Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Az ágyadon fekszik egy vigasz, de csak mellettem voltál igaz!
Ne kímélj, ne is vigasztalj, Jobb, ha az ember tapasztal. Mikor a szív a szívnek feszül,...
Már hosszabbak az árnyak, kell mosoly, bíztató. Ki egyedül ünnepel, annak vigasz legyen a szó.
Fáj minden pillanat, mit nélküled el kell töltenem, Egy gyenge mondat vigasztal: egyedül jobb nekem.
Napfényben, jómódban minden csupa virág, de eljönnek a borús napok, eljön a gyász novembere,...
Ha az anya nincs ott időben, hogy vigasztaljon vagy megnyugtasson, ha a félelem és a magány...
Egy társ kell, egy barát, ki megvéd, ki átölel, ki megért, és segít, ha vigasz vagy tréfa kell,...
Mert én vagyok az első és az utolsó Én vagyok a nagyra becsült és a megvetett Én vagyok a szajha...
Könyvekre hajtom le a fejem, Mint fáradt vándor sírhalomra; Könyvek, ti bölcs és végtelen Sírok,...
Ha a sors úgy hozza, hogy ez életem utolsó perce, amit vele tölthetek, azt nem pazarlom el...
Az emberiség legősibb gyógymódja nem más, mint a gondosan megválasztott vigasztaló szavak.
Tudták, hogy meghalnak, de nem beszéltek a halálról, nem vigasztalták egymást, nem mondtak...
Az iskola, az a ruhatár, ahová gyermekeinket elhelyezzük, hogy fegyelmezett, erkölcsös, munkára...
Mi hozhat még nekem vigaszt? Szerelmem is bogozhatatlan, sugárzik mint a fájdalom és éjjelenként...
Bizonyos mondatok nem jönnek ki az ember száján magázódva. A vigasztaló mondatok ilyenek. Ki kell...
Azok a ruhák, amelyeket megvettél, hozzád tartoznak, a részeid, és különleges pillanatokat...
A szerelem gyümölcse a legnemesebb, a legősibb érzés: életet alkot. Senki sem tudja, honnan jön,...
Az egyedüllét soha vissza nem térő alkalmat kínál arra, hogy a belső csendben az ember végre...
Az a tudat vigasztalt, hogy ha már meg kell halnom, olyasvalaki helyett halok meg, akit szeretek....
A szabad véleménynyilvánítás könnyít a helyzetünkön. A farkast megvigasztalja, hogy üvölthet, a...
Egy elmosódó arc, egy mosoly. Soványka vigasz annak, aki már semmit nem remél, s mint...
Mindenkinek az életében van szomorúság meg fájdalom, de időnként jön egy fénysugár, ami...
Megvigasztaltam azokat, akik hozzám jöttek. Azt hiszem, ehhez értek én igazán. Van egy trükköm....
Nem tudom megváltoztatni a múltamat, csak a jövőm fölött van hatalmam. Képes lehetek úgy hordozni...
Az ember maga alkotja meg útját. Az én dolgom, hogy megtegyem a mindenkori következő lépést. Az...
Nem az lesz a sztár, aki híres, és tele van vele a sajtó, hanem aki tud támaszt és vigaszt...
Eltemette mélyen a lektor. Vigasztalt: - Feltámadunk egykor! Örök béke poraira! Deleatur soraira.
Isten, mikor a bűnbe esett embert az édenből kiűzte, vigasztalásként egy szál fügevirágot...
Akárhogy bánom is ma ezt, azt, megváltoztatni nem lehet. És ez a megváltozhatatlan, amit most...
Az éjszínű tömeg eltakarta előle a csillagokat, a jövő fényeit, kilátástalanná tette az életét,...
Az erős letiporja, széttépi a gyengét; a gazdag leigázza, kifosztja a szegényt; a boldog (aki...
Én, kit letört a sors és annyi bánat, Vigaszt szíved hűségében lelek.
Nem az igazságra van szükségünk, azt ismerjük magunk is, és nem tudunk mit kezdeni vele - vigasz...
A bűnös szívében titkos féreg foga rág, a megszerzett javakat nem tudja élvezni, s szívét a...
Ha meg tudnád tenni, hogy ébren is álmodj, rózsaszínben látnád az egész világot. Ha álmodni...
Ha egy csoport nem kap megbecsülést a jelenben, a múltban keres vigaszt magának - ez egy bevett...
A nyomorultaknak nincs más vígasza, Csak a remény.
Ne kímélj, ne is vigasztalj, Jobb, ha az ember tapasztal. Mikor a szív a szívnek feszül, Mindenki...
Bolond lett a bölcsből, most a hazug az igaz, tenni kéne valami jót, hogy találhass vigaszt.
A szeretet akkor él, ha minden nap igaz, néhány szép pillanat az évekre nem vigasz. Akit sokszor...
- Észrevette már, hogy mégis van reménysugár? Kétszer egymás után sohasem követem el ugyanazt a...
Aki alól kicsúszik a lét, a szerelem, az út, az a vigasztalan úr lesz hirtelen a föld...
Érezted-e már a szavak érintését, amelyek simogattak, gyógyítottak, vigasztaltak, talajt...
Amikor az érzéseimről beszéltem neki, kinevetett, és azt mondta, a mi házasságunk éppolyan jó,...
Most kényszerítlek, válaszolj, mióta tart e hajsza? Megalvadt szememben az éj. Ki kezdte és...
Ön a barátom. (...) Nyomorult életem egyetlen vigasza, akit az ég adott nekem. Ha kissé későn is,...
Vigasztalást csak enmagamtól várok, Ha mindjárt elhagyva, számkivetve, Nem ismerve s élve...
Az idő begyógyítja a sebeket. Sose hidd, ha ilyesmit mondanak neked, nem igaz, csak azért...
Az ember a fájdalomban azzal vigasztalódik, hogy még nagyobb fájdalom is érheti. Nincs olyan...
Az illúzió szomjúságára, az örök vigasz vágyának dús burjánzására, (...) csupán valami nagy...
Vigasztaló semmiségek. A víz, a lélegzés, az esti esők. Õket is csak az ismeri, aki magányos.
Van valami bennünk, ami a legnagyobb szükségben is fenntart bennünket és képessé tesz, hogy a...
Egy társ kell, egy barát, ki megvéd, ki átölel, ki megért, és segít, ha vigasz vagy tréfa kell,...
Csüggedt pillanataiban kellett neki a könyv különös hatalma, amely mellesleg világrészek és...
Kitekintett a komor éjszakába, váratlanul előbukkant a felhők mögül a hold és fényes, jóindulatú...
Sok időt elfecséreltél. Lustaságból, gyávaságból, gyámoltalanságból, ostobaságból. Erősebb...
Hogyha én lennék a fény a bánatok útján, Mindig felvillantanék egy kicsi reményt. Mindig arra...
Azt hittem, immár tudom, mi a szerelem, bölcsnek véltem magam, megvigasztalódva, új szemmel...
Hiszen orvos vagyok. És hazugságokat árulok. Megnyugtatom, vigasztalom az embereket. Lehet őket...
Nincs olyan nehézség vagy tragédia, amellyel ne tudott volna sikeresen szembenézni már valaki. Ez...
Nincsen, aki lelkem vígasztalja, Oly barátim nincsenek; Vállat rándít, aki sorsom hallja; Már...
Jó tulajdonsága az a szomorúságnak, hogy el is altatja az embert, meg is vigasztalja mindenféle...
Felcseperedünk, megnövünk, megöregszünk, de az esetek döntő többségében mégis csak gyerekek...
A társadalom bizonyos sértéseit azzal a vigasztaló tudattal kell elviselni, hogy ebben a világban...
Ha az ember nem eszik, ugyan mi vigaszt merít abból, hogy esetleg más sem eszik?!
A halottak azt akarják, hogy bátran elviseljük veszteségeinket, és csak éljünk úgy, mint azelőtt,...
Ki nem vigasztal meg, mikor megbántottad az nem is szeret.
Tudod, az élet megy tovább, és mindig lehet találni valami vigaszt. Nem foglalkozhatunk álladóan...
Bőre libabőrös lett, amikor egy csodálatosan édes érzés szétáramlott az egész testében. A lány...
A Biblia mély és vigasztaló szelleméből megnyugvást nyerünk attól, hogy a látott dolgok ideig...
A kicsi ember (a gyerek) nem azt felejti el, amit tanult - legfeljebb azt, akitől tanulta. És ez...
A sors igazságtalan, az élet szeszélyes és kegyetlen, a természetben nem a jóság és az értelem...
Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a...
A szeretet nem múlhat el - megmarad. Ezért van az, hogy senkit sem lehet megvigasztalni, ha...
Még mindig örülsz és lelkendezel, mert egy pillanatra kisütött életed fölött a nap, meleg áram...
Nem vagyok boldogtalan, és szánalmat sem akarok kelteni senkiben. Vagyok, amilyen vagyok, s...
Nincs vígaszom, nincs támaszom, védelmet sem remélek, gürcölnöm kell hát szüntelen, hogy...
Ha először utazik valaki, a tulajdon fatornyos falujától különböző minden táj elbűvöli. A...
A Király Boltban minden aranyból, ezüstből meg gyémántból van, aranykoronák, gyémántos cipők,...
Lennék harang, mi érted szól! Vigasz lehetnék, ha búcsúzol! Lennék szél, mely elkísér! Minden...
A természet felkarolta, ahogy minden roncsot felkarol. Magányát megvigasztalta, ahogy minden...
A nők vigaszt nyújtanak, amire nélkülük soha nem lenne szükségünk.
Az öröm sose nő túl az egyénen; a fájdalom szinte mindig. Mit ment a helyzeten, hogy a...
A történelem magával hozza tanulságait. Korunk bizonnyal eredményes volt a kiválók elriasztásában...
A könnyek sokfélék. (...) A testi fájdalom könnye bőséges, de nem elég meleg, a bánat könnye...
Ismerd el tenmagadat! - így vigasztalódik a tehetségtelen.
Csak az önzőnek nincs vigasztalása. Vagyis csak az magányos, aki nem tud másokkal törődni, akinek...
Midőn a roncsolt anyagon Diadalmas lelked megállt; S megnézve bátran a halált, Hittel, reménnyel...
A karácsonyba vetett hitet még sokáig őriztem, szerettem volna hinni varázsában; emlékeim között...
Isten veled hát! A mi elmult, Örökre elmult: mért siratni? Lásd, engem épen az vigasztal, Hogy...
Megszerettem magát (...), és sok mindenre képes lennék magáért, ha szükség volna rá, csak egyre...
Parányi vigasz, de mégis vigasz.
A cseresznyevirág (...) három nap alatt kinyitja szirmait, mintha egy rövid pillanatra alászállna...
Csak a segítség, a vigasz, A barátság, az az igaz, Csak az a gyémánt-szeretet, Mi a szívekre...
Óh Istenem, segíts rajtunk, Nyújts vigaszt a szenvedőknek! Tartsd a gonoszt távol tőlünk, Bocsáss...
Mikor valaki csúnyán beszél veled, jusson eszedbe vele van a gond, nem veled. A normalis emberek...
Ne félj, ne félj! Én itt vagyok veled. Imádkoznak az angyalok neked, Nem érhet baj, csukd be...
Ha a pillanatnak Terhe nagy, Hát köszönd meg, Hogy élni hagy...
Soha ne sírj, ha véget ér egy álom! Soha ne sírj, az élet megy tovább. Itt vagyok én, s csak...
Szeretlek én, Élet, mert te olyan jó vagy hozzám. Ha néha el is vettél, később mindent...
Ez nem a valóság, De úgysem hiszem el, ha látom. Mert a tegnap az enyém volt, És a holnapot is...
Sosem vagy egymagad, csak túl kicsinyke vagy, várj, míg felkel majd a nap. Tudod, nincs...
A zene, ha elrepít innen, az nekem a minden.
Az élet, mint homokszem pereg tovább, az elmúló rossznak a súlya sem fáj. Arcod a fény mossa,...
Egyedül csak védtelen gyermek vagy, Ha kell, én vigyázok rád. Ne akard, hogy mindenre választ...
Minden karácsonykor megszólal a telefon, Tudom, te hívsz, enyhítsd bánatom.
Arra kell gondolnom, hogy... a legnagyobb, a legritkább dolog, ami egy emberrel történhet: hogy...
A felhő mögött, mely ránk veti árnyékát, ott a csillag, mely ránk veti fényét.
Szép a hit, hogy egyszer minden jobb lesz majd, ez ad szenvednünk erőt.
Az összetört szívre az egyetlen gyógyír az idő.
Néha szét kell hulljon valami, hogy teret adjon valami jobbnak.
Mind követünk el hibát, így legjobb, ha szépen megfeledkezel róla. Ha megbánjuk, amit tettünk, és...
El sem tudom mondani, milyen hálás vagyok a mi kis végtelenségünkért. A világért se cserélném el....
Mért nézel hátra már? A múltnak vége, látod, Már a szíved összetört, S mégis forog a föld....
A kudarc remek alkalom egy okos újrakezdésre.
Valamit őrizni fogok magamban mélyen, amit soha nem veszíthetek el. Ami nem kophat el. (...)...
Nincs jobb gyógyszer bánat és sajgó seb ellen, mint rá sem gondolni.
A búcsúzás fájdalma jelentéktelen a viszontlátás öröméhez képest.
Elővettem a plüsspingvinemet, Sigmundot. Az utóbbi időben szinte mindig a gyalogcsőrössel osztom...
Végül úgyis azt teszed, ami a helyes, még ha nehéz is. Tudom, ez nem segít most, és azt is tudom,...
Sírtam és zokogtam éppen, Földre rogyott a térdem, De az Úr hangja volt, Igen, ő volt, ki szólt:...
A lényeg a győzni akarás! A való életben sem nyerhetünk mindig. Van, hogy nyerünk, és olyan is...
Nincs seb, mi egyszer Korral be nem forr, Nincs múlhatatlan Baj, veszteség.
A humor a méltóság támasza, fölényünket hirdeti mindazzal szemben, amit a sors ránk mér.
Minél nehezebb a megterhelésed, annál több az érdemed az örök életre.
Az ember úgy enyhíthet igazán saját fájdalmán, ha osztozik mások fájdalmában.
A zene nagyszerű menekülési lehetőséget kínál.
Nem számít, milyen sötét a perc, a szeretet és a remény mindig él.
A felvonás végét nem szabad összetéveszteni a darab végével.
A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
Ne hessegesd el a szomorúságot. Oktalanul jön; talán öregszel ilyen pillanatokban, talán...
Bárhová menjünk, bármit csináljunk, soha nem leszünk teljesen egyedül. Még ha úgy tűnik is, hogy...
Ha menekülnél, de nincs hova, Van a világűrben egy kis szoba, ahol a bánat súlytalan.
Az idő minden sebet begyógyít, még ha néhány heg marad is utánuk.
A tankok és a szürke dollár, végül mindkettő egyre megy, de próbára tett életemnek maradt a...
Tudnod kell, hogy a felhőkön túl mindig kék az ég.
Ha valaki elmegy, csak az emlékek maradnak utána, amit mások életében hagyott.
Semmivé kell lennünk, hogy igaz helyünkre kerülhessünk mindenben.
Mindenkinek úgy kéne meghalnia, hogy valaki öleli.
A lélek elnehezedik az élet sötét próbatételei alatt, de újjászületik a lét küzdelmében.
- Már rég össze kellett volna szedni magam. (...) Hát nem mondhatom, hogy kapkodok. Mást se...
A sokat szenvedett szív számára olyan az öröm, mint a naptól szikkadt talajnak a harmat: szív és...
A dolgoknak először rosszabbra kell fordulniuk, mielőtt javulhatnának.
Csak a színpad feledteti velem, hogy hány éves vagyok.
Egy árulásra és félrevezetésre épülő világban az őszinteség felbecsülhetetlen kincs.
Keserűbb lettél, de nem ostobább, Nincs olyan pont, ahol nincs tovább. Megtörhet minden, ami...
Kisasszonyok, ne sírjatok! A férfi mind kalandor, Fél lába itt, fél lába ott, Csak gondtalan...
Amikor a múlt végre elszakad tőled, engedd, hadd menjen. Aztán mássz le a toronyból, és kezdd el...
A múlt le van zárva, nem lehet megváltoztatni, egyetlen haszna, hogy olykor tanulhatunk belőle.
Az ember legégetőbb szükséglete az, hogy valaki megfogja... és megmondja neki... hogy minden (az...
Ha a jövő nehéznek tűnik, gondolj arra, hogy az egész csak egy pillanattá zsugorodik majd egyszer.
Az igazi mély bánatnak nem kell részvét, könnyebb azt egyedül elviselni.
3 negatív szó: nincs semmi baj.
A kudarcból valóban könnyű tanulni. Olyankor motiváltabbak vagyunk arra, hogy levonjuk a...
A gyerekek nem a tündérmesékből tudják meg, hogy a sárkányok léteznek. A gyerekek már tudják,...
Az ölelés oldja a stresszt, növeli az összetartozás érzését, csillapítja a fájdalmat.
Bár az indokolt és valódi fájdalom nem múlik el egy csapásra, amennyiben ismerőseinkkel beszélünk...
Örülj (...), mert az élet gyönyörű, és akkora nap süt az égen, hogy a fényéből jut valamennyiünknek.
Ha megvágod magad, folyhat a véred és biztosan érzed a kínt. De ahogy telik az idő, a seb beheged...
Nem lenne patakcsobogás a mederben található kövek nélkül.
Ami feldob, az el már nem kap, Az élet ilyen, de könnyen megszokod majd.
Ha szeret valaki, akár csak egyetlen ember, az azt jelenti, hogy még élsz.
Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot.
A férfi, ha valóban férfi, felajánlja a vállát a nőnek, hogy az kikapaszkodhasson a gödörből, és...
Hát kérlek, szeretettel öld meg a fájdalmat. Hisz a gonosz őrt állva azt várja, hogy Elaludjon a...
Bárcsak félredobhatná kételyeit, félelmeit! Mennyire szerette volna hinni, hogy akármilyen...
Ne gyászolj! (...) Felejts el engem addig a határig, amíg már nem zavar a rám való emlékezés....
Akárkik vagyunk itt, valahol máshol lehetünk hercegnők. Vagy írók. Vagy tudósok. Vagy elnökök....
Minden repülés zuhanással kezdődik.
A könyvek voltak az én madaraim és madárfészkeim, háziállataim és istállóim és rétjeim; a...
A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Minden veszteség fájdalomba csomagolt megkönnyebbülés.
Az ember gond nélkül olyan, mint a gazdátlan kutya.
Amint lemondasz valamiről, megkapod.
Senki nem tudja a másik könnyeit felszárítani anélkül, hogy magának is ne lenne nedves a keze.
Ha sötét volt az éjszaka, kétszer olyan fényes lesz a nappal.
Miért vagy olyan bánatos, Hol minden szív örűl? Szemed mutatja, ne tagadd, Itt sírtál egyedűl....
A képek csak az övéi voltak, senki nem radírozhatta ki őket.
Napokon át rosszkedvű volt, szinte életunt. De időnként egy-egy percre visszanyerte egyensúlyát;...
Az olvasó megszokta, hogy a legfájdalmasabb kérdéseket felvető művek végén is lel valami...
Néha jobb egyedül lenni. Akkor senki nem bánthat.
Mindenkinek szüksége van egy képzelt világra, ami segít a nehéz időkben.
A múlt is fájhat, de az én filozófiám szerint vagy elugrasz előle, vagy tanulsz belőle.
A zene más. A zenének van értelme. Aznap éjjel világos, kiismerhető zenét hallott, tele ésszel,...
A Jóisten a piszkosszürke hétfői létben néha azért tesz engedményeket, ad vasárnapi...
Ha leveleket ír az ember, nem érzi magát magányosnak. Ráadásul még arra is van remény, hogy...
Nem azért, mert elmúlt – a múlt is lehet nyomasztó -, hanem azért, mert mindez már nem benne van....
Azt szokták mondani: az idő minden sebet begyógyít. De szerencsésebb volna így: az idő örökös...
Voltaképpen elég, ha egyetlenegy valaki tudja az emberről az igazságot. Elég ahhoz, hogy az ember...
Dolgozni fárasztó, de a munka utáni sörnél nincs jobb dolog. Csak ez az, ami felszabadít a munka...
Az új emlékek olyanok, amikre vágynak az emberek, vagy amiket fel szeretnének eleveníteni - bár...
Rossz idő van. Előfordul. Minden virág esőben nő a leggyorsabban.
Sötétség nélkül nem létezik a fény sem.
Aki megosztja baját, feledi búját.
Azokban a pillanatokban, amikor minden hasztalan, szeretni akkor is tudunk, anélkül, hogy...
Az egész életem nem más, mint folytonos várakozás, Öröm válik csalódássá, majd jön a lábadozás....
Csak azok az emberek érezhetnek nagy szomorúságot, akik nagyon tudnak szeretni is; de az a nagy...
A Pokol nem is olyan rossz, ha van veled egy angyal.
Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő.
Mindenre van egy dal, ahogyan a világon mindenre van egy könyv.
Nem tudod meg nem történtté tenni a múltat, arra viszont kifejezetten képes vagy, hogy ne...
A próza bizonyos értelemben abban a hitünkben erősít meg bennünket, hogy nem vagyunk egyedül.
Nincs oly képtelenség, amit ne élnénk át természetesen, s utamon, máris tudom, ott leselkedik...
Nincs olyan helyzet, amit ne lehetne rendbe hozni.
Az élet csalódásai közt oly jólesik gyönyörködni, ha csak gondolatban is, egy-egy nemes...
Az, hogy fájdalmat érzünk, éppoly természetes, mint hogy levegőt veszünk.
Ha bármi rosszul alakult az életemben, akárcsak ha egy tanár tolt le, csak hazajöttem és...
A jóakaratú idő ködfátyollal gyógyítja az élet-ejtette sérüléseket.
Biztos ismerik azt az érzést, mikor meglátnak egy helyes pasit. Az illető megereszt egy mosolyt...
Sok sebet hordozok, de hordozok magamban olyan pillanatokat is, melyek soha nem történtek volna...
Soha nem zárul be előtted egy ajtó úgy, hogy egy ablak ki ne nyílna.
Semmi becézés, semmi kedvesség, ő valóban tudta, mire van szükségem, arra, hogy békén hagyjanak,...
Mindig marad valami, amit szerethetünk. Ha ezt nem tanuljuk meg, nem tanultunk soha semmit.
A világban, bármely rettentő pillanatában, mindig van humor, csak nem mindig találtatik ember hozzá.
Ha nem tudnék olyan közösséget érezni a természet minden jelenségével, meg kellene őrülni a...
Azt hozta, amit a vallások, a család képzete, a szerelem ígér az embernek: hogy nincs többé...
Ha a fecske levert fészkét ismét újra és újra tudja rakni, s legföljebb az üldözésen okulva más...
A regény világa világunk korrekciója, az ember szíve vágya szerint.
Ami nem öl meg, az erőt ad.
Valahányszor valaki megnyugtatásra vágyik, megkéri a barátját, gondolja éppen azt, amit ő...
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, S hogy te...
Vannak a világon olyan emberek, akik egyetlenegyszer sem ölelnek meg, és sohasem játszanak veled,...
Mögötted lesznek sokan, fogják a kezed gondolatban. Ha mégsem neked ragyog a nap, belül úgyis...
A hűvös, ködös reggel sok régi emléket hagyott felszínre törni. (...) A part kavicsos volt és...
A poharam alján a jég, előttem a pult, egy nagyon mély szakadék aljáról repít fel a katapult.
Vannak olyan helyzetek, amit csakis valamilyen transzcendens módon lehet túlélni, s a borús...
Enyhül a fájdalom, ha szóba lehet önteni, s ha rokonszív is együtt érzi azt.
Valahogy mindig lesz, mert úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna.
Azt hiszem, amikor az ember meghal, sokkal nagyobb lesz, mert mindennek része lesz.
Egy tökéletes nap sem csak tökéletes percekből épül.
Életed egyszerű és egyedülálló dallam, melyet te magad játszol az élet hangszerén. (...) Ha...
Rajzoltam neked királylányt is, aki szép és aranyos és nem gonosz. Õ nem fog bántani téged, és...
Kicsúszott alólad a talaj. Megértelek. De tudod mit, én itt vagyok, hogy megtartsalak.
A szenvedéseink feltétlenül hozzájárulnak szellemi életünk minőségének emeléséhez, ha képesek...
Mondják, hogy az idő minden sebet begyógyít, de igazából nem is az eltelt napok, hetek, hónapok...
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel,...
Jobb felfedezni az életet és hibázni, mint biztonságban élni. Egy-egy hiba, amit elkövetünk, az...
A könnyek megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátásra.
Minden bajra két orvosság van: az idő és a csend.
Az élet mindig kivárja a kritikus pillanatokat, hogy akkor teljes ragyogásában mutathassa meg a...
Bármennyire hiszed, hogy egyedül küzdesz az elemekkel, hogy senki sem szeret, és mindenki...
Akár utazik, akár kandallója s felesége szoknyája mellett marad, előbb-utóbb elkövetkezik az a...
A barátságunk azon néhány dolog egyike az életemben, amelyektől normálisnak érzem magam.
Az emberi méltóságot sárba lehet taposni, meg lehet tépázni, könyörtelenül ki lehet gúnyolni, de...
- Tudom, min mész keresztül. - Ugyan honnan tudnád?!... Nem tudhatod, mert nem vagy szerelmes, és...
Gyakran elég csak lenni valakivel. Nem kell, hogy megérintsen. Még a beszéd sem kell. Egy érzés...
Régi pszichológiai tény, hogy a gödörben lévők és a telefonhívásokra várakozók azonnal erőre...
Árnyék nélkül nem vesszük észre a fényt.
Milyen furcsa az igazság, itt a felhők alatt! Ha beszélsz róla, vagy hallgatsz, mindegy, ugyanúgy...
Van valami, amit jó, ha nem felejtünk el, mikor a feje tetejére fordul a világ. Eljő a reggel és...
Hiszem, hogy ami nem öl meg, az egyszerűen csak furcsábbá tesz.
Nincs olyan ember a világon, legyen bár férfi, nő, varázzsal bíró vagy varázstalan személy, aki...
Szerelmük, mint az acél, fehér izzásig hevült, és olyankor nem gondoltak a holnapra. Egymás...
Egyedül csak védtelen gyermek vagy, Ha kell, én vigyázok rád. Ne akard, hogy mindenre választ...
Az tesz igazán erőssé, hogy képes vagy ilyen fájdalmat érezni.
Aki nevet, az felejt. Mily jótevője az emberiségnek, aki feledést osztogat!
Az emberek néha azokat a dolgokat írják le, amiket nem tudnak elmondani.
Végre rájöttem, hogy az ezerarcú szerelem erre is jó: csillapítja a fájdalmat, átoltja a szeretetet.
Minden halál jóvátehetetlen, de mégiscsak egyszer következik be. Megrázza az embert, de csak...
A könny nyári zápor a léleknek.
Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj ki egy közeli erdőbe és minden fában, minden...

Idézet mára

Az istenek nagyon sokfélék és nagyon különbözőek. Egy közös vonásuk mégis lehet: azt hiszem kivétel nélkül nagyon erős az idegrendszerük.
(Ancsel Éva)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio