtelen boldog, bölcs és kiteljesedett érzés kerítette őket...
A bölcs így szólt: – Látom a gyanakvókat, a gondolkodókat, a bölcseket és bölcselkedőket, a...
Megvallhatjuk titkunkat egy másik embernek, de lehetetlen, hogy áttöltsük lelkébe saját benső...
Nem félek kimondani, hogy érzem rajtad a titok szagát. Hogy bőrödön át áramlik felém az, amit a...
A vágy ezer nyelven szól hozzánk. Mindezt megértem. De csak szabad emberek vethetik magukat...
Mi a csoda? … Hát egyszerűen az, hogy a szerelem örök, emberfeletti és titokzatos erejével...
Az idő közömbösen halad el az emberi élet forgataga mellett, és minden nyomot eltüntet. A...
Nem volt titkuk, osztoztak örömben és búban, sohasem kellett egyiknek is bizalomra szólítni föl a...
Senki sem tévesztheti szem elől, mit is akar igazán. Még akkor sem, ha olykor úgy tűnik, erősebb...
A szenvedély ilyen: mint a honvágy egy ország iránt, amelynek határain jártunk már, de messzi...
Csak én hordozom arcod itt benn, Csak nekem vagy te minden, minden S tied vagyok mindennél...
S csak úgy viszlek szivemben, mint tárcámban egy képet, Mit futó pillanatra s csak nagyritkán...
Mi más számít, mi más lehet igazán érdekes és titokzatos, mint a szerelem? Persze - a halál. De...
Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik az után az Igazság után, amiben tisztán...
A világ értelmetlen esemény - és trágyahordalék. De boldogság mégiscsak van. Kell hogy legyen...
Megtanulta, hogy semminek a végső értelmét nem ismerheti meg az ember, s a szépség oly...
Tökéletes nap... Mert annyi jó dolog történt. Élmények. Találkozások. Beszélgetések. Új dolgok....
Titokzatos férfiak. Ígéreteket tesznek, melyeket eszük ágában sincs megtartani. Hazugságokkal...
A halál olyan, mint a születés: a természet titokzatos műve.
Lehet, hogy a pokol nemcsak a babonaság és a félelem szüleménye? Úgy tetszik, tudatunk körén...
A mostani irodalom olykor azért feszélyező, mert máshová, beljebb teszi önnön korlátozásának...
Megkérdezték egy bölcstől: - A sok híres fa közül, amelyet a Magasságos Isten sudárnak s...
Csapom neked a szelet, hisz te, lám, Saját magadnak csapni nem birod, De szép fületlen, nem...
Visszaemlékeztem arra az igazságra is, aminek mindig is a tudatában voltam: egy nő sohase tárja...
Utolsó pillanatig erősebbnek lenni, mint a helyzet, amelyet külső erők teremtenek meg...
A nagy titok: úgy járni végig életutunkat, hogy ne kopjunk el. Erre az olyan ember képes, aki nem...
Tudta, hogy ha egyáltalán beszélni akar róla a férfinak, akkor (...) jobb, ha minél előbb tudatja...
Ha valaki titokra gyanakszik, mi sem egyszerűbb a gyanú megerősítésénél.
A titok nem volt egyéb, mint két ember közt az ősi kapocs.
Titokzatos, megfejthetetlen világ a mi szívünk. Olyan érzékeny, olyan változó. Egy gyenge fuvalom...
Milyen csodálatos dolog nyelvet tanulni. Az ember mintha titokzatos, csodálatos, új világba...
Az együttlét boldogságát csak az ismerheti meg igazán, aki újra és újra magára marad. Minden...
Sok ember van, aki fél az orvosi beavatkozásoktól... mellesleg nagyon is jogosan. A fóbia azonban...
Úgy szép a lány, ha titokzatos.
Titokban álmodoztunk összebújva, esküdtünk az igaz szóra, hogy nem tudhatja más, csak te meg én....
Mi értelme a titokban maradó titoknak?
Nincs oly bensőséges titok, mint amely a lovas és a ló között alakul ki.
Nem minden titok gonosz titok. Vannak jó titkok is. Vannak szükségszerű titkok is.
Ha a környezetedben titokzatosan egymásba fonódó jelenségekkel találkozol, mintha valaki pontosan...
Hogy összecsendüljön az elfogadás, Egy hely kellett csupán, s a kör közepén A titok nézett körül...
Miért van az, hogy mindig olyanok kérnek titoktartásra, akiket szeretek, így a jobb meggyőződésem...
A szerelem belülről mámoros örvény, semmihez sem fogható repülés - de, valljuk be, kívülről...
A köznapi eset gyakran sokkal titokzatosabb, mint valami ritkábban előforduló, melynél az egyik...
Aki nem tud csodálkozni és borzongani az élet titokzatos szentélyében, az olyan, mint a halott,...
Szeretem a magányt, a csendet, Ha odahúz édes titok. Ott szövök álmot, ott merengek,...
Ha egyvalamit megtanultam, az az, hogy nincs pletyka titok nélkül. Talán bátor vagy és feltárod a...
A nyelv titokzatos dolog. Nemcsak a beszéd, a szó közöl, többet mond olykor a szem, egy...
A lélek szeme sehol sem találhat több ragyogást és több sötétséget, mint az emberben: nem...
Más az a nő, más! Hiszen a virág is mind a föld szülötte, de ezernyi virág között is mily más a...
A titok természetét nem lehet kiismerni, azért titok, mert nincs semmilyen természete.
A szegények ládájából kerültek ki akkori ruháim. Ezek olyan viseltes ruhák voltak, melyeket a...
Kétféle rendőrség van: az egyik a vagyont, az életet biztosítja, a másik titokban bevádol és...
Szeretem titokban tartani azt, amit közmegegyezéssel jó cselekedetnek hívnak.
Titokban minden házasember vonzódik valakihez. Ez persze tiltott dolog, de az élet sóját éppen a...
- Szeretsz? - Szeretlek - feleltem. - Fogalmam sincs, miért... - Mert csupa szeretet vagy, csupa...
A legtöbb emberben időnként felbukkan egy érzés, hogy neki köze van a végtelenhez, valamihez, ami...
Akarsz-e bújni, velem összebújni zord teleken? És lángra gyúlni fázós, fehér reggelben. A hóba...
Az igazság... sokszor titokban marad... De az igazságtalanság... mindég kiderül... A többit majd...
Van az emberben valami, ami nem elégszik meg azzal, hogy titokban birtokoljon valamit. Vágyik rá,...
Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, Hogy te voltál ott énvelem, hol halál maraszt. S te...
A szerelem és a halál monumentális, meghatározó erő életünkben, ihlető, forradalmi, titokzatos...
A befolyásom titka az, hogy az mindig titokban marad.
A matematika és a szerelem egyaránt titokzatos módon, egy csapásra veszi birtokba az áldozat lelkét.
Ugyan mit tudhatnak a csillagok emberi szívünk indulatairól? Mit tudhat az örök mozdulatlanság,...
Hogy mi megy végbe az emberekben, soha nem tudhatjuk. Ami a házak zárt ajtói mögött történik, az...
Minden szív sok kincset tárol, Csendesen hét pecsét alatt; Van benne hit, remény s álom; ha nem...
Szemrehányást csak titokban tegyél a barátodnak, dicsérni viszont nyilvánosan dicsérd.
A báj megfoghatatlan. Lehet modor, lehet egy hang, egy kézmozdulat. De bármi legyen is, maradjon...
Ne tégy soha semmit mással, amiért gyalázat érhet, még titokban sem, mert a szemérem önmagad...
Jajgatunk, sírunk, mutogatjuk a sebeinket, százszor elátkozzuk a sorsunkat, hogy cigánynak...
A vallomásban alkalmasint van valami romboló és végérvényes. Vagy legalábbis valami titokzatos,...
Tudod, hogy a sorsunk miért a tenyerünkben van megírva, miért az mutatja? Azért, mert ha kell,...
A lélektant is megtanultuk A származásunk nyílt titok Kereskedőket köti boltjuk, Szám rabjai a...
Milyen titokzatos frigyre kell lépnie a törvényszerűségnek az egyénivel, hogy emberi szépség...
Örüljünk az érzelmek változékonyságának, és társunkat illesse meg ugyanez. Éljük át szabadon a...
Akár létezik isten, akár nem, akár beszélt hozzánk, akár nem, az emberek erkölcsi kötelességei...
Szeretet csak egyenlőségben virágozhat, egyenlőség pedig csak úgy, ha másokat se tiltunk el...
Titokzatos az igaz szerelem lángja. Lidércfényként lobogva táncol a gyönyör tündérországában,...
Az a legfontosabb, hogy ne veszítsük el a titokzatos ismeretlen iránti kíváncsiságunkat, a...
Elkoptam. Nézz rám. Nézz felém, Itt állok és nem is tudom, Éltem delén, vagy estelén, És azt...
Először felfogta a sorsát - majd megkísérelt lázadni -, s most egyszer s mindenkorra...
Titokzatos burokban élsz, akár a lepke télen át, amit belőled láthatok, gubóba szőtt külső ruhád.
Nehéz bármiféle titkot megőrizni olyan valaki előtt, akinek nemcsak alkalma és joga van...
Melyik az erősebb: a szenvedély vagy a megszokás? Avagy minden erős nekibuzdulás, vágyaink és...
Aki (...) a varázslatos és titokzatos emberi kapcsolatokra mindig magyarázatot keres, az éppen...
Lehet rosszul is szeretni... Igen, lehet. Nem hiszed? Pedig így van. Ha úgy szereted a másikat,...
Aki titkot őriz, gyakran magányosnak érzi magát, ezért keresünk mindannyian valakit, akiben...
Kegyetlenség: emberi szív, Féltékenység: emberi kép, Terror: istenember-alak, Titok: emberi öltözék.
Amit titokban akarsz tartani, ne mondd senkinek.
Néztem, ahogy Pat öltözik. Soha nem éreztem így a nő örök idegenségének titokzatosságát, mint...
Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S...
A titok a jelenben rejtőzik; ha a jelenre összpontosítasz, meg tudod jobbítani. És ha jobbá...
Ablakból kémlelt, édes Mennyország, Titokban nézted furcsa járását, Álmodtál róla, nem vált...
Megvallhatjuk titkunkat egy másik embernek, de lehetetlen, hogy áttöltsük lelkébe saját benső...
Van az úgy, hogy a hangosan kimondott közhely elfojtja a titokban tartott igazságot.
Nincsenek szeszélyes véletlenek, balszerencsés események, balesetek. Csupán olyan jelenségek...
Ez a gitár olyan, mint a lelkünk. (. .) Lehangoltan nem szól. Fájdalmasan zörög. Ahhoz, hogy...
Én azt hiszem, nincs más hatalom, az Isten kegyelmén kívül, amely egy emberi szívet megnyisson,...
Engem egy pillanat megölhet, Nekem már várni nem szabad, Engem szólítnak útra, kéjre Titokzatos...
Akkor hát mit válasszunk? A nehezet vagy a könnyűt? Ezt a kérdést tette föl magának Parmenidész...
A legkisebb államtitok is olyan szikra, amiből nagy tűzvész lehet. Nemcsak az uralkodónak nem...
A szerelem örök, emberfeletti és titokzatos erejével megszünteti a magányt, eloszlatja a...
Vagyok, mint minden ember: fenség, Észak-fok, titok, idegenség, Lidérces, messze fény, Lidérces,...
Abban az életkorban, amikor a lélekben még van elég fiatalság ahhoz, hogy bánkódni tudjon és...
A technológia akkor a legveszedelmesebb, ha titokban aknázzák ki a benne rejlő lehetőségeket.
Kell hogy legyen szemtanúja az életünknek. Egy milliárd ember él ezen a bolygón. Ugyan mit számít...
A Komoly Tanácsok Boltjában föl-alá sétál a boltos, Doktor Sétamárta. Jönnek a vevők, kérdezik...
A titok válasz mindenre, ami van, ami volt és ami valaha lesz.
Valami képessége mindenkinek van. Van, aki megérzi a földben a vizet. Vagy a fémeket. Van, aki...
Élek, s hogy meddig, nem tudom, Meghalok, bár nem akarom, Megyek, s egész utam titok: Csoda,...
Két isteni tulajdonság van bennünk. A Titok és a Fény. A Titok: lelkünk mélye. A Fény pedig...
A világ igazi titokzatossága az, ami látható, nem az, ami láthatatlan.
Legbelül mindenki megfejthetetlen titok számunkra. (...) Sosem láthatjuk egymást tökéletesen...
De jó lenne, ha csak egy percre, amit még senki se látott, titokban meglesni, milyenek a...
Egy titkot néha úgy lehet a legbiztosabban megőrizni, ha titokban tartjuk, hogy titok.
A szerelem tulajdonképpen megfoghatatlan. De éppen ez a titokzatos valami nő, gyarapszik egyre...
Nemcsak az az igazság, hogy megcsókoltunk egy nőt, hanem az is, hogy titokban vágyakoztunk rá, s...
A látással kezdődik a megismerés és a vágy, a látással kezdődik az ember, (...) látással kezdődik...
A titoktartásnak egyetlen módja van, ha nem nyitod ki a szád.
Szájtátva álltam s a boldogságtól föl-fölkiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van és...
Egyik árulás maga után vonja a többit. Egyik hazugság a másikat. Minden titok újakat szül.
Mondd meg, először is, hogy mitől borzong meg a szív; magyarázd meg, miért zeng végig egy...
Sajnálatos módon a felvilágosodás forradalma megtorpant a természettudományok kapuinál, soha nem...
Amikor távol vagy, szeretném, ha közel lennél. (...) De mi van akkor, amikor együtt vagyunk?...
A tízéves gyermek Portland szikláján szembeszállt mindennel. A szélviharral, mely elragadta a...
Ha sírok az esőben titokban, Még olyanom sincs, akivel megosszam.
A betegség nem úgynevezett jó. De például, aki volt valaha csecsemő, visszakerül vele az anyja...
Az emberek jövője és a magad sorsa titok - így kell lennie; de élj úgy, hogy mindig kész légy...
Nem mondhatsz gyakran nemet azoknak, akiket szeretsz. Ez a titok. És ha mégis megteszed, annak...
Az élet kiszámíthatatlan. De a sorsunkról mi döntünk.
Az emberek megbíznak bennem, de én nem bízhatok meg bennük.
Csak beszélgettünk, beszélgettünk, végül beleszerettem...
Csak bevallott titkainkkal horgonyzunk le mélyen a másik lelkében.
Előfordul, hogy legféltettebb gondolatainkat is szívesen osztjuk meg olyan idegenekkel, akiket...
Az embernek joga van ahhoz, hogy titkai legyenek. Joga van ahhoz, hogy megőrizze életének azokat...
És, ha tudjuk, hogy bekövetkezik miért féljünk tőle? Jobb megijedni, hiszen ha nem ez mi értelme...
Oly nagyon igyekszünk eltitkolni életünk bizonyos részeit még a legközelebbi barátaink elől is!...
Ha szeretlek is, mi közöd hozzá?
Oly nagyon igyekszünk eltitkolni életünk bizonyos részeit még a legközelebbi barátaink elől is!...
Senki sem örül a rivaldafénynek, ha sejti, hogy perceken belül hasra fog esni.
Saját titkainkat tabuknak tartjuk, a mások titkait szenvedélyesen kutatjuk. Ilyenek vagyunk!...
De amint van okom, Nem hordani többé A titkolt szerelemnek Életölő fájdalmát: Szintúgy van okom,...
Majd megtanulod, miért van a nőknek nagy kötényük (...), az mindent elfed, amit nem akarunk látni.
Volt valaha valami közös titkotok? (...) Próbáld ki, legyen egy közös titkotok, csak kettőtöknek....
Semmi nincs elrejtve, ami nyilvánossá ne lenne, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre...
Barátom, mondok neked egy nagy titkot. Ne várj az utolsó ítéletre. Megtörténik az mindennap.
A társalgás mindig veszedelmes, ha az ember el akar titkolni valamit!
A rejtekhely többé nem rejtekhely, ha idegenek is tudnak róla.
Minden embernek, aki valaha volt, van vagy lesz, van egy dala. Ezt a dalt nem írta senki. Van...
A titkolózás szenvedést okoz, de a leleplezés annál is többet.
Vannak titkok a látszólag oly nyilvánvaló világon, és különös elhallgatások rejtőznek a kimondott...
Ha valaki el akar titkolni valamit, előbb-utóbb túl sokat fog beszélni.
Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg - épp ezért miként képzelheted, hogy...
Akinek nincs titka, érdektelen ember.
Vannak dolgok, amiket inkább ne firtasson az ember.
Mindannyian őrizgetünk titkokat, mert nem akarjuk bántani azokat, akik szeretnek bennünket.
Ha csodát látok, választ keresek.
Minden ember hold: megvan a sötét oldala, amit sose mutat meg senkinek.
Van valami varázslatos egy történet első szavaiban. Sosem tudhatjuk, hová vezetnek minket.
Amit egy nő meg akar tudni, azt kiveszi vagy sírással, vagy kéréssel, vagy édes csókkal.
Az emberek olyanok, akár a házaik: teli vannak titkokkal. Vagy a titkok uralják őket, vagy ők a...
A bizonyosság, akkor is, ha keserű a tudás, mindig sokkal, de sokkal jobb, mint a nem tudás...
Valami nagyon furcsa dolog folyik itt. Nem: több mint furcsa. Borzalmas és megmagyarázhatatlan,...
A nőnek nem szabad a tenyerén hordani a szívét, hogy mindenki belepillanthasson.
Vannak olyan álmai, tudom, amelyeket elhallgat előlem. Nem is akarom ismerni őket. De azt mondom,...
Minden bűnesetben ugyanazt tapasztalja az ember, amikor kihallgatja a tanúkat. Mindenki megtart...
Vannak dolgok, amelyeket annak ellenére szeretünk egyedül csinálni, hogy nincs bennük semmi rossz.
Vannak esetek, amikor hallgatni valóban arany, de bizony vannak esetek, amikor viszont hallgatni...
Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék.
Mindent tudunk, de nem mindig áruljuk el, hogy mi az, amit tudunk.
A beszédben világgá kiáltjuk, az írásban elrejtjük titkainkat.
Bújhatsz álarc mögé, de vigyázz... más is megteheti. Nem csak neked lehetnek titkaid.
A lelkünk teljes kitárulkozása még a legbizalmasabb kapcsolatban sem ajánlatos. Mindenkinek joga...
Elmondani csak akkor lehet valamit, ha le is tesszük a terhét annak, amit elmondunk.
Nem kell mindent tudni. Nem kell bolygatni a múltat. Nem kell beleütni az orrunkat olyasvalamibe,...
Jobb, ha egy száj mögé vannak rejtve a titkok.
Ami (...) a tengert illeti, nincs helyszín, amely nála jobban őrizné titkait. A kellékek itt...
Az elhallgatás olykor több a hallgatásnál. Olyanféle függöny, amely jótékonyan leplez egy olyan...
Azt, amit akarunk, a vágyainkat, sokszor mélyen elrejtjük magunkban. Annyira kedves és...
Két ember akkor tud titkot tartani (...), ha egyikük halott.
Azok a dolgok, amikről az emberek úgy gondolják, hogy inkább nem beszélnek róluk, azok olyan...
Majdnem mindenkinek megvan a maga Pandora-szelencéje, titkos bánata és gyötrelme, amit nem oszt...
A nők természetükből adódóan titkolózóak, és jobb szeretik maguk őrizni a titkaikat.
Az igazságot sohasem lehet olyan mélyen eltemetni, hogy ne lehessen kiásni.
Az összes kis ócska, szégyenteljes titkomat ismeri, amit különben a lehető legtovább elrejtenék...
Kerülöm a tekintetét. Ahogy keresztülvágok a helyiségen, végig magamon érzem, de kényszerítem...
Minden szempár mögött egy ismeretlen emberi múlt rejtőzik.
Minden ember titkok leple alatt - mint az éjszaka leple alatt - éli valódi, igen érdekes életét....
Hallgassunk minden olyan dologról, ami egy kapcsolat szempontjából jelentéktelen, s a másiknak...
De mi vár a kapu túloldalán? Van olyan kapu is, ami mögött semmi sincs.
Meghallani valamit a legveszélyesebb, az már egyenlő a tudással, a beavatottsággal, a...
Nincs olyan rejtély, amit ne kellene megpróbálnunk megoldani.
Mind félünk tőle, hogy kifürkészik az érzéseinket és a titkainkat. Pedig az igazság az, hogy...
Változtatni akartam az életemen? Azt hiszem, nem, de utam során lassacskán mégiscsak változom....
Nem tudom: egyik ember titka jó helyt van-e a másik ember birtokában? A vadat hálóval, csapdával...
A rejtélyek a könyvekbe valók, a valóságban iszonyú fárasztóak.
Néhányan összehúzott szemmel méregetnek, mások megjátsszák az érzéketlen közömböst. Bárcsak...
Keressétek, amit kerestek, de nem ott található, ahol keresitek. Boldog élet felé loholtok a...
Vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni. Amiket csak önmagával intézhet el minden ember.
Csak azok érezhetik meg szívünk titkait, akiknek a szíve úgyszintén titkokat rejt magában.
Az a hallgatás egyik hátránya, hogy az ember akkor is távolságot tart a párjától, ha nem kerül...
- Sajnos, engem a bűntények a legkevésbé sem érdekelnek. - Örömmel hallom (...), hiszen eszerint...
Ha havon jársz, nem rejtheted el a lábnyomaidat.
Érzelmeinkben vannak titkok, amiket a józan ész semmiképpen nem fejthet meg.
Számtalan dolog van, amit nem szeretünk tudni azokról, akik közel állnak a szívünkhöz.
- Utálom a titkokat! - Pedig vannak... - Akkor mondd meg, hogy élhetnék együtt vele? - Ahogy...
Egy jóbarát meghagyja neked a titkaidat. A legjobb barátaid pedig segítenek megtartani azokat.
Ha egy csomó derék, csöndes ember semmiről semmit nem akar tudni, akkor mindig készül valami.
Némelyeknek megadatik az a különös képesség, hogy kifürkésszék mások legrejtettebb titkait is.
Soha nem olvasok közterületen. Pláne nem villamoson. Nem szeretem, ha látják, hogy mit olvasok....
A titkokat leplek takarják, s ha elindulsz a fölfedezésükre, sorban tárulnak föl előtted a...
Az emberek nem tudnak titkot tartani. A szemükből, a szavaikból, minden rezdülésükből, a...
Csak annyira vagy beteg, mint a titkaid.
Nincs nagyobb gyötrelem, mint magadban hordozni egy el nem mondott történetet.
Nem csodálom, ha olyasmit is hallottál, aminek nem örültél. Tudod, azt mondják, a hallgatózóknak...
Egy ördög érdekesebb, mint egy angyal. A bűn mindig érdekesebb a jónál. A rendetlenség a rendnél,...
Eszem ágában sem volt hallgatózni. Már-már vallásosan tisztelem mások magánügyeit, arról viszont...
Ha kíváncsiak vagyunk egy hely titkaira, kérdezzük csak meg a cselédeket.
Gyakran jobban megbecsülnek minket azért, amit nem mondunk ki.
Az ismeretlenség hatékony fegyver lehet.
A gonoszság természete az, hogy titkos.
A titkok olyanok, mint a parázs a kályhában: kihunynak, ha túl sokáig piszkálja őket az ember.
Te ki vagy te csupa ki nem mondott kérdés csupa el nem dúdolt dal kilenc meg nem élt élet ajkadon...

Idézet mára

Erősnek kell lennem, kívül és belül mint egy kőszobor, kinek a lelke már kihűlt de mégis áll, de neki mégis fáj.
(Mentha)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio