Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
A múlt már történelem. A Holnap még rejtelem, de a ma adomány. Becsüld a jelent.
Sétálj, ez a dolgod, a városon át körbe-körbe, Csodálkozz, és hatódj meg néha, és gyakran nézz a...
Kis hazánkban napról-napra viccesebb az élet, A történelem minősít országot és népet. Pénz...
Aki nem tud tanulni a maga zuhanásaiból, az lehetőleg kerülje el ezeket. (...) A mi lett volna,...
A történelem fürdőkádjában bajosabb kézben tartani az igazságot, mint a szappant, s még annál is...
Értékeled, hogy vannak nem mindennapi férfiak és nők, és nem mindennapi pillanatok, amikor a...
A történelem inkább madárbél-jóslás, semmint igazi tudomány.
A legrosszabb sors, ha valakit elfelejtenek. Vannak, akik a történelem főszereplőivé válnak,...
A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.
A történelem olyan, mint a zsíros kenyér hagymával (...). Semmi változatosság. Ugyanazt az ízt...
- Miért gondolják a nők, hogy csak manipulációval érhetnek el valamit? - Történelem, személyes...
Az elnyomó törvények hajlamosak erősíteni azt, amit tiltanának. Ez az a kényes pont, amelyre a...
A történelem mese, melyet a győztesek mondanak el. De kik ezek a győztesek? Barbár harcosok,...
Minden kor embere úgy éli át a saját korát, hogy zűrzavaros, véletlenszerű, és csak kétszáz év...
Van a háborúnak egy törvénye, amelyik így szól: a tiszta fegyverek győznek a szennyes fegyverek...
A legenda csupán egy olyan ember, akit a történelem kipécézett magának.
Amióta a világ világ, háború és államalkotás egymással párhuzamosan fejlődnek. Az államok egyre...
Kérdezem magamtól: a szülőföld táj- és emberélménye meddig marad meg bennem? A szülőföld állandó,...
Visszaemlékezett arra a napkeleti királyra, aki meg akarta ismerni az ember történetét, s egy...
A történelem kereke gyakorta fordul, és néha jót fordul és néha rosszat. Az marad meg rajta...
Én hittem az embereknek, az újságoknak, a reklámoknak, a politikusoknak és a...
Sokunk ma a történelem bármely más korszakához képest erősebben függ a barátságtól, mely igazán...
Megőrizni az ifjúságunkat nem élettanilag nehéz, hanem lelkileg. Mert elromlunk. Alkalmazkodunk a...
Felsőbbrendűségét másra kényszerítő nép még meg nem maradt a történelem sodrásában.
A történelem számomra nem más, mint eszköz arra, hogy egyre jobban megismerjem Istent, aki -...
Káprázat pusztán a történelem, Míg némán a vállára hajtom fejem, Elringat, marasztal, egésszé...
Az emberiség túlságosan komolyan veszi magát. Ez a világ eredendő bűne. Ha a barlanglakó tudott...
A történelem az igaz hazugságok birodalma.
Szerte zúzott történelem. Korcs ivadék. Lejárt idők. Lidércfény világítja még Az elhagyatott...
Kincseket mutatnak... felbecsülhetetlen értékű tárgyakat. Nagyon szépek. A történelem darabjai, a...
A történelem a második világmindenség, amelyet az emberiség alkotott, válaszul a halál...
Jó háborúk nincsenek, de sajnos néhány háború szükségszerű, és amikor ez kirobbant, az volt....
A múltat nem lehet megismerni. A történelem szakaszonként dől a sírba, azzal a kihaló...
A hatalom ott válik önnön karikatúrájává, amidőn saját szakállas vagy csupasz képét kezdi...
A történelemben és a kapcsolatokban minden csak emlék.
A történelem tanulsága, hogy az emberi faj könnyben és vérben újhodik meg. Minden nagy viharban...
Csak bolondok és újságírók sértenek olyan királyt, amelyik még meleg. A királyokat és a divatokat...
A történelem vulkán és gyomrában a megválaszolatlan kérdések lávája izzik.
A történelem tele van olyan szélhámosok történeteivel, akik nem tudták, mikor kell abbahagyni.
És milyen különös: a vallásosak és a nem vallásosak egy pontban egyetértenek, miszerint szabadság...
Nem bizonyítja-e a történelem, hogy mennyire reménytelen az emberek azon igyekezete, hogy...
Nincs kivétel. Mindenki hazudik. Úgy színezi ki az igazságot, hogy célszerű legyen: a horgásztól...
A történelmet mindig a győztesek írják. Amikor két kultúra megütközik, a vesztes megsemmisül és a...
A dolgoknak előbb-utóbb jó mederbe kell terelődniük, noha ez bizonyos viták, nehézségek és...
A történelem nem ismétli önmagát, de rímel.
A történelem minden pillanata mulandó, értékes és egyedi. De néhány kitűnik közülük, mint a...
Te is észrevetted, hogy az önfeláldozó nők a történelemben: Jeanne d`Arc, Teréz anya (...)...
A történelem földcsuszamlásai néha elkerülhetetlenné teszik a viszályt.
Miért vagyok magyar? Ez egy kérdés. Most. Üljünk le! Először azért, mert az anyám, az apám, a...
A történelem tanulmányozása: az emberiség önmagának szóló figyelmeztetése.
Az uralkodó - a történelem rabja. A történelem, vagyis az emberiség tudattalan, közös, társas...
Az emlékezet. Az az életünk egyetlen mércéje. Ha nem emlékeznek ránk, az olyan, mintha nem is...
Mindenre van garancia, csak a történelemre nem.
A történelem koholmány, melyet fegyverként használnak, kik elfednék az igazságot.
Bűnt elkövetni s kérkedni vele: ez a történelem.
Egy nép történetében az átlagember a meghatározó elem. A nemzet egészségének mint egy testnek...
Mi a történelem? A múlt visszhangja a jövőben. A jövő tükröződése a múlton.
Úgy is eltölthetjük az életünket, hogy a világ mondja meg nekünk, kik is vagyunk. Épeszűek vagy...
Lehet addig szeretni valakit, amíg egy még nagyobb, igazabb szerelem fel nem bukkan (...). Ezt...
Az emberi történelem tulajdonképpen tanulási folyamat, amelyben a gonosz csak arra szolgál, hogy...
A történelem nem ismer példát arra, hogy valaha is értelmesen és a nép javára kormányozta volna...
Szerencse, hogy a történelem nem ismer feltételes módot (...). Van abban valami megnyugtató, hogy...
Azok az elvárások, amelyeket a történelem támaszt egy generációval szemben, gyakran széthullanak...
Nincs semmi rossz a hatalomban, ha a hatalmat helyesen használják. Láthatjátok, mi történik, ha...
Oly korban élünk, amely az emberi történelem legkülönlegesebb három vagy négy évszázadának...
Bukott angyalokról már többször hallottunk a történelem során: bűnbe estek földi asszonyokkal, és...
Az orvosok egy állandóan fejlődő és folyamatosan változó világban élnek. Csak egy pillanatra...
A végzet: bizonyos emberi alkat találkozása a történelemmel.
A történelem magával hozza tanulságait. Korunk bizonnyal eredményes volt a kiválók elriasztásában...
A történelem (...) egy nagy játékasztal. Mindenki játszik rajta, s csak később derül ki, hogy ki...
Jól tudjuk, hogy a történelmet a mindenkori győztesek írják, így hát a történelem egésze az...
Rajtunk múlik a történelem. Ne mi múljunk rajta!
A történelem nem más, mint egyezményes mese.
A szerelem jobban tetszik, mint a házasság, éppúgy, amint a regény is mulatságosabb, mint a...
A történelem már egészen felületes áttekintése bizonyítja, hogy bennünk, emberekben, megvan az...
Súlyos tévedés azt hinni: a történelem homályos foltjait vérrel lehet megtisztítani.
Egy vezető történész kérdezte egyszer tőlem, hogy miért nincs a cigányoknak más európai népekhez...
Mégis nagy dolog a világvége, ha csak egyszer van a történelem folyamán.
A történelem nem dátumok, helynevek, háborúk halmaza. Az emberekről szól, akik kitöltik közöttük...
A múlt csak a jelen fényében érthető; és a jelent csak a múlt fényében érthetjük meg teljesen.
Hogyha egy marslakó lejönne és azt mondaná nekem, hogy sokat hall a depresszióról, és szeretné...
Aki egy embert öl meg, az gyilkos. Aki milliókat, az hódító.
Vannak olyan századok, amikor a közvélemény a legrosszabb vélemény.
Amikor Hunort s Magyart Hadak Ura Csillagszekéren felrepítette a Hősök Mulató Mezejére, Nemere...
- Nem történt-e meg számtalanszor a világban, nem történik-e most is, hogy a férfi elhagyja a...
Az emberek történelme az elfogadott hazugságokon alapszik.
Az ember tudatosan él önmagának, de tudattalan eszközül szolgál az emberiség történelmi céljainak...
Hogy a magyar nemzet mennyire államalkotó képességű, azt mutatja az is, hogy a háború után ránk...
Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami...
A gyerekeknek ismerniük kell a múltat, hogy ne érezzék magukat magányosnak ebben a hatalmas...
A nagy tetteket mindig nagy szavak előzték meg.
A vallás is sok véráldozatot kívánt a sötét évszázadok során. Abban a pillanatban, mihelyt őt...
Papjaim és zsandárjaim segítségével mindent megtehetek.
Az ember néha olyan buta. Azt hiszi, vannak történelmi dolgok, meg vannak magánügyek, s a kettő...
Olyan császára akarok lenni alattvalóimnak, amilyen császárt magam szeretnék, ha alattvaló volnék.
Most nem a tenyeredből jósolok, felség, hanem csak szívemből, hisz ehhez még jóstehetség sem...
Kapuban áll a történész is, amikor arról dönt, hogy milyen történeteket enged be a múltból a...
Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit!
A történelmet azért kell tanulmányoznunk, hogy jobban megértsük a jelenünket.
A történelmi fatalizmus elkerülhetetlen ahhoz, hogy megmagyarázzuk az ésszerűtlen jelenségeket...
A magyarban nincs meg azon tulajdonság, hogy összetartson, sőt inkább vész össze egymással.
A gyerekeknek úgy kell a jövő felé haladniuk, hogy ne nyomassza őket olyan múlt terhe, amelyhez...
Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.
Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárologtak.
A nihilizmus legfőbb oka: hiányzik az emelkedettebb faj, vagyis azok, akiknek kimeríthetetlen...
Hány gaztettet avattak egyetlen szóval erénnyé azzal, hogy nemzetinek nevezték!
És mi az emberiség története? vérfolyam, amely Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki, És...
Julius Ceasar nővérét nem lehet büntetlenül meggyanúsítani.
A történész visszafelé tekintő próféta.
Semmi vicces nem volt abban, amit Krisztus mondott. Ami vicces, az az, hogy Krisztus elmondta...
Vért ontanak és ontottak, mióta a világ világ, ömlött, mint a zuhatag, pezsgő, és aki ontotta,...
Egy nép történelmében döntő tényező az átlagember.
A történelmet a hősök hóhérjai írják.
A császár elleni összeesküvést csak akkor hiszik el, amikor a császárt már megölték.
Európa középső és északi részeinek államalakulásai éppen befejezésükhöz közeledtek, amikor a...

Idézet mára

Ha rám gondolsz, Ha megcsókolsz, Ha megbántasz, Mosolyoddal kárpótolsz. Ha nincs tovább, Ha nincs már több, Egy lap őrzi emlékül, Mit is rejt a könny.
(Children of Distance)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2023. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio