Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást...
Már több esetben is megfigyelte: azok az emberek, akiket politikai vagy tudományos becsvágy hajt,...
A gyanakvás nagy szíveknek Oly tudománya, amit tanulni nem sietnek.
Szkeptikus volt és tudományos alapokon gondolkodott. Szilárdan hitt az anyagban és elvetett...
A pszichológia tudománya, a lélek fejlődése, metamorfózisa a nagy átalakulás maga, és erről...
A Lélekpillangónak csodálatos módon nem volt szüksége arra, hogy megtanulja a selyemgubó...
Minden hit, vallás vagy bölcselet ugyanannak a létező világnak a valóságát írja le saját...
Nem vagyok beteg, hanem még mindig van bennem valami maradék abból az állítólagos emberi...
A pszichológusok újból és újból igazolták a Yerkes-Dodson szabály érvényességét. Talán ez az...
Tudományosan eljárni egy párkapcsolatban legalább akkora hülyeség, mint az intuíciónkra hallgatni...
A történelem inkább madárbél-jóslás, semmint igazi tudomány.
Isten (...) régen elhagyott bennünket. Fel-ad-ta! Sebaj, itt van nekünk helyette a tudomány.
A varázslat megfoghatatlan. A tudománynak vannak megoldásai.
Azt kérem Öntől és az egész világtól, hogy adjanak meg valamilyen általános különbséget az ember...
Hosszú távon a tudomány legbecsesebb ajándéka az, hogy minden korábbi próbálkozást messze...
Mindenki Faustnak születik, arra, hogy mindent hatalmába kerítsen, mindent megpróbáljon, mindent...
A teológia az isteni hazugság tudománya.
A tudomány az, hogy elfogadjuk, ami működik, és elutasítjuk, ami nem. S ehhez sokkal több...
A tudomány nagy pillanata: Einstein felfedezi, hogy az idő valójában pénz.
Aki asszonynak született, sohasem menekül meg minden babonától. A világ minden reáltudománya ki...
Az orvostudomány azt az embert vonza, aki vonzódik a hatalomhoz.
Az orvostudomány, (...) a remény gyakorlása.
A kíváncsiság minden tudomány kezdete.
Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne népszerűsítsem a tudományt. Aki szerelmes, világgá szeretné...
A tudomány csatatér. És a tudomány alkotmányában azt is leírták arany betűkkel, hogy a...
Akármilyen is a vadász, először legyen - ember! Ember, akit nem az ölés, a pusztítás élvezete...
A tudománynak persze számos csodás eredménye van, én azonban sokkal jobban élvezem a boldogságot,...
Nem arról van szó, hogy a tudomány módszerei arra kényszerítenek bennünket, hogy elfogadjuk a...
Elmúlt az idő, amikor a tudósok egyszerű semmibevevéssel fejezhették ki véleményüket a hóbortos...
A vallás egy tudomány, olyan értelemben, hogy a legtisztább tudás. Mégsem tudás abban az...
Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig...
A szerelmesek minden tudománya éppannyi, mint az orvosoké: ők is csak segíteni próbálnak a...
- Maga hisz Istenben? (...) - A tudomány azt mondja nekem, hogy Istennek léteznie kell. Az agyam...
A tudomány világán kívül a halhatatlanság hamar fakulni kezd. Aki becsavar egy új villanykörtét a...
Milyen különös, hogy épp Rex Donaldsonnak adta a szívét! Az ő társaságában is akadnak szerelmek,...
Az orvosok gyakran szembesülnek azzal, hogy egy-egy vizsgálat eredménye egészen más betegségre...
A legszebb, amit megérhetünk, az élet titkának keresése. Ez az az alapérzés, amely az igazi...
Visszaemlékezett arra a napkeleti királyra, aki meg akarta ismerni az ember történetét, s egy...
Egyetlen kormánynak sincs joga tudományos elvek igazságáról dönteni, vagy bármilyen módon előírni...
Nem vagyok beteg, hanem még mindig van bennem valami maradék abból az állítólagos emberi...
Meglepő, hogy az emberek nem hiszik, hogy a tudományban a képzeletnek is van szerepe. Pedig ez a...
A férfi olyan hamar felmelegszik, mint a villanykörte: egy pillanat alatt tűzbe jön, s ugyanilyen...
Minden társadalmi forradalmat, minden tudományos és technikai forradalmat megszállottak hajtottak...
Egy gyermek születésekor látjuk, hogy egy hús-vér emberke kiharcolja magát az anyaölből, de hogy...
Ez a modern tudományok kulcsa, és a természet igazi megértésének kezdete - hogy alaposan...
Tudománya kellene, hogy legyen az elkeseredésnek. Az embereknek szükségük van a nehéz időkre, az...
A világon nem a tudomány, a szeretet művel csodákat.
Gyakran mondják, hogy az agyban van egy Isten-formájú hézag, amelyet muszáj betölteni:...
Vastag könyveket olvasok érdektelen témákról. Áltudományok, amiket szívem szerint félvállról Se...
Nem lehet egy szenvedő embert megérteni a környezetétől függetlenül. A mai orvostudomány gyakran...
A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak.
A tudományban minden jelentős új felfedezésnek három fázison kell átesnie. Először azt mondja rá...
Az igazi alkimista a gyomor, mely a gyógyszerből kiválasztja a testre hasznos anyagot. A...
A tudomány a teológiával ellentétben soha nem vezet butaságra.
A tudomány és a vallás nem ellensége egymásnak, hanem szövetségese: két különböző nyelven mondják...
A vadászatot egyáltalán nem a lövés tudománya, nem a gyilkolás és nem az étel, a bőr s a trófea...
A tudomány egymaga fogja megoldani az emberi, társadalmi és vallási problémát.
A valósághoz mérten minden tudományunk primitív és gyerekes dolog - és mégis ez legnagyobb értékünk.
Az embernek volt mersze bepillantani az isteni fénybe, és rájött, hogy mint az összes többi...
A lényeg meglátásának körébe tartozik a megérzés, a tudományok pedig az ész birodalmába.
A tudás nem érzelmekből származik. Az odaadás nem érzelem - tudomány.
Ne félj csodálkozni. Ne félj kérdezni mások szerint furcsa kérdéseket, mondjuk Miért kék az ég?....
Mi vagyunk Isten elfelejtett tudományos projektje, amit hagyott berohadni. Aranyhalak, amelyekkel...
Tudományos kutatások igazolják, hogy azok az emberek, akik sokáig éltek együtt, megérzik egymás...
Ha a tudomány az igazságot adja nekünk, akkor az erkölcs a jót és helyeset, a politika az...
A beszélgetés legfőbb célja mégis, hogy tudassunk vagy tudomást szerezzünk, továbbá hogy...
A földrajzi tudomány elsősorban mindenkor az volt, amit annak tartottak.
Mi az az erő, amely messzire vezet a megszokott világ kényelmétől, és rávesz, hogy inkább...
A tudományos kutatásnak mindig az a vége, hogy hirtelen több probléma is felbukkan ott, ahol...
Mind úgy hisszük, hogy mi magunk vagyunk saját sorsunk kovácsai, és képesek vagyunk...
Akárcsak a romantikus ponyvaregényekben, a fizikában is az eggyé válás az áhított végcél. A...
A filozófia soha nem volt és soha nem is lesz tudomány.
Amit ma ismeretnek nevezünk, az nem egyéb, mint a lelkünkön kívül lévő világ ismerete, és...
A tudomány nemcsak összefér a spirituálissal, hanem kifejezetten hiteles forrásának számít....
Míg a tudományos ismeretek nem foglalják el az őket megillető helyet, addig lélektani okokból sok...
Ne keveredj konfliktusba fanatikusokkal, hacsak nem tudod szétoszlatni őket. Vallásra csak akkor...
A világon mindenhol, nálunk is, egyre gyakrabban érik támadások a tudományos világot. (...)...
A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb...
A nők mindig becsapnak. Vannak pillanatok, amikor a nők teljesen úgy viselkednek, mintha emberek...
Ezer ember közül csak egy képes meglátni a Jupiter holdjait. Azért, mert a másik...
Mérhetetlen áldásban részesültünk. Kiváltságosak vagyunk, és nem csak abban a tekintetben, hogy...
A tudományos ismeretek tára valójában változó bizonyosságú állítások tömege - némelyik nagyon...
A szentség a tudomány ellentéte. A szentség ima, és ránk semmi szüksége. Hívők kellenek neki. Nem...
Az irodalom az, ami ráébreszti a népet, hogy ő a nép, az emberiséget, hogy az emberiség. Az írók...
Az esztétikai feltétel fontossága nemcsak az ihlet pillanatszerű ítéleteiben érvényesül, hanem...
Félünk az atomrobbanástól, a stroncium 90-től meg a hasonlóktól, így igazán védtelenül állunk a...
A jót nehéz felismerni, ha nincs mihez viszonyítanunk. Az élet tanít meg erre a tudományra:...
A bölcs meg a tudományos gondolatok mindig elveszik az étvágyat.
Hihetjük azt, tudunk valamit, de a tudományos vizsgálódásra hárul, hogy megerősítse vagy...
A különféle vallásos szekták papjai... úgy rettegnek a tudományos haladástól, mint ördög a...
A tudomány szépsége véd meg bennünket a mágia rútságától. Az értelem szépsége taszít el a...
Egy mitológia nélküli emberiség egyszerű statisztikai adat, átlag. Természettudományunk a nagy...
Sok olyan dolgot megtanultam, amit tapasztalat nélkül megtanulni lehetetlen lett volna. Egyik a...
Két egyformán pusztító előítélettől kell tartózkodni: a teológusok által tanított ama babonától,...
Nem akarok fájdalmat okozni neked, de valld be, hogy a diplomáid nem elégítették ki egyetlen...
A tudomány, a technológia - ezt világosan és erősen akarom mondani - nem old meg minden...
A tudomány, amely háborús fegyvereket készít, az békés dolgokat is előállíthat. Aki irányított...
A tudomány különbözik az emberiség többi vállalkozásától, de természetesen nem abban, hogy...
Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések...
A tudomány be- bizonyítja a vízről, hogy nem vízszintes.
Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.
A tudomány tisztában van vele, hogy nem birtokolja az igazságot, ezért keresi azt, az egyház...
Az a civilizáció, amelyik elhidegül a tudományától és művészetétől, vagyis a kultúrájától, az...
A tudomány kísérlet arra, hogy a világot megértsük, kézbe vegyük a dolgokat, a magunk urai...
Az ember hatalmat kapott arra, hogy uralkodjék a természeten - ezt a hatalmat Isten nem vonta...
A tudomány egy olyan közös vállalkozás, ami generációkat fog össze. Továbbadva a stafétát, tanár...
A féltékeny szerelmesek mindent lehetségesnek tartanak. És a bírák, a kémek, a szerelmesek és a...
A mord ábrázat, melyet a tudományokra ruházunk, sok jó igyekezetet visszaijesztett.
Tudományos vitatkozásoknál nem a személy, nem a tekintély, hanem egyedül az igazság bírhat döntő...
A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy csúcsra, akkor...
Az emberi tudomány olyan, mint létrehozója, az ember: mulandó. Ezért van az, hogy minden...
Hét tulajdonságáról ismerni meg a bölcset: nem beszél az előtt, ki tudomány - és korra nézve őt...
A tudomány is olyan, mint minden más dolog, amit egyáltalán érdemes csinálni: ha már csináljuk,...
A tudomány olyan törékeny társadalmi folyamat, amelyhez nem elegendőek a rendkívül változatos és...
A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki olyan...
A valódi tudomány fontos ismérve, hogy a fizikát nem valamiféle népszerűségi verseny és nem is a...
Teste megmozgatása (...) a fiatalság egyetlen tudományosan is igazolt titka.
A fájdalom nagyon mulandó dolog. Az öröm viszont időtálló, mint a bronz. (Félre ne értsék: nem...
Bármely forradalmi eszme - akár a tudományokban, akár a politikában, akár a művészetben, akár...
Nehéz a tudományok útja, kezdete darabos és unalmas, elrettenti a félénket, és leveri az erőset is.
A tudománynak igaza van. A tényektől ne hagyd magad megtéveszteni!
Ha Eukleidésznek nem sikerült valakiben fiatalos lelkesedést gerjeszteni, akkor az nem született...
A régi mondás szerint jobb reménykedve utazni, mint megérkezni. A felfedezések utáni vágy munkánk...
A házasság tudomány. Az ember nem házasodhat, mielőtt egy asszonyt föl nem boncolt volna.
Szörnyedjenek el, akik látják Az én öleléseimet: Új, gonosz csókok tudományát.
Ma már nincs szabadság. A bírót nem köti úgy a törvény, mint ahogy a szíveket és lelkeket megköti...
Az ember azért olvas verset, mert az emberi fajhoz tartozik, amely emberi faj tele van...
Akit különféle vallási vagy tudományos dogmák nyűgöznek le, akinek szelleme kötött, nem...
A természettudományok története egyszersmind a hamis elméletek és a hibás prognózisok története.
Vannak, akik haláluk napjáig élnek, és vannak olyanok is, akik a diagnózis napján meghalnak. Az...
Amikor forradalmi természettudományról van szó, a gondolatok milyensége számít, nem pedig az...
A tudomány lépésről lépésre tárja fel a mindenség titkait, egyre fantasztikusabb összefüggéseket...
A tudományok fejlődését azon lehet lemérni, hogy milyen ütemben halmozódnak fel kivételek a...
Ironikus módon, minél egészségesebb a nyugati társadalom, annál inkább igényt tart az...
Minden tudomány csak a sírig tart, fiúk... latin nyelv, magyar nyelv csak a sírig való... mert ki...
A matematika a tudományok kapuja és kulcsa.
A tudomány története számos példáját ismeri az új, a korszakalkotó megállapításokkal való kezdeti...
Napi ezerkétszáz tapasztalatom van arról, hogy az emberiség körülbelül eljutott a falig....
A tudomány eredményeivel ölni és gyógyítani egyaránt lehet. Az a kérdés, hogy kik mire használják?
Ahogy a populáris kultúrában is jönnek-mennek a jojók és a Csikizz-Meg Elmo babák, úgy a...
Ismerd magadat és magad által az embereket; ez ismeret nélkül tudományod holt tudomány. (...)...
A biológiai tudományok révén felhalmozott összes bizonyíték azt a központi állítást támasztja...
Az alkalmazott tudományok területén végzett kutatások reformokhoz vezetnek; a tiszta tudományok...
Léteznek orvosi csodák. Bár mi, akik a tudományra esküdtünk fel, nem szeretünk hinni a csodák...
A szenvedő ember és orvosa között sajátos, bizonyos tekintetben furcsa viszony alakulhat ki. A...
Sajnálatos módon a felvilágosodás forradalma megtorpant a természettudományok kapuinál, soha nem...
A szerelem nem tudomány, ott semmiben nem lehetsz biztos.
Az orvosi műszerek fejlettségének és az uniós előírásoknak hála ma már a huszonnegyedik hét után...
A tudomány sosem győzhet a művészettel szemben, és a logika sosem győzhet a szeretettel szemben.
Nagy az ereje a félremagyarázásnak, de a tudományok története azt mutatja, szerencsére nem tartós.
A tudomány egyik parancsolata így szól: Ne higgy a tekintélynek!
Csak, ha nem akarjuk, nem tudjuk érezni a kapcsolatot a Föld összes emberével: összeköt bennünket...
Az elvont tudomány és a bizonyítás egyedüli tárgyai a mennyiség és a szám, s minden próbálkozás,...
A tudományos igazság csak nehezen tört utat magának ott, ahol a városok utcáin az inkvizíció...
A tudomány óriási fejlődésen ment keresztül, de az az eszköz még mindig feltalálásra vár,...
A zenének olyannak kell lennie, mint a matematikának, tisztán tudományosnak. Ne legyen köze a...
Attól, hogy eddig minden ember meghalt, nem biztos, hogy ezután is minden ember meg fog halni.
Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.
Lehetséges persze, hogy valaki egyszerre tudós és hívő ember, de úgy vélem, hogy a szó legmélyebb...
A látvány az új évezred szimbóluma lehetne: egy ember a digitális megváltás útján, rendkívül...
A tény önmagában semmi. Csak a hozzá fűződő gondolat miatt értékes, vagy az általa szolgáltatott...
A tudósok azok, akik a tabukat porba döntik, és nekik köszönhetjük, hogy átlépjük a tiltott...
A szerkesztő vagy kombináló készség - amelyben a találékonyság rendszerint megnyilatkozik, de...
Az ismeretlen nem feltétlenül a gyanakvás, a félelem vagy a babona forrása, hanem inkább arra...
A tudósnak a napfogyatkozás sötét pillanata is alkalom arra, hogy valamire fényt derítsen.
Ha egy vak bogár egy görbe faág felületén mászik, akkor nem veszi észre, hogy az általa megtett...
Egyelőre közel sem tudunk annyit a jelenségről, hogy egy névvel mindjárt hozzákapcsoljuk...
Nagyon nehéz megértenünk és elfogadnunk azt, hogy ez itt (ahol élünk, és amit látunk) egy...
Annak a valószínűsége, hogy élettelen anyagból egy élő sejt alakuljon ki, kisebb, mint annak a...
Az embereknek nemcsak a fizikai, hanem a lelki, pszichikai, spirituális túlélésért is küzdeniük...
A ma embere semmivel sem okosabb a több ezer, talán több százezer évvel ezelőtt élt generációk...
Ha adott esetben furcsa következtetésekre jutunk (...), akkor lényegtelen, hogy ez tetszik-e...
A természetben soha sincs ugrás. Én ezt a folytonosság (continuitas) törvényének neveztem......
Az alapkutatással foglalkozó az árbóckosárban ülő matrózhoz hasonlít, aki kiált, ha föld vagy...
A föld mozgásának kérdése nem hitkérdés, hanem ténykérdés.
Egy jó tudós mindig megkérdőjelezi saját elméleteit és feltételezéseit.
Véletlen. Minden a véletlenen múlik. Ezt természetesen egyetlen tudós sem vallaná be, de a nagy...
Az emberek különbözőek, de az igazság egy, és mindazok, akik bármely területen utána kutatnak,...
A tudósok Franklin-tól Morse-ig józan gondolkodók voltak, és nem alkottak téves elméleteket. A...
Minden probléma, amelyet valakinek sikerült megoldani, már megoldása pillanatában újabb...
Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy valaki kutató lehessen. Hiszen akkor én magam sem lettem...
A jó tudósok olyanok, mint a tévében a detektívek: elég nekik néhány nyom, és máris az igazságot...
Több alapunk van arra, hogy tagadjuk a létezését, azért, mert nem lehet bizonyítani, mint arra,...
Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.
A baktériumok nem idegeskednek, ha mikroszkóp alá tesszük őket. A Hold nem perel be, amiért...
A logika annak művészete, hogyan mehetünk magabiztosan rossz irányba.
A sok tudás nem tanít meg a helyes gondolkodásra.
A feltaláló csak a használók egyike, és az, amit a találmányának funkcióiról és felhasználásairól...
Senki sem lehet sikeres tudós, ha nem veszi figyelembe, hogy - az újságoknak és a tudósok...
Egy problémát nem a laboratóriumban, hanem a fejünkben oldunk meg. Az egész felszerelés csak arra...
Én jól ismerem Arkhimédész életét és munkásságát. (...) Amit életében csinált, legtöbbre a gömb...
A végtelenül kicsinek végtelenül nagy a szerepe.
Tudásunk egy csepp, amit nem tudunk, az egy egész óceán.
Ismereteinek legszélén próbálkozik csak az ember, hogy az elé táruló sok ismeretlennel...
A megsemmisülés lehetőségének árnyékában élünk, a dolog iróniája pedig az, hogy minél...
Pusztán attól, hogy 1-esek közülünk írnak-olvasnak, és a matematikához is konyítanak, még nem...
A múlt nem létezik, amíg meg nem mérjük a jelenben.
Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még...
Az új elméletek már eleve magukban hordják saját túlhaladásuk, cáfolatuk csíráit, és egy idő...
A logika ugyan erős és nélkülözhetetlen eszköze az emberi gondolkodásnak, de nem tud mindent...
Azért a hitet mégsem helyettesítheti a tudás. A tudós fej kitűnően összeférhet az analfabéta...
A problémákat nem új információk segítségével oldjuk meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe...
Az elmélet elmélet, és azt a kísérlet eredményeivel fennálló egyezés igazolja, akár tetszik...
Minden generáció azt hitte, hogy kezében vannak a válaszok, már csak pár apró dolgot kell...
Az elméletek a valóság térképei.
A technika erőfeszítés annak érdekében, hogy elkerülhessük az erőfeszítéseket.
Az univerzum befejezetlen alkotás, tudtad ezt?
Nem mindig az a kérdés a fontos, hogy egy eszme igaz vagy téves vagy hogy van-e egyáltalában...
Arra sem látok indokot, hogy a munkámban kifejtett nézetek miért sértenék bárkinek is a vallásos...
Mindent olyan egyszerűen kell csinálni, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbben.
Az univerzum törvény szerint működik. Amikről fizikaórán tanultunk. Tudod, mint a mozgás...
Ami a tudósokat valóban különlegessé teszi, az nem annyira a tudás, mint az a módszer, ahogyan...
Nem hiszem, hogy századunk végére az emberi test még mindig rejtene valamilyen titkot. És ha ez...
Kevésbé lehetetlen dolog a napot átfogni, egy csillagot megragadni, a szúnyoggal elefántot...
Az idővel tévesnek bizonyuló hipotézis is jobb, mint a semmilyen.
Szeretjük vagy nem, együtt kell élnünk a tudománnyal. Célszerűbb, ha megpróbáljuk a legjobbat...
Megfigyeléseink egyenletesen javulnak, de megértésük zegzugos úton halad előre.
Léteznek-e valóban természeti törvények ott kint, a mi gondolkodásmódunktól függetlenül, arra...
Tudásban gyarapodtunk, de nem bölcsességben.
A UNIX alapjában véve egyszerű operációs rendszer, de zseninek kell lenned, hogy megértsd az...
A misztikus elégedetten sütkérezik a csodában és örömét leli a rejtélyben, amit nem arra szántak,...
Egy találmány születésének pillanata sohasem véletlen; az emberek mindig csak azt találják fel,...
A tudósban is és a költőben is a gondolat elfogulatlanságát kell tisztelnünk.
Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik eltértek.
A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a...
Ugyanaz a tudós, aki kisgyermekének kezéből kikapja a gyufát - mert szereti és félti -, az...
A technológia kétélű fegyver. Rendkívüli hatalmat biztosít, de a rabszolgává is teheti a...
Minden feltevés egy-egy alvó szépség, mely a hercegre vár, hogy felébressze. És a herceg az...
Tökéletesség. Erről van csak szó. Azok a pillanatok, amikor a teremtés tökéletességét érzed. A...
A technológia akkor a legveszedelmesebb, ha titokban aknázzák ki a benne rejlő lehetőségeket.
Amit nem tudhatunk meg, vagy ha megtudunk is, nem áll módunkban ellenőrizni, azon gondolkodni is...
A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a...
Aki emberekkel kísérletezik, az sohasem lehet biztos benne, hogy a vizsgálni kívánt jelenség...
Tévedni emberi dolog, de ha igazán el akarsz rontani valamit, számítógépre van szükséged.
Bárki halandó, még ha természetes adottsága a semmivel lenne is egyenlő, eljuthat a lángelmék...
A történész visszafelé tekintő próféta.
És végre a tudósnak is Könyvéből vajh mi haszna? Ha tudja is, mért van tavasz, De azt mégsem...
A legfőbb tanulsága 35 év mesterségesintelligencia-kutatásának az, hogy a nehéznek tűnő problémák...
A Természet az egyetlen könyv, amely minden lapján nagy tartalmat nyujt nekünk.
Univerzális tudósok maholnap már elképzelhetetlenek. Az ismeretek mennyisége túlságosan nagy...
Az univerzum csodálatos, tökéletesen rendezett, és oly végtelenül nagy, hogy áttekinteni,...
Noha én azt hiszem, hogy mindannyian tudósnak születünk és azok is vagyunk gyerekként,...
Mivel az emberek különbözőek, az Istennel való kapcsolatuk is különféle. Azok az emberek, akikkel...
Minden anyag egyaránt rejt életet és halált, mindegyik orvosság és méreg egyben, gyógyszertan és...
Mi emberek azokat a tulajdonságainkat őriztük meg az evolúció során, amelyek a pusztítást...
A Természet mosolyog, de érzéketlen: Mit számít néki boldogságotok?

Idézet mára

Az öregedésben az a legjobb, hogy az ember büntetlenül kimondhat bármit, amit csak akar.
(Julia Quinn)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio