Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
A tudás, Figyelem,tanulás ès Gyakorlás Szülemènye!
Van, ki büszke rá, hogy ember, másnak pénz és hírnév kell. Kit a művészet és a tudás vonz,...
Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés...
Lehet, hogy minden tudás legelején egy kérdőmondat áll?
Ha a pénz jelenti számodra a függetlenséget, soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot,...
Akinek a tudás megszerzése túl drága, vajon számol-e a tudatlanság költségeivel?
Ő a tied, hogy két karoddal óvd és vezesd. Add neki minden erődet és tudásodat, mindazt a jót,...
Hátradőlt, élvezte a sikert. Összeállt előtte a tudás minden részlete, ahogyan egy kép minden...
Az, hogy befejezetlenül jövünk a világra, mindannyiunknak félelmetes lehetőséget biztosít....
Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik nem.
Az iskola: kórház a tudatlanoknak. Annak kell odajárnia, aki képtelen bármit is elsajátítani; ott...
Minél többet tanulsz, annál kevésbé félsz. És tanuláson nem az iskolai tudást értem, hanem az...
Ami ifjúságom idején, a 20. század első három évtizedében a fizikában történt, olyan gyönyörű,...
Tudás és Tapasztalat nem beszélik feltétlenül ugyanazt a nyelvet. De vajon a tapasztalat útján...
Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását...
A tudás nem ér fel a bölcsességgel.
Az idő annak folyamata, hogy tudunk a jelenben, és nem tudunk a jövőben vagy a múltban. Az...
A fösvény sosem elégszik meg a pénzével, se a bölcs ember a tudásával.
És tudom, mi van ott kint a sötétben. És rettegek tőle. Az embernek elvileg az ismeretlentől kéne...
Azt mondják, a tudás hatalom, aminek az ellenkezője is igaz lehet. A nemtudás sebezhetőséget...
Egyes dolgokat sohasem ismerhetünk meg biztosan és teljes pontossággal. Tudásunk nagy része...
Tudni, kinek írunk, a tudást jelenti, hogyan írjunk.
A gondolkodás érdekesebb, mint a tudás, de nem érdekesebb, mint a felismerés.
Sportolni jó! Apám szerint a fiúk gyúrni járnak, a férfiak pedig sittet lapátolni. Másnap kaptam...
A tudás mögött az egykedvűség van. Ha megtudsz valami valóságosat az életről, nyugodt leszel és...
Egyelőre közel sem tudunk annyit a jelenségről, hogy egy névvel mindjárt hozzákapcsoljuk...
Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember - legyőzhetetlen.
Isten, add, hogy bujdosásom így végződjék egy szép napon: roskadjak én is le az útra, tettől,...
Az állatokról egy másik, bölcsebb és talán rejtélyesebb elképzelésre van szükségünk. Az egyetemes...
Nincs jobb tudás a tapasztalatnál.
Fura, hogy megismertem egy olyan embert, akit nem érdekel, mi vagyok. Végül is minden hősnek van...
A tudás hatalom, védd meg jól!
Hit: bizonyíték nélküli meggyőződés valami olyanban, amit valaki olyan mondott, aki tudás nélkül...
Egyetlen jó létezik csak: a tudás, és egyetlen rossz: a tudatlanság.
A vallás egy tudomány, olyan értelemben, hogy a legtisztább tudás. Mégsem tudás abban az...
A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye, sem átvenni, sem továbbadni nem lehet. Amit...
A legfőbb emberi tudás önmagunkat ismerni, s a célt, ahová lépteink visznek.
A jó világhoz tudásra, jóindulatra és bátorságra van szükség; nincs szükség arra, hogy bűnbánóan...
Ha az ember semmi módon nem jut el a szükséges tudásig, a végén azt kérdi: “ki tudja, mi lesz? -...
Ha a tudás megelőzi a tapasztalatot, előfordul, hogy értelmetlennek tűnik.
A szerelem nem tárgy, nem vész el, ha odaadod. Kínálhatsz szeretetet több embernek, a szerelem...
A hit magában, tudás nélkül kaotikus, ködös valami, és könnyen csődöt mond, alkalmazhatatlanná...
Egy olyan világban élünk, ahol a doktorok lerombolják az egészséget, a jogászok lerombolják az...
A tudásvágy, a kíváncsiság, az érdeklődés, a hajlam eredeti természetünk fölfedezésére, az...
A félelem nem más, mint a tudás hiánya.
A bizonyosság, akkor is, ha keserű a tudás, mindig sokkal, de sokkal jobb, mint a nem tudás...
Szinte minden versenyen legfeljebb néhány versenyző reménykedhet komolyan abban, hogy első lehet....
Az emberrel (...) negyven-ötvenöt éves koráig valóságosan megtörténik az élet. Akkor már tud...
Az ember attól fél, amit nem ismer. Mihelyt a megismerés, a tudás világossága ráragyog, minden...
Hagyjátok magatok mögött a tegnap álmait! Világítsátok be a Földet a tudás lámpásával, és...
Bölcs az, ki nem beszél, csak ha meghallgatják, mint ahogy a pohárnok sem kínálja kupáját addig,...
A sok tudás nem tanít meg a helyes gondolkodásra.
A feltaláló csak a használók egyike, és az, amit a találmányának funkcióiról és felhasználásairól...
Soha ne helyettesítsd a tudást hittel, mert ha hiszel, akkor soha nem fogsz tudni. Ha pedig tudsz...
Minden tudás forrása a szenvedés.
A tanárok azoknak az embereknek valók, akik önként semmit sem tanulnának. Csakis az a tudás ér...
Õ a tied, hogy két karoddal óvd és vezesd. Add neki minden erődet és tudásodat, mindazt a jót,...
[A tudás] soha nem koncentrált vagy integrált formában létezik, hanem csakis szétszórtan,...
Az ismeret csak akkor tudás, ha saját gondolataink erőfeszítésével szereztük, és nem emlékezetünk...
Nem voltál - és nem lehetsz már Soha enyim, jól tudom; Oh tudás, megátkozott fa! Elveszett...
Csak a tudás átadható, tanítható, de a bölcsesség nem. A bölcsességre rá kell találni, lehet élni...
A vadászatot egyáltalán nem a lövés tudománya, nem a gyilkolás és nem az étel, a bőr s a trófea...
Ha már Ádám evett a tudás fájáról, evett volna eleget!
Bármit megtehet, gondolhat vagy hihet az ember, a kisujjában lehet a világ összes tudása, ha nem...
A féltudás győzedelmesebb, mint az egész tudás: egyszerűbbnek tudja a dolgokat, mint amilyenek s...
Tudásunk egy csepp, amit nem tudunk, az egy egész óceán.
Az életben (...) számos alkalommal el kell nyomnunk véleményünket, érzelmeinket, gondolatainkat,...
A félreértés mindig veszélyesebb, mint a meg nem értés. Amit nem értünk, lassacskán fölvilágolhat...
Azért a hitet mégsem helyettesítheti a tudás. A tudós fej kitűnően összeférhet az analfabéta...
A tudás nem érzelmekből származik. Az odaadás nem érzelem - tudomány.
A tudás hatalom. (...) A hatalom nem gonosz dolog önmagában véve. Ahogyan a tudás sem az.
Rájöttem, hogy nem én magam vagyok a fény, még csak nem is a fényforrás. De a fény - az igazság,...
Sose akarj többet tudni a kelleténél! (...) Minél kevesebbet tud az ember, annál gondtalanabbul...
A műveltség része a tett is, nem pusztán a tudás.
A beszélgetés legfőbb célja mégis, hogy tudassunk vagy tudomást szerezzünk, továbbá hogy...
Van, ki büszke rá, hogy ember, másnak pénz és hírnév kell. Kit a művészet és a tudás vonz,...
Furcsamód a szakemberek sem bíznak jobban a képességeikben, mint az átlagemberek, vagyis csak...
Az ember élete alkonyáig fejleszti tudását, egyik leckét veszi a másik után, egészen az utolsó,...
Az okos ember minden tudása ellenére sem éri el a boldogságot.
Tudni a nem-tudást, ez a legbölcsebb.
A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az...
Minden férfi és minden nő kapcsolatban áll az energiával, amit szerelemnek hívnak, és ami...
Minden ránk vonatkozó titkos tudás itt lebeg az orrunk előtt, csak képtelenek vagyunk kihámozni...
Ha felismered tudatlanságod, óriási lépést tettél a tudás felé.
A talajnak szüksége van a magra, a magnak pedig szüksége van a talajra. Az egyiknek csak a...
Rendet sem tudott tartani - mert ehhez parancsolni kellett volna a tárgyaknak. Csak rendet...
Mikor éretlen a tudás? (...) Amikor annak ad hatalmat, akiben még nincs meg az a bölcsesség,...
Elhiszem, hogy mindent tudni akarsz, csakhogy a tudáshoz tettek kellenek. (...) Először is...
Létezik megfigyelés és tanulmányozás, és van a tudás. Az utóbbinak nem voltam és sosem leszek a...
Lázadnunk kell szüleink hite ellen, mert szükségszerűen korlátoltabb, mint az a hit, amelyet...
Tudásod nem arra való, hogy katedrául rántsd magad alá. Ne másokat sérts meg vele.
A tudás mindig fél a kételytől, a hit soha. Ezért erősebb a hit a tudásnál.
A hit erősebb a tudásnál, főképp a vakhit, hiszen a tudatlanságon alapszik, és aki semmit sem...
Ami a tudósokat valóban különlegessé teszi, az nem annyira a tudás, mint az a módszer, ahogyan...
Csak az ismeret, a tudás, a megismerés, a tapasztalat segíti át az embereket a rendellenesség...
Elveszíthetik a Boldogságba mint Legfőbb Jóba vetett hitüket, és akár az is előfordulhat, hogy...
Az az ember is, aki azt mondja, hogy nincs Isten, ellentmond egy fontos filozófiai alapelvnek. Õ...
A tudás alszik és horkol a könyvtárakban, de a bölcsesség mindent körülvesz, és lábujjhegyen...
Sok emberrel beszéltem, sok embertől tanultam. Kitől így, kitől úgy. Volt, aki bölcs volt, nagy...
Senki sem bánt, nem fenyeget. Mégis úgy érzed, összeroppansz, nem bírod tovább, sebek fakadnak...
A buzgalom tudás nélkül olyan, mint a tűz fény nélkül.
Meghallani valamit a legveszélyesebb, az már egyenlő a tudással, a beavatottsággal, a...
Az életünk időből áll. A napjainkat órákban mérjük, a fizetésünket ezeknek az óráknak alapján...
Nevetséges voltunkat nagyrészt túlzásba vitt szép ér­zések, erények vagy jó tulajdonságok...
Csak bátran fel! Te adj útmutatást, vesd el a képzelet minden koloncát, működjék szenvedély,...
Könnyebb a tudást elpusztítani, mint megszerezni.
Ha sikerre vágysz, válassz ki valamit, ami nem érdekel, aztán csináld legjobb tudásod szerint, ez...
Hazafiság, kötelességtudás és önlegyőzés, e három az, ami a háborúnak az igazak fegyvere.
Tudásban gyarapodtunk, de nem bölcsességben.
A tudás csak üzemanyag; kell hozzá a megértés motorja, hogy hatalommá változtassa.
A szerelem az adni tudás képessége nélkül olyan, mint egy kert, amelyben nincs virág. Én minél...
Az ember érzi, amint derengeni kezd az agyában, hogy önálló gondolkodás nélkül csak...
A tudomány egy olyan közös vállalkozás, ami generációkat fog össze. Továbbadva a stafétát, tanár...
Ismerd meg az ellenségedet, gondolta. A tudás nem csak védekezés. A tudás hatalom.
Jó, ha szaktudást szerzel, de nem jó, ha örökre megállapodsz mellette. Mindannyiszor, ha úgy...
Milyen közel állnak egymáshoz: adni - kapni, ajándékozni - elvenni, tisztelni - megalázni,...
A tudás hatalom, a diktátorok igyekeznek minden hatalmat maguknál koncentrálni, vagyis mindent...
A tudásnak semmi haszna cél nélkül.
Az alkotó ember előtt végtelen a tér. De ha tudásunkat nem is használjuk fel feltétlenül újabb...
Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik eltértek.
A tudásnak elvi határai nincsenek, és annak nem is szabad korlátokat szabni.
A tanulás és a tudás igen fontos, de épp ilyen fontos a megszerzett tudás használata. Aki nem...
Olyan sokan vagyunk, akiknek együtt kell élniük azzal, amit tettünk, és amit nem tettünk meg...
A költészet minden tudások közül a legelső és a legutolsó - épp oly halhatatlan, mint az emberi...
Egy nő sasként felrepíthet. Egy másik oroszlánok bátorságával töltheti meg szíved. De életed...
Az önismeret felszíni rétegeiben van az adottságainkkal, képességeinkkel, céljainkkal kapcsolatos...
Az emlékezés a találkozás egyik formája. A feledni tudás a szabadság egyik formája.
A régi mondás szerint jobb reménykedve utazni, mint megérkezni. A felfedezések utáni vágy munkánk...
Jézus azt mondja: Az igazság felszabadít. És ennek óriási a jelentősége. Igen, az igazság...
Az erőszakra, úgy tűnik, az egyetlen válasz a tudás lehet.
A mai napi bölcs mondásom nem az lesz, hogy az információ hatalom, hanem az, hogy az információ...
A boldogság más, mint az öröm. A boldogsághoz hozzátartozik a küzdelem, a tudás, a teljesítmény.
Nem tudtuk, hogy majd élni kell, Azt se, hogy meghalunk, A mellvértünk a nem-tudás, Hogy...
Amíg kívülállók vagyunk, nagyon egyszerű félreérteni az embereket és kapcsolataikat. Csak...
Az intelligencia az emberiség egyik legnagyobb adománya. De a tudásra való törekvés túlságosan is...
Sokan azt hiszik, a hajléktalan lét a társadalomtól való totális izolációt jelenti, a közösségen...
Az emberekben ott a tudás. A dolgok már ki vannak találva és le vannak írva. Már csak meg kell...
Az elméleti fizika tanárának mindig meg kell mondani, mit keressen. A tudását csak arra...
Tevékeny részvételünk nélkül az ünnep csak halott forma, merev díszelgés valami előtt, ami...
Igazi tudásunk elsüllyedt kincsként hever lelkünk tengermélyén (...) elsősorban azért, mert más a...
Minden szerepemben a tudásom legjavát akartam adni. Intellektuálisan, érzelmileg egyaránt. Azért,...
Az érett lélek jele a sírni tudás képessége.
A csekély tudás tetterővel párosulva sokkal többet ér, mint a nagy tudás, amely parlagon hever.
Mily különös dolog a tudás! Ha egyszer beléakaszkodott, rátapad az elmére, mint moha a sziklára.
A tudás a legnagyobb luxus.
Rádöbbentem, hogy csak egyet nem lehet elvenni az embertől: belső biztonságát. Ez pedig hitből,...
Ó, boldogok, kik még hiszik, hogy a tudás a zűrzavart apasztja!
Miből gondolja, miért merészeli azt hinni, hogy ez volt a csúcs? Igaz ugyan, hogy fogalmam sincs,...
A félelem a nem tudásból fakad. Ez az egyetlen félelem, amit megengedhetünk magunknak. De amit...
A tudással nő a kételkedés is.
Melletted másnak éreztem magam. Megtanultam a dolgok mélyére nézni, és választ keresni a...
A tudás nem csupán az emberek létének megjavítására használható, de félelemkeltésre és...
Ha ujjaidat hittel kulcsolod a tollra, a papír kivirágzik magától is, akár a rét...
Kacag rajtad az Isten csak, kacag és nevet. Ő teremtett meg, de most mit kezdjen veled? Mi mást...
Olyan után sóvárgunk, amiről azt sem tudjuk mi az. Ez a boldogság.
Hogy meghatározzuk, tudhatunk-e bármit is biztosan, előbb kételkednünk kell mindenben, amit tudunk.
Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm…
Előnyös, ha megjátszom a hülyét, de fáj, ha elhiszik.
Háttal álltam a világossághoz, arccal a megvilágított tárgyakhoz, természetes, hogy így arcom,...
Nem szükséges mindenkivel közölni, amit tudsz. (...) Az emberek nem szívesen viselik el az olyan...
Minden rossz felelet véletlen vagy szerencsétlenség. És ha fehér lappal újra lehetne kezdeni,...
Vannak dolgok, amiket ismer az ember és vannak dolgok, amiket nem. Az ismert és az ismeretlen...
A bölcsességnek vannak határai, az ostobaság határtalan.
Sokat gondolkozom, de semmire nem találok választ. Minden kérdés végén újabb és újabb kérdések...
Akik beszélnek, nem tudnak; akik tudnak, nem beszélnek.
Túl sok a könyv, és túl rövid az élet.
Amiről túl sokat tudunk, az nagyon bennünk él, és valamiképpen eggyé válik velünk.
A világon semmi nincs oly veszélyes, mint a nyílt tudatlanság, és a lelkiismeretes ostobaság.
A profi az, aki akkor is meg tudja csinálni, amit kell, ha nincs hozzá kedve. Az amatőr az, aki...
- Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.
Más dolog valakinek megmutatni, hogy téved, és megint más az igazság birtokába juttatni.
Abból nem sokat tanulsz, ha egyszerűen könyveket olvasol. Életre szóló tanulsággal igazán csak a...
Légy okosabb, mint a többi ember, de ne áruld el nekik!
Boldog vagyok, ha azt, amit nálam bölcsebbektől, meg a magam erejéből nyertem, átadhatom...
Tudni akarsz? Tanulj meg látni. Minden ismeretedet kívülről kaptad: semmi sincs lelkedben, ami...
Nem az az ostoba, aki nem tud, hanem az, aki nem akar tudni.
Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk.
Nem attól magányos a bohóc, hogy egyedül áll a porond kellős közepén, hanem attól, amit tudnia...
A csodálkozás az első lépés a megismeréshez.
Aki érti, hallgat; aki nem érti, az is hallgat.
Ahova ész kell, oda hiába az erő.
Még a bolondnak is kell hogy meglegyen a maga esze.
A szellemi fölényt szükségtelen éreztetni, éppen az benne az irritáló, hogy érződik.
Aki pedig kérdez, el akar jutni egy olyan pontig, ahol nincs többé kérdezés.
Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen.
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, Évmilliókra lesz tulajdonod.
Ahogy öregedett, sok mindent megtanult, de bölcsebb nem lett. Valójában úgy érezte, egyre többet...
Imádok a semmiről beszélgetni. Ez az egyetlen téma, amit kicsit ismerek.
Butának születni nem szégyen. Csak bután meghalni.
A féltudósság veszedelmesebb a csupa tiszta ostobaságnál. A makacs és megátalkodott szív, a...
Mindannyian félünk attól, amit nem ismerünk.
A legtöbb okos embernek tudomása van saját okosságáról, és kevesen olyan bolondok, hogy ezt a...
Nehéz okosnak lenni, amikor nagyon kell. Többnyire akkor vagyunk a legostobábbak, mikor arról van...
Ha azt hiszed, tudsz valamit, az a legbiztosabb akadály a tanulás előtt.
És amúgy is: amit nem tudsz, az nem bánthat. Nem így van? Ha az ember átsétál egy sötét szobán,...
Ahhoz, hogy egy nép a földi dolgok fonákságán jóízűen, bölcsen nevetni tudjon, sok intelligencia,...
Aki semmit sem tanult, nem is felejthet semmit.
A dogma nem más, mint határozott tilalom a gondolkodásra.
Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszélők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.
Az a legbölcsebb, aki tudja, hogy mit nem tud.
Csak kétféle ember igazán elbűvölő: az, aki mindent tud a világon, és az, aki semmit sem tud a...
Vannak emberek, akik többet tanulnak maguktól, mint másoktól.
Csak akkor jössz rá, milyen sokat vagy milyen keveset tudsz, amikor elkezdesz beszélni.
Intuíción nem az érzékek változó tanúságát, vagy a helytelenül társító képzelet csalóka ítéletét...
Aki tud valamit, annak mindenütt van becsülete.
Aki makacsul kitart tévedhetetlensége mellett, bizton számíthat rá, hogy elmaradhatatlan kísérője...
Csak egy mód létezik, ahogyan meg lehet tanulni valamit. Mégpedig cselekvéssel.
Okos ember kevésből is ért.
Minden hajóhad sebessége a hozzá tartozó leglassúbb hajó sebességétől függ. A tanítók gyorsasága...
Minden jónál többet ér a józan ész.
Az értelem nem a válaszokban található, hanem a kérdésekben. A világ (...) idővel összetörik....
Mindent tudunk, de nem mindig áruljuk el, hogy mi az, amit tudunk.
Mit ér az ész, a szellemi kiválóság, a Parnasszus magasa az ősi ösztönök és a test démonainak...
Aki nagy útra készül, aki testi erejét nagy próbának veti alá, még az is, aki bárminemű...
A tudatlanság talán nem a legjobb dolog, de elviselhetőbbnek tűnt, mint a fájdalom, amely a már...
Nincsen semmi, ami igazságosabban van elosztva az emberek között, mint a józan ész; mert mindenki...
Az ember ne próbálkozzék a gondolkozással, ha a megfelelő készülék nem áll rendelkezésére.
Ha tudatlan vagy, de nagy a képzelőerőd, elképzelheted azt is, hogy nem vagy tudatlan, csak a...
Arról, amit nem ismerünk, mindig túlzott módon gondolkodunk.
Ez az asszony szép és okos: de mennyivel okosabbá vált volna, ha nem lenne szép!
- A psziché? - Az a gondolkodó tudat, amely megmondja nekünk, hogy mennyire élők tudunk lenni...
A zseni tévedhet legnagyobbat. (...) Az igazi talentumnak, ha szerencsétlen, joga van az...
Az okosnak sok út kínálkozik, az ostobának meg csak a börtön, s a koldustarisznya.
Mi fej nélkül se tudunk elrendezni semmit, jóllehet a fejünk akadályoz a legjobban, hogy bármit...
Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz...
Ha egy ember nem tud valamit, és nem tudja, hogy nem tudja - kerüld el őt! Ha egy ember nem tud...
Tanulj, keresd a fényt, de másik szemed az örökmécsesen legyen! Hallgasd a tudósokat, de csak az...
Ha nem ismerem szülőföldem fáit, madarait, ember-lakóit, ha nem tudom elképzelni azt a földet,...
Az elvek által jutunk el a következmények ismeretére.
Ha valaminek ismerjük az okát, akkor többnyire kivédhetjük a következményeket.
Jobb nem sok igazán jót és szükségeset tudni, mint nagyon sok közvetettet és feleslegeset.
A gondolkodásnak (...) a csodálatban kell gyökereznie.
Az ember cselekvésre és gondolkodásra született, nem bölcselkedésre. A bölcselkedés csak...
Amit józan értelemnek vagy észnek nevezünk -, természettől fogva egyenlő minden emberben; úgyhogy...
A félszemű sokkal tökéletlenebb a vaknál, mert tudja, hogy mije hiányzik.
Ismeri netán a mondást: a képesség felülmúlja az értelmet. Nem igaz. Az értelem múlja felül a...
Az egyik ember tudja, amit beszél, a másik ember beszél, amit tud.
Amikor az ember úgy igazából tud valamit, az kiállja az idő próbáját.
Ezen a világon minden jelentéktelen és érdektelen, kivéve az emberi szellem legmagasabbrendű...
Amit ma ismeretnek nevezünk, az nem egyéb, mint a lelkünkön kívül lévő világ ismerete, és...
Sajnos a világ szereti úgy tartani, hogy az okos nő nem lehet vonzó, aki pedig csinos, az minden...
Az a dolog, amit a legnehezebb megtenned, ami a legnagyobb ellenállást váltja ki belőled, egy...
Az emberi szellem teljessége a tiéd is. Élj vele, mindennap, ahogy lélegzik az ember.
Az ismeretlenektől tartani kell. (...) Ismeretlenek pedig mindig vannak.
Valamennyien istenek vagyunk, mondta Buddha. Valamennyien tudunk mindent. Csak meg kell nyitnunk...
A lélektant is megtanultuk A származásunk nyílt titok Kereskedőket köti boltjuk, Szám rabjai a...
A tompa elme számára az egész természet ólomszürke. A felvilágosodott elme számára az egész világ...
Értelmünk gyakorlati használata során a felejtés épp oly fontos, mint az emlékezés.
Senki sem tud önmaga intellektuális határai fölé ugrani, a redukcióra több a remény.
Mi haszna van, ha tudjuk, hogyan működik a villanykörte, mitől repül a repülő és mi az az...
A tudatlanság vakká tesz. Ó, nyomorult halandó, nyisd ki a szemed!
Hihetjük azt, tudunk valamit, de a tudományos vizsgálódásra hárul, hogy megerősítse vagy...
A vélemény (...) csak tényekre és ismeretekre építve lehet megalapozott, és ez az, amihez sok...
A sikeres emberek jobb kérdéseket tesznek fel, és ennek eredményeként jobb válaszokat is kapnak.
Az elmének megvan a hatalma alkotni. Mikor a problémán gondolkozol, a probléma is már meg van...
Az emberek meghajolnak a lángész hatalma előtt, gyűlölik, iparkodnak megrágalmazni, mert...
Az intelligencia egy bizonyos kvantuma velünk születik. Hogy ezt ki tudjuk-e hozni magunkból,...
Húsz-egynéhány évesen az ember hajlamos azt hinni, hogy mindenkinél okosabb. Harminc fölött...
Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világban, aki szavad, cselekedeted pontosan...
Néha, ha válaszokat keresünk, csak még több kérdéssel találjuk szembe magunkat. És néha jobb, ha...
A mélységes butaságban van valami szédítő és örvényszerűen vonzó, mint az enyészetben. A vákuum...
Akárki, aki abbahagyja a tanulást, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan...
Bizonyos dolgokhoz mindenki ért Magyarországon: hogyan kell tanítani, hogyan kell focizni, hogyan...
Aki (...) a világ csodájára jár, annak valóban csodájára jár az egész világ.
Az elme és okosodása megtévedhet, de az érzés sohase.
Megérteni annyit tesz, mint kérdésekre válaszolni, és az ember nagyon sok kérdés tárgya lehet.
Nincs mód arra, hogy tényleg mindent tudjunk, ezt is tudta, sőt azt is, hogy még azt se...
A gondolat ösvényein haladva egy idő után eljutsz egy olyan pontra, ahol minden szó elhagy, és...
Nem tudom, hogy melyik a rosszabb: ha tudatlanul, de boldogan élsz, vagy ha azzá válsz, aki lenni...
Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy állandóan megrészegednek...
Az értelem társaságba kívánkozik, a butaság a tömeget kedveli.
Okosabbnak néz ki az ember, ha kérdez, mint ha kukán hallgat.
A tudós gyakran kételkedik, a tudatlan ritkán, a bolond soha.
Amit az értelem el tud képzelni, azt el is tudja érni.
Csak azt tudhatjuk, amit megtanultunk.
Tapasztalat a bölcsesség kezdete.
Kételkedni, vizsgálódni, fontolni, tanulni kell annak, aki meg akar világosodni. Ó, de hogy...
Először is hallgatni kell - kiiktatni a közönséget és megítélni tudni önmagunkat. Figyelmes...
Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának,...
A gondolkodó ember java és boldogsága, hogy a kifürkészhetőt kifürkéssze, s a kifürkészhetetlent...
Minél magasabb szellemi színvonalon él valaki, annál inkább szolgálja azt, aki lent van! Ahogy...
Az a képesség, hogy valamit el tudunk végezni, értéket képvisel. Az, hogy a kapott eredmény jó...
A legtöbben inkább meghalnának, mint gondolkodnának. Sokan meg is halnak.
A tapasztalt horgász pontosan tudja, melyik hal mire harap.
A zsenialitás nem más, mint a józan paraszti ész ünnepi ruhában.
A gyerekek természettől fogva hiszékenyek. Miért is ne lennének azok? Úgy érkeznek erre a...
A legvilágosabban gondolkodó, legfejlettebb lelkek egyben a legmagányosabb emberek!
A valóság és a megismerhetőség határai nem azonosak.
Még mindig jobb fölöslegeset tudni, mint semmit.
Oktalan. Okos... Tulajdonképpen mit is jelent ez a szó? Maguk úgy mondanák, hogy Jane...
Soha nem engedtem, hogy az iskoláztatásom megzavarja a tanulmányaimat.
Mintákból éppoly nehéz tanulhatnunk valamit, akár a természetből.
Meg kell állapítanom, amit sok más tanító is megállapított már, hogy legtöbbet tanítás közben...
Egyes dolgokat nyugalomban, másokat viharban lehet a legjobban megtanulni.
Boldog-e, aki együgyű, nem is tudom, de a gondolkodás annyira fáj, meg különben is, mire mentem...
Voltál-e már úgy, hogy még semmit sem tudsz, de valójában igenis tudsz mindent? Paranormális...
Aki nem született tanító, akármilyen nagy tudós, amit tud, azt se tanítja meg. Aki meg az, azt is...
Mert az ember nemcsak kenyérből, vízből tartja fenn magát, hanem amit megismer a környező...
Nem jó az, ha valakinek sok ideje van a gondolkozásra és kevés esze.
Mi mindent nem tudunk mi! Csak valahogy abban a hiszemben vagyunk, hogy tudunk valamit. Ha...
A józan észt az emberiség kivételes tehetségeként kell elfogadnunk. Az érző szívet kiváló...
Vannak dolgok, amiket azért tanulunk meg, hogy eszünkbe juttassák, hogyan kell felejteni.
Amint előrehaladunk az életben, mindinkább rájövünk, hogy a legritkább bátorság: gondolkodni merni.
A tényeket akárhol megkapod, az a művészet, ha véleményed van.
Az ismeret megelőzi a hitet! Az ismeret nélküli hit: vakhit.
A láng magamagának nem olyan fényes, mint akinek világít: ép így a bölcs is.
Egyesek szerint a zseni képes rendszerbe foglalni a különálló dolgokat, szintetizálja az...
Jobb, ha olyan ostobák vagyunk, mint a többiek, mintsem hogy olyan okosak legyünk, mint senki más.
A zseni nyakon ragadja a sorsot.
Mindennek oka van. Csak éppen nem tudjuk, mi az.
Senki ne akarja bemesélni azt, hogy tisztában volt saját zsenialitásával: a zseni ostoba kaland,...
Hogy az emberi észben megvan és pedig természetes ösztönből bizonyos mértékben az istenség...
Tapasztalataim szerint az embernek igazán az árt, amit nem tud.
A távcső mellett és egyéb úton szerzett szellemi örömök olyan kincsek, amelyek csak akkor...
Annál nincs borzasztóbb, amikor nem tudsz magaddal mit kezdeni, érzed, hogy tudsz valamit, és még...

Idézet mára

Vízen járó a hazug valóság, léptei súlyát a habok habzsolják. Az éhes szájak, ha enni kérnek, nincs hagyatéka a szelídségnek. Törékeny teste csupán porcelán, mely összetörhet oly tétován, ahogy tort ül az én, a múlt tetemén, a semmi ölén, a vég peremén.
(Scerra )

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio